Telemedicína – multifunkčné zariadenie S-Case

Prevencia je základným faktorom k stabilnému zdravotnému stavu jedinca a tiež kľúčovým prvkom k personálnemu monitoringu, preto mnoho domácností používa dostupné medicínske zariadenia, ako napríklad teplomer či tlakomer. Pri meraní pomocou vymenovaných prístrojov majú však ošetrujúci lekári prístup k nameraným údajom len sprostredkovane.

Predstavte si však, že by existovalo zariadenie, ktoré kombinuje v sebe tlakomer, teplomer, glukomer, či pulzný oximeter a okrem toho aj online pacientskú databázu spojenú s ambulantným alebo nemocničným informačným systémom. V neposlednom rade by zariadenie umožňovalo online konzultácie a zároveň aj prenos dát k praktickému lekárovi od pacienta v jednom, malom a prenosnom zariadení, ktoré šetrí nie len priestor, ale aj čas. Táto, pred nedávnom ešte hudba budúcnosti, sa míľovými krokmi ženie vpred a jej nápad sa zrodil na Slovensku. Predstavujeme Vám revolučnú novinku s názvom S-Case.

S-Case

Zariadenie S-Case je multifunkčné a prenosné medicínske zariadenie, ktoré spája veľké, početné, mnohokrát cenovo a energeticky náročné prístroje do jedného kompaktného zariadenia. Okrem toho je prístroj schopný zaznamenávať fyziologické funkcie tela pomocou piatich senzorov, konkrétne pulzného oximetra, bezdotykového a dotykového teplomeru, tlakomeru a glukomeru.

Táto šikovná krabička okrem iného obsahuje aj prenosnú pacientskú databázu na zaznamenávanie a odosielanie nameraných hodnôt pacientom priamo ošetrujúcemu lekárovi, pričom sa tiež dokáže uplatniť aj pri samotnom telemonitorovaní zdravotného stavu pacienta. Myšlienka S-Case sa začala formovať zhruba pred dvoma rokmi, keď Martin Pekarčík, výkonný riaditeľ projektu a študent medicíny na Lekárskej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, si spolu so svojimi spolužiakmi odoberali v rámci vyučovania vzorky krvi.

„Rozmýšľal som, ako zabezpečiť bezproblémový odber krvi u obéznych pacientov. Zdravotnícky personál je totiž často bezradný nájsť pacientom žily pod vrstvou tuku,“ hovorí Martin. Pôvodne malo byť zariadenie určené práve na hľadanie žíl, avšak po mnohých diskusiách s lekármi a zdravotníckym personálom prišiel nápad s praktickou škatuľkou obsahujúcou niekoľko funkcií, ktoré sú schopné zaznamenať životné funkcie pacienta. Odvtedy prešiel projekt mnohými úpravami a implementáciami až do svojej súčasnej, komplexnej podoby, konkrétne do fázy prototypizácie a testovania, ktorá sa odborne nazýva aj TRL 6.

Benefity zariadenia a jeho využitie

Každá úspešná inovácia by mala byť schopná zjednodušiť určitý aspekt života jednotlivca, ako sa teda o to snaží S-Case a čo patrí medzi jeho najvýznamnejšie benefity? S-Case prináša pozitíva vo viacerých rovinách. V rukách zdravotníckeho personálu dokáže redukovať čas pri zbere záznamov fyziologických funkcií pacienta a zostavovaní anamnézy na takmer polovicu v porovnaní so súčasnosťou.

Namerané údaje sú ukladané do pamäte zariadenia a kontinuálne odosielané na zabezpečenú databázovú platformu, ktorá môže byť následne prepojená aj s koncovým nemocničným alebo ambulantným informačným systémom. Zdravotnícky personál má teda digitálne údaje o súčasnom aj minulom zdravotnom stave pacienta v jednom zariadení.

Pacient využívajúci S-Case si dokáže monitorovať svoje vitálne funkcie z pohodlia domova a zároveň, prostredníctvom zariadenia, konzultovať na diaľku s lekárom svoje aktuálne zdravotné ťažkosti. Hovoríme teda o telemonitorovaní pacientov s chronickými či akútnymi ochoreniami, imobilných pacientov, či pacientov v zaradeniach sociálnych služieb.

Dôležitosť skríningu

Aj napriek tomu, že zariadenie je vo fáze vývoja, členovia tímu jeho funkčný prototyp už teraz naplno využívajú na pomoc a prevenciu pre klientov Centier a Domovov sociálnych služieb seniorov (DSS/CSS), pacientov s hypertenziou a glykémiou či pre vyradené skupiny obyvateľstva.

Vďaka Nadácii DEDO a neziskovej organizácii EQUITA, ktoré pravidelne organizujú zdravotný a sociálny skríning pre ľudí bez domova, sa zariadenie mohlo osvedčiť v praxi pri vytváraní celkovej anamnézy pacientov v Bratislave aj Košiciach.

Monitoring ľudí bez domova je pilotným programom, ktorý sa venuje prevencii zdravia ľudí bez domova, kde sú týmto pacientom merané ich vitálne funkcie a odoberaná pacientska anamnéza. Následne v prípade indikácie je pacientom vyčlenený určitý typ liečby s cieľom eliminovať ich zdravotné problémy.

Útulok pre ľudí bez domova OÁZA, nachádzajúci sa na periférií Košíc, vo svojich priestoroch momentálne združuje 250 klientov, ktorí sa ocitli v krajnej životnej situácii a prišli o strechu nad hlavou. Skríningu, ktorý sa uskutočnil v priebehu Júna sa zúčastnil aj profesor Krčméry, medici z Lekárskej Fakulty Univerzity Pavla Šafárika v Košiciach, dobrovoľníci a aj tím S-Case. Ich úlohou bolo klientom útulku kontrolovať hodnoty krvného tlaku, doplniť informácie o ich celkovom zdravotnom stave a nastaviť pacientov na liečbu či ich edukovať o benefitoch dlhodobej antihypertenznej liečby.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a nezisková organizácia EQUITA zorganizovali skríning aj na západe krajiny, v Bratislave pod mostom Lafranconi, kde bola pozornosť opäť venovaná komplexnému skríningu ľudí bez domova. Čísla v hlavnom meste sú alarmujúce, nakoľko podľa štatistického úradu sa nachádza v jeho uliciach oficiálne až 1800 bezdomovcov. Počas neskorého letného poobedia spojili spomínané entity svoje sily a aj za pomoci zariadenia dokázali pacientsku anamnézu zostaviť efektívnejšie a rýchlejšie viac ako 40. ľudom bez domova.

Okrem toho sú prototypy S-Case využívané v DSS a CSS na monitorovanie pacientov, kde uľahčujú prácu personálu a skracujú čas celkového vyšetrenia. Všetky údaje sú namiesto zapisovania na papier, ukladané a odosielané do digitálnej databázy a personál tak má tieto dáta k dispozícii v desktopovej aplikácií. Danú aplikáciu tiež môže využívať aj všeobecný lekár príslušného DSS/CSS na vzdialený monitoring klientov. Táto možnosť mu uľahčuje prácu, šetrí čas strávený v DSS/CSS a hlavne zvyšuje jeho prehľad o zdravotnom stave pacientov a to z pohodlia jeho kancelárie či ambulancie.

Súčasnosť

V súčasnosti sa projekt vďaka spojeniu so spoločnosťou Goldmann Systems, a.s. posúva míľovými krokmi dopredu a nachádza sa vo fáze klinického posudzovania zariadenia a zároveň prípravy na certifikáciu a seriovú výrobu. Spoločnosť Goldmann Systems, a. s., ktorá prevádzkuje aj telemedicínsku platformu na vzdialený monitoring, sa pripojila k tejto technologickej inovácii. Obe spoločnosti majú rovnakú víziu do budúcna v oblasti telemedicíny, a ich cieľom spojenia je zvýšenie prevencie a skvalitnenie personalizovanej zdravotníckej starostlivosti.

Základnou víziou sa stalo zlepšenie dostupnosti primárnej diagnostiky v oblastiach, kde sa nachádza jej badateľný nedostatok a skvalitnenie zdravotnej starostlivosti formou telemedicíny, zrýchľovanie medicínskej praxe zdravotníckeho personálu a lekárov v ich ambulanciách a oddeleniach.

Všetky podstatné informácie nájdete aj na www.goldmann.sk a www.ndcentrum.sk, prípadne nás neváhajte kontaktovať na telemedicina@goldmann.sk.

Pripravili: Tatiana Šišková, Ladislav BittoPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *