Chrípke dokážeme predchádzať

Tento príspevok ma byť len o chrípke. Posledné mesiace a hlavne týždne ukázali, že infekčné ochorenia majú moc úplne zmeniť ba až zničiť naše súkromné životy, ale aj celý zabehnutý systém, v ktorom žijeme.

Jedným z infekčných ochorení je chrípka. Podľa profesora Berana je to klinicky relatívne uniformné ochorenie spôsobené neustále sa meniacim vírusom. V tejto vete je vlastne všetko podstatné o chrípke, prečo sa každoročne stretávame s novou epidémiou, ale aj to, že si ho lekári ani pacienti nemajú zamieňať s inými vírusovými ochoreniami, ktoré sa vyskytujú v našom zemepisnom pásme v jesenných a zimných mesiacoch. Vyvolávateľom chrípky sú vírusy chrípky, RNA vírusy, ktoré patria medzi Ortomyxoviridae. Ochorenie ľudí a niektorých živočíchov spôsobuje typ A, ochorenie výlučne ľudí spôsobuje typ B. Zmenu vírusu spôsobuje antigénny drift, ktorý vzniká selekčným tlakom imunity populácie a vznikom subtypov, ktoré sú príčinou menších epidémií, častý je u typu A, menej častý u typu B. Antigénny shift vzniká genetickou rekombináciou medzi ľudskými a živočíšnymi vírusmi, čím vznikne nový typ vírusu, zodpovedný za rozsiahle pandémie, vzniká len u typu A.

Hlavnou príčinou explozívneho priebehu chrípkových epidémií je to, že ku vzniku infekcie stačí malá dávka vírusu, ale nakazený pacient vylučuje vírus v hojnom množstve. Od nakazeného jedinca je možné izolovať vírus chrípky už 24 hodín pred tým, než sa u neho prejavia prvé príznaky ochorenia. Zároveň k explozivite ochorenia prispieva aj fakt, že ochorenie má krátku inkubačnú dobu.

Klinický priebeh ochorenia je charakterizovaný náhlym začiatkom z plného zdravia, horúčkou, zimnicou, intenzívnymi bolesťami hlavy, svalov, kĺbov, bolestivým pohybom očných buliev. Štandardne býva celková únava a vyčerpanosť. U detí môžu pri horúčke vzniknúť febrilné kŕče, častým príznakom je aj vracanie a bolesti brucha. U detí do šiestich mesiacov môže byť bronchilitída, ktorá máva závažnejší priebeh ako bronchiolitída spôsobená RSV. Deti sú pre ochorenie na chrípku vnímavejšie, pretože ešte neprišli do styku s epidemickým typom vírusu. Ochorenie postihuje mladú generáciu častejšie ako dospelých, ale prognóza je lepšia ako u seniorov. Vlani som mala u detí, ktoré patria do mojej starostlivosti viac závažných ochorení spôsobených vírusom chrípky, ktoré vyčerpali deti (hlavne tie v prvom roku života) dlhodobým febrilným stavom a komplikovaným priebehom. Všetci sme sa neskôr dozvedeli aj o fatálnom priebehu tohto ochorenia u trojročného zdravého dieťatka počas vlaňajšej epidémie chrípky. Rozhodla som sa preto, že pred nasledujúcou zimnou sezónou 2019/2020 urobím všetko pre to, aby som zvýšila zaočkovanosť svojich pacientov proti chrípke.

Prvým krokom bolo to, že som už v sezóne 2018/2019 začala oveľa častejšie ako v predchádzajúcich rokoch diagnostikovať u pacientov chrípku laboratórnym vyšetrením. Rodičia a verejnosť, včítane lekárov považujú za chrípku takmer každé ochorenie vyskytujúce sa v zimných mesiacoch, charakterizované teplotou a respiračnými príznakmi. Všetci však vieme, že nie každé takéto ochorenie je chrípka. Kým však rodičia nevidia čierne na bielom, že závažné ochorenie ich dieťaťa, ktoré vyčerpalo dieťa aj rodinu spôsobil vírus chrípky, nevenujú možnosti prevencie tohto ochorenia dostatočnú pozornosť. Dokonca je zarážajúce, že pri dnešných možnostiach získania informácií nevie väčšina rodičov ani to, že proti chrípke je možné očkovať už deti od pol roka veku! Tu naozaj zlyháva informovanosť verejnosti o závažnej zdravotníckej problematike. V sezóne 2018/2019 som mala zaočkované asi dve percentá mojich pacientov. Na porovnanie pacientov očkovaných proti rotavírusom mávam v prvom roku života zaočkovaných okolo 75 až 80 percent. To píšem len na ilustráciu toho, že v našej ambulancii primárnej pediatrickej starostlivosti sa očkovaniu a informovaniu pacientov o možnosti aj nepovinných očkovaní významne venujeme.

Na začiatku môjho boja za zvýšenie očkovania proti chrípke u detí a rodičov, ktorí navštevujú moju ambulanciu bolo predsavzatie zavčasu a zrozumiteľne upozorniť rodičova na toto ochorenie, jeho zákernosť, neistý a často závažný a zdĺhavý priebeh. Zdôrazniť, že ochorenie môže mať ťažké komplikácie a nejasnú prognózu s možnosťou fatálneho konca aj u zdravých detí.

Tohtoročná epidémia chrípky začala už v novembri a pokračuje aj teraz v marci. Aj v tejto sezóne opakovane vyšetrujem pacientom odobratý materiál na prítomnosť chrípkového vírusu a výsledky sú pri typickom klinickom obraze veľmi často pozitívne. Myslím, že to rodičov motivuje k tomu, aby sa už teraz rozhodli pre očkovanie v budúcej sezóne, často to aj hneď pri kontrole povedia. Faktom však je, že často bývajú prekvapení, že to ťažko prebiehajúce ochorenie bola „len“ chrípka. Vyšetrovanie etiológie ochorenia aj upokojí rodičov, ak boli nespokojní s navrhnutou liečbou bez podávania antibiotík. Keď mali dôkaz, že je to chrípka, vedeli, že antibiotiká naozaj neboli potrebné a netrvali na ich predpísaní. Mali sme však znova aj komplikovaný priebeh chrípky, kedy sme museli dieťatko s podozrením na myokarditídu odoslať na konziliárne vyšetrenie na infekčnú kliniku. Zachytili sme aj priebeh s bakteriálnou superinfekciou u inak zdravého školáka, kedy samozrejme liečba antibiotikami bola nevyhnutná.

Ak som vyššie napísala, že v predchádzajúcej sezóne sme mali zaočkované asi dve percentá detí, v tejto sezóne to už bolo vyše sedem percent pacientov. Dlhodobo sa zamýšľam nad tým, prečo je zaočkovanosť na chrípku u nás taká nízka. Príčin môže byť viac. Ľudia si neuvedomujú závažnosť ochorenia, mnohí považujú za chrípku aj ochorenia dýchacích ciest spôsobené iným vírusom a nevnímajú ho ako ťažké. Vieme, že vakcína nie je stopercentne účinná, a preto ochorejú aj jedinci, ktorí boli zaočkovaní, čo znižuje dôveru v očkovanie. Aj keď často ochorejú buď na iné vírusové ochorenie alebo už boli v inkubačnej dobe chrípky, keď sa očkovali. Veľmi dôležité je dodržanie očkovacej schémy u detí: deti do deväť rokov veku, ktoré sa očkujú prvý raz v živote majú dostať dve dávky očkovacej látky v odstupe jeden mesiac. Mali sme rodinu, kde jedno dieťa bolo očkované už druhý raz a mladší súrodenec v danom roku len prvý raz. Len mladší chlapec ochorel a mal dokázanú chrípku. Nie nepodstatnou príčinou nízkej zaočkovanosti proti chrípke sú aj vyjadrenia mienkotvorných ľudí v médiách. Často sú to politici, umelci, športovci alebo aj lekári, ktorí otvorene hovoria, že sa nedávajú očkovať, lebo neveria v prospešnosť očkovania. Akékoľvek očkovanie nie je o viere, ale o dôkazoch, že očkovanie v boji s neviditeľnými nepriateľmi funguje.

Na záver by som sa pozastavila pri odmietaní očkovania a kontroverzných názoroch na očkovanie medzi lekármi. Každý lekár môže mať ako súkromná osoba svoj názor na očkovanie proti chrípke, neverí mu, nedáva sa očkovať a rôzne iné názory. Lekár však musí akceptovať jasné dôkazy o tom, že očkovanie proti chrípke chráni očkovanca proti tomuto ochoreniu, nespôsobuje chrípku, nemá nezvládnuteľné nežiaduce účinky. Preto by žiadny lekár nemal pacientov od očkovania odhovárať: vo svojej ambulancii, vo svojom najbližšom okolí, ani na verejnosti a ani v médiách. Aj chrípkový vírus spôsobil v minulosti, a zase môže, pandémiu, ako ju teraz vyvolal COVID-19. Zamyslime sa všetci, ak by sme mali možnosť očkovania proti tomuto ochoreniu, bránili by sme sa mu? Teraz často myslím na rodičov odmietajúcich očkovanie u svojich detí. Ktovie, či by práve oni nestáli v rade na toto očkovanie ako prví.

Prečo práve teraz písať o chrípke? Veď máme iný, nový, závažnejší problém, ktorému čelíme vo všetkých oblastiach života. Chrípka je ochorenie, ktoré prichádza každoročne, ešte 16.3. som diagnostikovala pozitívne ochorenia na chrípku. Je to ochorenie, ktoré oslabuje imunitný systém a ten nie je schopný zvládnuť nasadajúcu inú infekciu. Vidíme opakovane bakteriálne superinfekcie aj u inak zdravých pacientov. Teraz takouto až fatálnou komplikáciou chrípky môže byť ochorenie spôsobené koronavírusom.


MUDr. Marta Špániková
Bratislava
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *