V telemedicíne vidíme obrovský prínos pre spoločnosť

Spoločnosť Goldmann Systems patrí k iniciátorom podpory a rozvoja telemedicíny na Slovensku. Zároveň je spolu s Lekárskymi novinami spoluorganizátorom jedinečnej konferencie Telemedicína 2022/ Zdravie na diaľku zameranej na telemedicínu a jej využitie v zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Konferencia privíta zaujímavých hostí a odborníkov. Akým konkrétnym témam sa budete venovať v rámci diskusného fóra?

Téme telemedicína sa budeme venovať nielen z pohľadu zdravotnej starostlivosti, ale aj z technologického, či právneho aspektu. Na konferencii sa stretne odborná verejnosť – lekári, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, technologickí špecialisti, a tiež zástupcovia štátu či poisťovní.

Osobne sa teším na panelovú diskusiu, ktorá bude venovaná možnostiam financovania telemedicíny. Veľmi inšpiratívne budú tiež reálne skúsenosti z Českej republiky, ako aj skúsenosti slovenských lekárov, s ktorými aktuálne spolupracujeme na klinickej štúdii.

Ing. Ľuboš Petrík, Predseda predstavenstva Goldmann Systems

Prečo je dnes dôležité venovať oblasti telemedicíny pozornosť?

Dôvodov je niekoľko. Populácia na Slovensku starne a do seniorného veku prichádzajú silné ročníky, u ktorých sa prirodzene s vekom prejavujú aj zdravotné ťažkosti. Za lekármi v primárnej aj ústavnej zdravotnej starostlivosti dnes prichádza čoraz viac pacientov, ktorí potrebujú konzultáciu, alebo konkrétnu liečbu. Máme za sebou náročné obdobie pandémie, ktoré prispelo k digitalizácii a rozšíreniu služieb v online prostredí.

Práve digitalizácia a telemedicína môžu byť dobrým a užitočným prostriedkom, ako zjednodušiť niektoré úkony lekárov a priniesť lepší komfort ich pacientom. Nie je to samozrejme jediné riešenie tejto komplikovanej situácie. Som však presvedčený, že bez telemedicíny, či ďalších technológií, je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v aktuálnom koncepte neudržateľné.

Aká je situácia na Slovensku v porovnaní s inými štátmi EU?

Podobne ako vo väčšine ostatných oblastí, aj v prípade telemedicíny je Slovensko typický follower. V porovnaní s Českom sme v telemedicíne pozadu o 2 až 3 roky, severské krajiny majú náskok x-násobne väčší. Veríme, že aj prostredníctvom našej iniciatívy, či už v rámci tejto tématickej konferencie alebo projektov, v rámci ktorých sa snažíme zavádzať telemedícinu do reálnej praxe, pomôžeme toto oneskorenie významne dobehnúť.

Ako môže telemedicína pomôcť lekárom a pacientom na Slovensku?

Potenciál telemedicíny je obrovský – v prevencii, liečbe, aj zdieľaní cenných poznatkov. Telemedicína prináša väčší komfort a šetrí čas na strane lekárov aj pacientov a ich rodinám, má tiež pozitívny vplyv na liečebnú disciplínu, psychické pohodlie pacienta a teda aj samotné výsledky liečby. Napríklad vďaka meraniam v domácom prostredí má lekár k dispozícii aktuálne a presné dáta o vývoji zdravotného stavu pacienta. Prostredníctvom týchto dát je možné optimalizovať liečebný proces a zlepšiť účinnosti liečebnej procedúry. Okrem časových a ekonomických úspor môžu takéto merania pomôcť proaktívne identifikovať zhoršujúci sa zdravotný stav pacienta. Aj vďaka telemedicíne vieme v budúcnosti dobre podchytiť nielen prevenciu, ale aj predísť kritickým stavom. Tie sú náročné po ľudskej stránke a samozrejme aj finančne.

V čom je telemedicína zaujímavá pre technologických expertov?

Telemedicína má obrovský potenciál spájať rôzne technológie ako napríklad umelú inteligenciu, a najmä vidieť dáta o pacientoch v súvislostiach. Lekárom prináša úplne nové možnosti, ako sa pozrieť na stav pacienta a jeho liečbu. A pre technológov je to krásna výzva, ako namerané dáta interpretovať, sledovať trendy, či jednoduchým spôsobom zdieľať best practice v rámci odbornej verejnosti.

Goldmann Systems je predovšetkým technologická spoločnosť. Vyše 20 rokov sa špecializujete na vývoj riešení a ich integráciu a to najmä vo finančnom sektore. Prečo ste sa rozhodli venovať  riešeniam v oblasti zdravotníctva?

Je to naša investícia do novej oblasti, ktorá nám dáva zmysel a prináša mimoriadne užitočnú službu pre našu spoločnosť. V zdravotnej starostlivosti vidíme veľký priestor ako ju zlepšiť a posúvať dopredu aj vďaka moderným technológiám. Ponúkame preto naše skúsenosti, aj znalosť technológií. Vyhrnuli sme si rukávy a spoločne s lekármi a ďalšími odborníkmi intenzívne pracujeme na zavádzaní telemedicíny a tvorbe riešení, ktoré pomôžu nám všetkým.

Zdroj, foto: Goldmann Systems
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *