Roky stabilizovaní psychiatrickí pacienti zlyhávajú. Jednou z príčin je situácia s COVID-19

Zhoršenie nastáva hlavne u pacientov trpiacich depresiami a poruchami v dôsledku stresu.
MUDr. Jozef Dragašek, PhD., prednosta I. psychiatrickej kliniky.

„Časť pacientov, u ktorých dominuje sociálna izolácia, zvláda pandémiu a obmedzenia kvôli šíreniu COVID-19 pomerne dobre. Veľká väčšina pacientov zvlášť trpiacich, depresiami alebo stresom podmienenými poruchami, sa však dostala do dekompenzácie aj po niekoľkých rokoch stabilizovaného priebehu ochorenia,“ konštatuje MUDr. Jozef Dragašek, PhD., prednosta I. psychiatrickej kliniky. 

V čakárňach pred ambulanciami pribúdajú pacienti, u ktorých sa stále častejšie objavuje strach z COVID-19, o seba a svojich blízkych, a je súčasťou ich vyhýbavého správania sa a zhoršuje frustráciu. „Sú to pacienti, ktorí mali určité psychické ťažkosti už dlhšie a obavy z COVID-u boli pomyselnou „poslednou kvapkou“, po ktorej prepukli symptómy psychickej poruchy,“ hovorí prednosta Dragašek. 

UNLP rieši situáciu efektívne

Väčšina klientov nezvláda vplyv pandémie na bežný život vyplývajúci z obmedzení. Ľudia stratili voľnočasové a spoločenské aktivity, ktorými si kompenzovali psychickú záťaž, trápia sa pre zníženie pracovných úväzkov, následne pre finančné ťažkosti, pribúdajú rodinné, školské i pracovné problémy.

„Chronickí pacienti so závažnými duševnými poruchami majú v súčasnosti na Slovensku obmedzený  prístup k poskytovaniu plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti. V rámci UNLP je však situácia vyriešená veľmi efektívne, starostlivosť o lôžkových pacientov je zabezpečená v adekvátnom rozsahu pri akceptovaní všetkých epidemiologických opatrení. Každý pacient, ktorý si vyžaduje akútnu starostlivosť,  ju má poskytnutú bezodkladne,“ informuje Dragašek.

V 2. vlne nastupuje pocit nekonečnosti pandémie

V 1. vlne dominovali obavy z nového ochorenia, z jeho vplyvu na zdravie a z toho, ako sa to bude vyvíjať. Teraz ľudia ťažšie prežívajú dlhotrvajúcu sociálnu izoláciu, sú depresívnejší a nahnevanejší. „Oproti 1. vlne klienti druhú vlnu prežívajú inak, stratilo sa nóvum situácie. Klienti sú už čiastočne prispôsobení a pripravenejší, no stále viac na nich dolieha pretrvávajúca neistota, časté zmeny zavádzaných opatrení a najmä časová dĺžka pandémie, t.j. nedohľadnosť konca pandemickej situácie,“ opisuje situáciu prednosta II. psychiatrickej kliniky doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD.

Na zmapovanie vplyvu pandémie na duševné zdravie budú potrebné dlhodobé exaktné údaje. Aktuálne sa v danej téme realizujú celosvetové výskumy. „Zatiaľ prvé čiastkové zahraničné výsledky hovoria o náraste depresívnych a úzkostných prejavov a porúch spánku. Je možné očakávať posttraumatické stresové reakcie, najmä u pracovníkov v prvej línii,“ zhrnul predbežné pozorovania prednosta Dragašek.

Dodržiavajme zásady psychohygieny

Starám sa o svoje fyzické zdravie – zdravá strava, dostatok vitamínov, pravidelný pohyb pobyt v prírode, dostatok spánku. 

Vyhýbam sa škodlivým návykom (alkohol, cigarety…).

Pri práci z domu sa snažím dodržiavať pravidelný denný režim.

Starám sa o svoje emócie – tzn. nepotláčam ich, nezostávam so svojimi obavami či strachom sám, ale naopak delím sa o ne s blízkymi osobami, s ktorými sa cítim dobre, hoci aj dištančne, modernými technológiami (skyp, messenger…).

Realizujem naďalej svoje záujmy, záľuby.

Môžem skúsiť psychické relaxačné aktivity – meditácie, dýchacie cvičenia (sú na internete).

Zvyšujem svoj pocit kontroly nad epidemiologickou situáciou – dodržiavam RRRR (rúško, rozostupy, ruky a ROZUM).

Detox od nadmerného množstva informácii ohľadom COVID-19, čítam si správy z oficiálnych zdrojov.

Zameriavam sa na veci a situácie, ktoré mám pod kontrolou, ktoré mi dodávajú istotu.

Myšlienky na budúcnosť, ktorá je mimo mojej kontroly, cielene odkláňam. 

„Pokiaľ nám bežné zásady psychohygieny nepomáhajú a naša úzkosť sa stupňuje, netreba váhať a osloviť odborníka – napr. kontaktovať internetové i telefonické linky duševnej pomoci,“ odporúča prednosta Dóci. Pri pretrvávaní ťažkostí, prípadne rozvoji symptómov psychickej poruchy je k dispozícii sieť ambulantnej psychologickej a psychiatrickej starostlivosti, prípadne možnosť stacionárnej či ústavnej starostlivosti, ktorú ponúka aj Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice.

pripravila: Mgr. Ladislava Šustová

FOTO: UNLP Košice


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *