Pôrody v Nemocnici Košice-Šaca: Testovanie rodičiek a pandemické opatrenia

Ako hrozba koronavírusu ovplyvnila pôrody a aké opatrenia prijalo zdravotnícke zariadenie? Odpovede poskytol MUDr. Daniel Kelij, lekár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Nemocnice AGEL Košice-Šaca.

Ako sa zmenili pôrody počas pandémie?
Posledné týždne pozorujeme nárast počtu tehotných na našich ambulanciách i zvýšenie počtu pôrodov. Rodičky na plánované spontánne pôrody alebo cisárske rezy prijímame na našu pôrodnicu s negatívnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín. Tieto opatrenia realizujeme už od polovice minulého roku. Pri akútnych príjmoch na pôrod testujeme rodičky pri samotnom príjme oboma testami – antigénovým aj PCR testom. Čo sa týka režimu práce, postupujeme podľa odporúčaných hygienicko-epidemiologických odporúčaní, ale samotné vedenie pôrodu sa vo svojej podstate nezmenilo.


Obmedzili sa niektoré výkony?
Podanie pôrodnej epidurálnej analgézie je na našej pôrodnici možné nepretržite 24 hodín denne. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti tehotným ženám realizujeme v plnom rozsahu. Pokiaľ sú však pozitívne testované alebo s ochorením COVID-19, odosielame ich na Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie UNLP na Rastislavovej ulici v Košiciach.


Aké opatrenia sa zaviedli?
U každej pacientky je pri príjme realizovaný antigénový test aj PCR-test na COVID-19. Týmto prístupom minimalizujeme možnosť šírenia infekcie medzi rodičkami, novorodencami i personálom kliniky. Snažíme sa všetko vykomunikovať. V prípade nejasností sú pacientky adekvátne informované a poučené. Informovanosť a komunikácia sú najlepšou zbraňou proti strachu z infikovania. Za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení môže byť pri pôrode prítomná sprevádzajúca osoba, čo je ale podmienené negatívnym výsledkom antigénového testu na COVID-19. Personálne vybavenie je na našej klinike adekvátne zabezpečené, riziko neprítomnosti lekára pri pôrode je preto minimálne.

Zdroj: AGEL SK, TS

Foto: AGEL SK, TS