PNEUMOLÓGIA IMUNOALERGOLÓGIA 1/2021

Odborná príloha Lekárskych novín
Február 2021

Číslo: Február 2021
Ročník II.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Indikácia inhalačných kortikosteroidov pri eskalácii liečby CHOCHP
str. 04–14

MUDr. Dana Lauková, PhD.

Otvoriť článok


Alergická nádcha z pohľadu najnovších poznatkov
str. 15–20

Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Otvoriť článok


Mykobakteriózy – je možný nozokomiálny prenos?
str. 21–25

Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
PhDr. Lukáš Kober, PhD.
RNDr. Igor Porvazník, PhD.

Otvoriť článok


Alergia na blanokrídly hmyz je vážny medicínsky problém
str. 26–30

Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA
Ing. Jela Petrisková, PhD.
MUDr. Luděk Hochmuth
MUDr. Radovan Košturiak, PhD.
prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc.

Otvoriť článok


Nové trendy v alergénovej imunoterapii
str. 31–33

MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., MBA

Otvoriť článok


Prehľad problematiky COVID-19 z hľadiska imunológa
str. 34–37

MUDr. Luděk Hochmuth

Otvoriť článok


Ventilačná podpora vysokým prietokom plynov aplikovaným nazálne – High flow nasal ventilation (HFloNV)
str. 38–42

MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH
MUDr. Dušan Rybár
doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH
MUDr. Adrián Kolesár, PhD.
MUDr. Stanislav Saladiak
MUDr. Štefan Imrecze
MUDr. Janka Beňová
MUDr. Katarína Galková PhD.
doc. MUDr. Pavol Török, CSc.

Otvoriť článok


Optimalizácia inhalačnej liečby u pacientov s CHOCHP
str. 43–46

MUDr. Bohumil Matula

Otvoriť článok


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár