Začíname vychovávať generáciu zodpovedných ľudí v starostlivosti o svoje zdravie

Žiaci 1. ročníka ZŠ v Plaveckom Štvrtku sa dnes vzdelávali v prevencii zubného kazu vďaka pilotnému projektu, ktorý zabezpečí prítomnosť zdravotníka v materských, na základných či stredných školách, a tým pomôže najmä deťom so zdravotným znevýhodnením, ale aj všetkým ostatným žiakom. „Úlohou zdravotníka bude viesť aj poradenské aktivity o prevencii onkologických chorôb, o starostlivosti o chrup a prvej pomoci,“ vysvetlila  štátna tajomníčka MZ SR Lenka Dunajová Družkovská, a dodala:  „…..takáto investícia do našich detí a mládeže je investíciou do našej budúcnosti, ktorá sa určite vyplatí.“

Modelovú edukačnú aktivitu zameranú na primárnu prevenciu zubného kazu dnes viedla MDDr. Michaela Lifková, zubná lekárka z Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave.

V súvislosti s edukáciou na školách v rámci primárnej prevencie sa v mnohých krajinách ukazuje cesta od detí k rodičom ako tá najschodnejšia a najúčinnejšia, aj Slovensko sa už môže tiež vydať touto cestou. Je len dobre, ak deti a mládež  budú schopní prevziať zodpovednosť za svoje zdravie,“ konštatovala štátna tajomníčka  MZ SR Lenka Dunajová Družkovská.

Tri hlavné témy edukácie budú mať aj svojich odborných garantov – primárna prevencia sa bude týkať onkologických ochorení, obezity, zdravého životného štýlu, správneho stravovania a bude realizovaná v spolupráci s Národným onkologickým inštitútom. Odborným garantom  tejto témy je RNDr. Soňa Čierniková, PhD., koordinátorka výskumných a vzdelávacích projektov z NOI. Starostlivosť o zubné zdravie predstavuje informácie o primárnej prevencii zubného kazu a bude realizovaná v spolupráci so Slovenskou komorou zubných lekárov. Prvá pomoc na školách bude v odborných rukách Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov.

Školy, ktoré sa chcú a budú mať záujem zapojiť sa do tohto projektu, sa môžu prihlásiť v rámci výzvy, ktorú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo v pondelok 20. júna 2022 v rámci Komponentu 6 Plánu obnovy a odolnosti, zameranú na podporu zamestnania zdravotníckych pracovníkov na školách s alokáciou 3,4 mil. eur: https://www.minedu.sk/vyzva-zdravotnicky-pracovnik-v-materskej-v-zakladnej-a-v-strednej-skole/ .

Zdroj, foto: MZ SR, TS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *