Ponúka Slovensko priestor pre telemedicínu?

Ruku na srdce, je pre Vás návšteva všeobecného či špeciálneho lekára synonymom prevencie alebo do ich ambulancie zamierite až počas prvých, poprípade pokročilejších príznakov choroby? Vo väčšine prípadov v čakárni prichádzame do kontaktu s infekčnými pacientmi a aj pri tej najväčšej obozretnosti sa môžeme vrátiť domov s vážnejšími následkami. Dá sa tomu vyhnúť?

Jednu z možností diagnostiky na diaľku predstavuje telemedicína, ktorej popularita s príchodom vírusu COVID-19 rapídne narástla a jej mimoriadne účinky oceňujú nielen pacienti, ale aj lekári či zdravotnícky personál. Výhody môžeme sledovať na oboch stranách, nakoľko pacient dokáže konzultovať svoje ťažkosti s ošetrujúcim lekárom prostredníctvom telemedicínskej platformy, či aplikácie z pohodlia domova bez vystavenia sa potencionálnemu prenosu choroby počas vyčkávania na ošetrenie. Lekár či zdravotnícky personál elimináciou styku s pacientom, ktorému je možné pomôcť aj takýmto spôsobom, chráni nielen svoje zdravie, ale taktiež znižuje pravdepodobnosť prenosu nákazy. Navzdory pozitívnym prvkom, nie je v našich končinách takýto spôsob diagnostiky populárny predovšetkým kvôli absentujúcim finančným zdrojom v zdravotníctve. Veríme však, že aj vďaka zariadeniu Scase a telemedicínskej platforme, ktorú ponúka spoločnosť Goldmann Systems, sa dokáže posunúť výrazne vpred.

Situácia na Slovensku

Riešenie Scase je prenosné, point-of-care, medicínske, zariadenie, kombinujúce smart senzory s digitálnou pacientskou databázou, inteligentným dotazníkom a zároveň umožňuje odosielanie a zobrazovanie zdravotných údajov o pacientovi do mobilnej a počítačovej telemedicínskej platformy, do ktorej má prístup lekár, pacient a zároveň aj jeho príbuzní.

Render prototyp 0.5.

Aj napriek tomu, že tím Scase aktuálne plne funkčné zariadenie len vyvíja, je o ich prototypy vysoký záujem. Vďaka funkciám a senzorom, ktoré ponúka, oň aj v aktuálnej fáze javia dopyt nielen zo zahraničia, ale aj zo Slovenska. Záujem prejavili domovy a centrá sociálnych služieb (DSS & CSS) a aj Združenie všeobecných lekárov pre dospelých (ZVLD). Inovácia so sebou prináša mnohé výhody a je schopná prostredníctvom prienikov zefektívniť výkon lekára aj personálu.

Monitoring ľudí bez domova.

V nasledujúcich bodoch skúsime popísať detailnejšie možnosti ich využitia v jednotlivých situáciách.

Domovy a centrá sociálnych služieb

Domovy a centrá sociálnych služieb na Slovensku ponúkajú pomoc predovšetkým tým, ktorí sú z dôvodu veku, nepriaznivého zdravotného stavu, a z toho vyplývajúcej sociálnej situácie, odkázaní na profesionálnu pomoc iných. Okrem poskytovania služieb pre rozvoj mentálnej či fyzickej aktivity je neodškriepiteľnou súčasťou zdravotníckeho personálu v DSS/CSS aj starostlivosť o zdravotný stav klientov.

Každodenná pracovná činnosť sestry tak pozostáva z monitorovania životných funkcií klientov, ako napríklad tlak, glykémia, saturácia krvi, taktiež zaznamenávania množstva prijatých tekutín, vedenia medikamentózy či sledovania veľkosti dekubitov. Riešenie Scase, ktoré v sebe zahŕňa dotykový a bezdotykový teplomer, tlakomer, glukomer a pulzný oximeter tak zdravotníckemu personálu ponúka kompatibilné, rýchlo nabíjateľné a dostupné riešenie monitoringu pacienta.

Zdravotná sestra za pomoci Scase je schopná digitálne zaznamenávať informácie či zmeny stavu klienta, prostredníctvom zabudovaného fotoaparátu jednoducho priradiť k zmene fotografiu a všetky údaje preniesť automaticky zo zariadenia do telemedicínskej platformy vedúcej sestre, riaditeľke ústavu či lekárovi, ktorí tak dokážu efektívne zhodnotiť stav klienta bez ich fyzickej prítomnosti v reálnom čase.

Všeobecní lekári, ktorí aj v aktuálnom období pandémie nedisponujú dostatkom kapacity na ambulantných pacientov tak majú priestor sledovať celkový stav klienta DSS/CSS, usmerňovať ich medikamentózu či meniť manažment terapie klientov na diaľku za priamej pomoci a podpory zdravotníckeho personálu DSS/CSS.

Očami pacienta a lekára

Ako bolo avizované v úvode, princíp telemonitoringu ochraňuje nielen pacienta a zdravotnícky personál, ale aj lekára. Zároveň však medzi nimi vytvára akýsi virtuálny most, ktorý zabezpečuje efektívnu komunikáciu a riešenie zdravotného stavu či komplikácií pacienta.

Telemedicína je pritom aplikovateľná pri mnohých ochoreniach, ako napríklad hypertenzia, cukrovka, ale rovnako uplatnenie nájde aj pri pacientoch po jednodňovej operácii či u seniornejších pacientoch, s viacerými, pridruženými ochoreniami. Okrem spomínaných benefitov riešenie poskytuje pre pacienta možnosť prístupu k množstvu informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní a dokáže ušetriť pacientovi čas v podobe flexibility jeho pracovného rozvrhu či v prípade zložitejšej dostupnosti pacienta od ambulancie alebo nemocnice.

Telemonitoring pacientov po 1-dňovej operácii.

Zdravotnícky personál je naopak schopný efektívnejšie využívať svoje kapacity ušetrené rýchlejším zberom informácií o pacientovi či ich ručným prepisovaním do anamnézy a karty pacienta.

Na potvrdení či vyvrátení tejto hypotézy však bude tím Scase úzko spolupracovať s MUDr. Jánom Hencelom, MSc. a MUDr. Máriou Vargovou zo Združenia všeobecných lekárov pre dospelých (ZVLD). Spolu našli priestor pre riešenie otestovania a dokázania jeho benefitov priamo v rukách starších pacientov, ktorých trápia chronické ochorenia. Lekári po osobnom vyšetrení umiestnia zariadenie na určitý čas týmto pacientom na domáci monitoring, budú na diaľku sledovať a konzultovať ich zdravotný stav, vzniknuté zmeny či ťažkosti.

V prípade dodatočných informácií či otázok k telemedicíne alebo záujmu o vyskúšanie a testovanie zariadenia Scase nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom info@scase.io.

Všetky podstatné informácie nájdete aj na www.goldmann.sk a www.ndcentrum.sk, prípadne nás neváhajte kontaktovať na telemedicina@goldmann.sk.

Pripravili: Tatiana Šišková, Ladislav BittoPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *