Predĺženie intervalu očkovania zvyšuje účinnosť vakcíny Astra Zeneca

Výhody a nevýhody spolu s otázkou  účinnosti jednotlivých vakcín proti covidu-19 sú jednými z najaktuálnejších tém dneška.  Nové a zaujímavé výsledky priniesla štúdia oxfordských vedcov (v súčasnosti prechádzajúca oponentským konaním).

Ak sa doteraz hľadala možnosť zvýšenia účinnosti vakcíny Astra Zeneca predovšetkým v množstve dávky, teraz sa pozornosť presunula na interval očkovania. Ako sa uvádza vo výsledkoch analýzy, účinnosť vakcíny sa dá zvýšiť predĺžením intervalu medzi podaním jej prvej a druhej dávky. Toto zistenie je v súlade s podobnými výskumami sledujúcimi pozitívny vplyv predĺženia intervalu podania vakcíny proti chrípke, ebole či malárii. Podľa publikovanej štúdie je účinnosť prvej dávky vakcíny Astra Zeneca 76 % po 22 dňoch od očkovania. Ak je druhá dávka vakcíny aplikovaná po 12-tich alebo viacerých týždňoch od prvej dávky, tak účinnosť vakcíny vzrastie na 82 %.

Veľmi nádejné sú aj zistenia ohľadom prenosu koronavírusu. Zdá sa, že vakcína by mohla významne znížiť prenos vírusu z človeka na človeka. Po podaní prvej dávky vakcíny bol v skupine očkovaných počet pozitívnych o 67 % nižší. Očkovaný človek tak nechráni len seba, ale chráni aj svoje okolie. 

FOTO:
Photo created by freepik – www.freepik.comPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.