Rezort zdravotníctva zabezpečil odbornú jazykovú prípravu pre zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Ústavom cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ponúka zdravotníckym pracovníkom z Ukrajiny odbornú jazykovú prípravu slovenského jazyka. Absolvovaním odbornej jazykovej prípravy rezort podporuje efektívnejšie začlenenie zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny do poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky.

Odborná jazyková príprava bude trvať 10 týždňov ako online riadená výuka trikrát týždenne v neskorších poobedňajších hodinách v dĺžke 90 minút. Odborná jazyková príprava bude realizovaná  komunikatívnou metódou a už od prvých lekcií bude kladený dôraz na slovnú zásobu a gramatické konštrukcie, ktoré sa používajú v zdravotníckej praxi. Realizácia odbornej jazykovej prípravy bude hradená z rozpočtu Ministerstva zdravotníctva SR.

Prihlasovací formulár na odbornú jazykovú prípravu zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny je v slovenskom a ukrajinskom jazyku zverejnený na webovej stránke Ústavu cudzích jazykov LF UK v Bratislave – link:

https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-cudzich-jazykov-lf-uk/kurz-slovenskeho-jazyka/

Ďalšia odborná jazyková príprava by následne prebiehala priebežne podľa potrieb a záujmu samotných respondentov, zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny.

Zdroj: MZ SR, TS

Foto: Jorono z Pixabay

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *