GASTROENTEROLÓGIA 2021

Odborná príloha Lekárskych novín
Marec 2021

Číslo: Marec 2021
Ročník II.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ:
VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Následky pandémie COVID-19 z pohľadu gastroenterológa
str. 04–06

Doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH

Otvoriť článok


Gastroezofágová refluxová choroba
str. 07–09

Doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH

Otvoriť článok


Funkčná dyspepsia
str. 10–13

MUDr. Monika Albertová Martinovičová

Otvoriť článok


Novinka v liečbe syndrómu krátkeho čreva
str. 14

MUDr. Laura Gombošová, PhD.

Otvoriť článok


Prvé skúsenosti s novou liečbou u pacienta so syndrómom krátkeho čreva na Slovensku
str. 16–17

MUDr. Jana Šprláková

Otvoriť článok


Aktuality v imunopatogenéze a biologickej liečbe Crohnovej choroby
str. 18–22

Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.

Otvoriť článok


Enterálna výživa sondou u detí
str. 23–26

MUDr. Iveta Valachová

Otvoriť článok


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár