Pre pacientov s ochorením COVID-19 sú naďalej dostupné registrované lieky Paxlovid a Veklury

Ministerstvo zdravotníctva SR aj napriek lokálnym opatreniam, ktoré zavádzajú niektoré zdravotnícke zariadenia predpokladá, že tohtoročná zima nebude predstavovať nápor na slovenský zdravotnícky systém v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19. V populácii sa vyvinula dostatočná kolektívna imunita, aby toto ochorenie prestalo predstavovať verejno-zdravotnícke riziko. Pacienti majú zabezpečené okrem vakcín aj lieky na liečbu ochorenia COVID-19 Paxlovid a Veklury v dostatočných množstvách. Ide o lieky schválené Európskou komisiou na základe odporúčania Európskej liekovej agentúry (EMA). Neregistrovaný humánny liek Lagevrio, ktorý sa už aktuálne nepoužíva ako liek prvej voľby v prípade indikovania farmakoterapie u dospelých pacientov s miernym až stredne ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 v majoritnej väčšine členských štátov Európskej Únie, nebude nateraz ministerstvo zdravotníctva ďalej kontrahovať.

Účinné, bezpečné a kvalitné  lieky Paxlovid a Veklury sú momentálne k dispozícii v dostatočných zásobách skladoch u držiteľov povolení na veľkodistribúciu liekov. V súčasnosti je indikovaná liečba pre rizikové prípady, keďže je diametrálne odlišná situácia ako bola v roku 2020, keď nikto z nás nemal na toto ochorenie vyvinuté protilátky. Merateľná hodnota protilátok v populácii je dostatočne vysoká na to, aby sme vedeli COVID-19 relatívne ľahko prekonať. 

Prakticky každá krajina má dobre nastavený „surveilance system“ a vie včas identifikovať mutácie, ktoré majú potenciál obísť protilátky. Aktuálne však žiadne varianty s takýmto potenciálom neevidujeme. Nárasty covidových ochorení budeme evidovať v pravidelných vlnách minimálne dvakrát do roka. Uvedené je dané vysokým reprodukčným číslom vírusu, keďže SARS-CoV-2 (rovnako ako každý iný vírus) nie je možné eliminovať po tom, čo už je raz rozšírený v populácii.

Postupne, ako sme sa očkovali a prirodzene nakazili a následne prekonali ochorenie COVID-19, sa v ľudskej populácii vyvinula dostatočná imunita na to, aby toto ochorenie prestalo predstavovať riziko. Úmrtnosť na COVID-19 je približne desaťnásobne nižšia vďaka dobre vyvinutej imunite, ktorá sa ďalej zlepšuje každou ďalšou dodatočnou očkovacou dávkou a každým novým prekonaním ochorenia. Uvedené číslo sme ešte viac znížili tým, že okrem vakcín už máme k dispozícii aj lieky na toto ochorenie. V prípade, ak je vysoko riziková osoba zaočkovaná a počas ochorenia je včas nasadená liečba, úspešnosť prekonania ochorenia COVID-19 je prakticky stopercentná.

Slovenská republika rovnako ako iné krajiny začala postupy okolo COVID-19 zjednocovať s prístupom k iným akútnym respiračným ochoreniam, a teda začleňovať COVID-19 do štandardizovaných procesov sledovania vývoja akútnych respiračných ochorení. Samozrejme naďalej platí, že v prípade zmeny epidemiologickej situácie budeme reagovať na základe odporúčaní odborníkov, národných a medzinárodných autorít. Aktuálne neuvažujeme o zavedení celoplošných opatrení, naďalej však v prevencii proti ochoreniu COVID-19 preferujeme zodpovedný a proaktívny prístup občanov pri ochrane ich vlastného zdravia.

Informácie pre verejnosť v súvislosti s ochorením COVID-19 pravidelne aktualizuje Úrad verejného zdravotníctva SR na nasledujúcom linku:

https://www.uvzsr.sk/web/uvz/home/-/asset_publisher/uhuw/content/covid-19-a-jesen-2023

Foto: Arek Socha z Pixabay

Zdroj: MZ SR, TS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *