Brusel: Rokovala Rada ministrov zdravotníctva za účasti šéfa rezortu v SR Vladimíra Lengvarského

V Bruseli sa dnes uskutočnilo rokovanie Rady ministrov zdravotníctva za účasti komisárky pre zdravie Stelly Kyriakides. Slovenskú republiku na Rade zastupoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a štátny tajomník MZ SR Róbert Babeľa. Rokovania sa zúčastnili aj riaditeľka EMA Emer Cook a riaditeľka ECDC Andrea Ammon.

Hlavnou témou rokovania ministrov bol vojnový konflikt na Ukrajine so zameraním na možnosti financovania zdravotnej starostlivosti a liečby pacientov z Ukrajiny z finančných nástrojov EÚ, ako aj efektívny systém transferu pacientov z prihraničných štátov do ostatných ČŠ EÚ. Diskusia sa sústredila aj na spôsoby, ako uznať kvalifikáciu UA zdravotníckych pracovníkov.

Komisárka pre zdravie vo svojom vystúpení podčiarkla, že viac ako 4 mil. ľudí muselo opustiť Ukrajinu (ďalej len „UA“), ale nie sú to len čísla, ale osobné príbehy. Poďakovala krajinám, ktoré susedia s Ukrajinou, za solidaritu a rovnako aj úlohu občianskej spoločnosti a zástupcom súkromného sektora. EK spolupracuje s WHO na zriaďovaní triediacich hubov. Vyzdvihla potrebu zaočkovanosti proti prenosným chorobám-  proti TB a osýpkam. HERA zabezpečila 300 tisíc vakcín proti tetanu a záškrtu, z toho 70 000 pôjde na Slovensko a do Česka. Rovnako podčiarkla význam zdravia žien a mentálneho zdravia utečencov z UA.

Riaditeľka EMA uviedla, že aktivovali skupiny pre dostupnosť liekov na Ukrajine a v členských štátoch v súvislosti s krízou na UA. Momentálne stúpa dopyt po liekoch, ktoré sú určené pre liečbu pacientov z UA. Európska lieková agentúra podporuje využívanie národných výnimiek pre dodávky liekov na UA. Zúčastnení boli tiež informovaní, že občania sa zásobujú jódovými tabletkami, pričom Európska lieková agentúra monitoruje tento dopyt.

PL, SK, HU, RO, CZ, BG, HR, EE, LV, LT, SI  v tejto súvislosti predložili na Radu spoločné vyhlásenie s cieľom vytvoriť separátny fond na úrovni EÚ na financovanie zdravotnej starostlivosti  a liečby občanov UA v členských štátov EÚ.

Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský  vo svojom vystúpení  za hlavný problém označil financovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti a liečby občanov Ukrajiny v členských štátoch EÚ, čo si bude vyžadovať nemalé finančné zdroje. „Oceňujem vytvorenie EÚ mechanizmu v rámci EWRS systému (Systém rýchleho varovania a odpovede) pre transfer pacientov. Potrebujeme efektívny systém na medzinárodnej úrovni, ktorý bude reagovať na prípadné veľké počty pacientov do budúcnosti,“ povedal minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Väčšina členských štátov poďakovala hraničným krajinám s UA za ich úsilie a za fakt, že boli pripravení poskytnúť vnútroeurópsku solidaritu pri transfere pacientov. „Som rád, že členské štáty, ako aj komisárka pre zdravie, počas diskusie vysoko ocenili úsilie hraničných členských štátov. Kolegovia boli pripravení poskytnúť vnútroeurópsku solidaritu pri transfere pacientov, avšak apelovali na dlhodobo udržateľné riešenie,“ povedal minister Lengvarský.

Minister Lengvarský tiež privítal zámer Komisie zriadiť tzv. Triage hubs v hraničných členských štátoch. Lengvarský informoval takisto o vytvorení tranzitného hubu v Košiciach, kde je k dispozícii nemocničná, ale aj ambulantná starostlivosť pre utečencov z UA. SR za zapojila do systému CECIS, v rámci ktorého dokáže prijímať pacientov podľa možností SR, okrem toho prijímame aj onkologických pacientov. 

Všetky členské štáty odsúdili útok na UA. Viaceré štáty ocenili Oznámenie Komisie k Ukrajine, ktoré sa zameriava na poskytovanie prístupu k zdravotnej starostlivosti utečencov z UA a vyzdvihuje zriadený mechanizmus pre intra-EÚ transfer pacientov v rámci Early Warning Response System (EWRS), kde je sprístupnených 10 000 postelí v nemocniciach preutečencov z UA.

V otázke financovania EK ohlásila balík vo výške 500 mil. eur na aktivity súvisiace s utečencami na prvotnú pomoc plus ďalších 420 miliónov, rovnako sú k dispozíciu fondy pre oblasť vnútra, ako aj flexibility pri využití finančných prostriedkov z kohéznych fondov.

Druhou dôležitou témou rokovania boli vakcíny proti COVID-19, kde sa ministri sústredili na budúce smerovanie vakcinačnej stratégie EÚ a posilnenia darovania vakcín. Témou diskusie bolo aj podávanie 4. dávky vakcíny proti COVID-19.

Komisárka považuje vakcinačnú stratégiu EÚ za historický úspech, musíme si však uvedomiť, že viac ako 100 mil. obyvateľov EÚ je stále nezaočkovaných. EK urobí všetko, aby umožnila členským štátom darovať nadbytočné vakcín.

Riaditeľka ECDC informovala, že miera zaočkovanosti EÚ dosiahla 73 % dospelej populácie, ale už nestúpa, a preto sa musíme sústrediť na zvyšovanie zaočkovanosti EÚ, ako aj na príchod nových variantov. Riaditeľka EMA zdôraznila, že pracujú na aktualizácii zloženia vakcín. Momentálne máme schválených 8 terapeutík na COVID-19.

Viaceré štáty vrátane Slovenska podčiarkli potrebu hľadania dlhodobého riešenia vakcinačnej stratégie EÚ.

Minister Lengvarský navrhol pracovať na stabilnej očkovacej kampani EÚ s ohľadom na meniace sa vnímanie verejnosti pandémie COVID-19 a vakcinácie ako také.

Zdroj, foto: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *