Prvé laboratórne potvrdené invazívne meningokokové ochorenie s atypickým úvodným klinickým priebehom (abdominálna forma) na Slovensku

Invazívne meningokokové infekcie sú i v dnešnej dobe nebezpečné a život ohrozujúce ochorenia. Patria medzi najrýchlejšie…

Naše skúsenosti s aplikáciou ionizovaného kyslíka

Na našom pracovisku v Piešťanoch sme zaviedli liečbu ionizovaným kyslíkom podľa Englera v roku 2015. Pri…

Invazívne meningokokové ochorenia na Slovensku v roku 2019

Aktuality a zmeny po 12-ročnom stabilnom období. Invazívne meningokokové infekcie (meningitída, sepsa, meningitída so sepsou, Waterhouse-Friderichsenov…

Chrípke dokážeme predchádzať

Tento príspevok ma byť len o chrípke. Posledné mesiace a hlavne týždne ukázali, že infekčné ochorenia…

Zásadný krok k jednoduchšej a rýchlejšej redukcii rizík hypertenzie

Najnovšie odporúčania ESC pre manažment artériovej hypertenzie (ďalej Odporúčania 2018) boli podmienené tak novými poznatkami o…

Základné fakty a výzvy v oblasti vrodených porúch imunity

Priemerná dĺžka diagnostiky primárnych imunodeficiencií, ktoré tvoria 10–15% všetkých imunitných ochorení, dosahuje až 12,4 roka. Keďže…

Germinatívne nádory testis

Onkologický výskum a jeho priaznivé dopady na liečbu germinatívnych nádorov testis (GCT) je výnimočným príkladom dosiahnutia…

Biosimilárne lieky ponúkajú perspektívu

Krajiny na celom svete čelia spoločným problémom starnúcej populácie a s tým súvisiacemu zvýšeniu výskytu chronických…

Umelá inteligencia a zdravotníctvo budúcnosti

10 najsľubnejších aplikácií umelej inteligencie v oblasti zdravotnej starostlivosti. Dnes je už viac ako isté, že…