Ošetrovanie onkologického pacienta je jedným z najťažších

Sestry liečia okrem zdravotných postupov aj dobrým slovom a povzbudením

Sú prvým a najčastejším kontaktom s onkologickým pacientom. Sestry, ktoré sa starajú o pacientov s touto diagnózou plnia neraz okrem zdravotnej aj funkciu poradcu, podporovateľa, nahrádzajú často aj rodinných príslušníkov. Sestry sa musia neustále vzdelávať, presne tak, ako sa medicína  a ošetrovateľstvo v tejto oblasti vyvíja. Dôkazom jej aj vzdelávací seminár, ktorý v uplynulých dňoch v spolupráci s Ligou proti rakovine zorganizovali v prešovskej nemocnici.

Odborný seminár sa zaoberal jedinečnými úlohami sestier v ošetrovateľskej starostlivosti  pri podpore sebestačnosti onkologického pacienta. V posledných rokoch medicína aj ošetrovanie onkologického pacienta napredovali, zaznamenali sme výrazný pokrok v diagnostike, liečbe aj ošetrovateľských postupoch. ,,Oproti minulosti môžeme poukázať na novinku na našom pracovisku, a to zavádzanie cievnych vstupov onkologickým pacientom, ktoré sú dnes už neodmysliteľnou súčasťou nemocničnej ale aj ambulantnej starostlivosti. Ide o zavádzanie PICCu a PORTu, čo je laicky povedané obdoba centrálneho venózneho katétra, ale tieto sú zavedené do periférneho žilového riečiska. Uvedené cievne vstupy umožňujú bezpečné podávanie chemoterapie. Onkologická liečba je aplikovaná dlhodobo v pravidelných intervaloch dlhé mesiace,“ vysvetľuje Mgr. Mária Majurská, vedúca sestra oddelenia klinickej onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. ,,Okrem nežiadúcich účinkov cytostatík sme sa borili aj s rizikom chemického zápalu žíl a rizikom rozvoja nekrózy postihnutého tkaniva. Cytostatiká sú aplikované infúznou pumpou, cez uzavretý infúzny set, ktorý umožňuje bezpečné podávanie liečby pre pacienta aj sestru. Úloha sestry je nezastupiteľná taktiež pri správnom ošetrovaní spomínaných cievnych vstupov, preto pacienti k nám prichádzajú aj na pravidelné ošetrovanie, kde zaškolený personál kontroluje a preväzuje miesta vpichu, každú komplikáciu konzultuje s lekárom, teda funguje tu bezprostredná tímová práca všetkých kategórii zdravotníckych pracovníkov,“ dodáva skúsená odborníčka.

V minulosti si sestra pripravovala cytostatiká sama v laminárnom boxe vo vyhradenej miestnosti, čím bola vystavená riziku, v súčasnosti už cytostatiká na pracovisko prichádzajú pripravené a nariedené podľa ordinácie lekára priamo pre určeného pacienta. Sestra je dôležitou súčasťou v procese onkologickej liečby, má za úlohu sledovanie nežiadúcich účinkov podávanej terapie a celkového stavu pacienta. Podpora a spolupráca so samotným pacientom ako aj s jeho príbuznými je samozrejme neoddeliteľnou súčasťou celého procesu.

V rámci semináru, ktorého školiteľkami boli odborníčky z Ligy proti rakovine, odzneli aj informácie o zmenách právnych predpisov v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia a sociálnych služieb, riešenie praktických príkladov s návrhmi na legislatívne zmeny, možnosti poskytnutia inovatívnych spôsobov prístupu k informáciám pacientom, ktorí potrebujú riešiť ich aktuálne problémy pri onkologickej diagnóze (napr. zaradenie do pracovného procesu, podpora onkopsychológom). Veľmi pozitívne bola vnímaná informácia o fungovaní Podporných skupín pre pacientov, príbuzných a pozostalých, čo je nesmierne dôležité pri prijatí vzniknutej životnej situácie.

Onkologické diagnózy sú aj naďalej veľmi ťažkou témou, ale v súčasnosti, vďaka pokroku v medicíne onkologické ochorenia sú už liečiteľné a niektoré aj vyliečiteľné. ,,Pacienti sú sčítaní, vedia o  možnostiach liečby svojho onkologického ochorenia, počas podávania terapie radi o tom komunikujú so zdravotným personálom a my sa s nimi snažíme, čo najprofesionálnejšie, dané témy rozoberať, povzbudzovať a vytvoriť príjemnú atmosféru, aby všetko zvládali a ubezpečiť ich, že nie sú v tom sami,“ hovorí PhDr. Jana Jurašeková, MBA, MPH, námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť FNsP J. A. Reimana Prešov o tom najdôležitejšom – komunikácii sestry s pacientom.

Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, v procese liečby onkologického pacienta môžu sestry mať veľký význam. ,,Už toľkokrát spomínaným rozhovorom, vytvorením príjemnej pokojnej atmosféry, komunikáciou a veľakrát aj povzbudzovaním príbuzných sa dá všetko zvládnuť. Vždy však musíme mať na pamäti profesionálny prístup, zvažovať každé slovo, aby bolo naozaj povzbudzujúce a nevyvolalo u pacienta ani príbuzných žiadne pochybnosti ale skôr pocit istoty, že sa majú vždy na koho obrátiť.“

Zdroj, foto: FNsP J.A. Reimana Prešov, TSPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *