Na centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti poputuje ďalších takmer 17 miliónov eur

Rezorty zdravotníctva a investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie predstavili najnovšiu výzvu na podporu vzniku centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Vďaka sume vo výške 16,5 mil. eur zo zdrojov Európskej únie bude zdravotná starostlivosť dostupná priamo v regiónoch a pacienti nebudú musieť cestovať za lekárom mimo svojej obce, ale všetko nájdu pod jednou strechou.

Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo dňa 29. apríla 2024 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.  Na výzvu je alokovaná suma 16,5 mil. eur zo zdrojov EÚ. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt je 1,407 mil. eur.  Výzva je určená na projekty mimo bratislavského kraja a bude otvorená až do vyčerpania alokovanej sumy. V predchádzajúcom programovom období 2014-2020 boli vyhlásené 4 výzvy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Vzniklo 59 takýchto centier za takmer 45 mil. eur.

V centrách integrovanej zdravotnej starostlivosti bude pacientom k dispozícii všeobecný lekár pre dospelých a okrem neho pediater, alebo gynekológ, alebo zubný lekár, alebo lekár s inou špecializáciou,“  priblížila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Ako doplnila, koncept centier je definovaný tak, aby mal pacient všetko pod jednou strechou a nemusel dochádzať za vyšetrením alebo poskytovaním služby na iné miesto, adresu, či desiatky kilometrov do iného mesta. V rámci výzvy je možné žiadať o nenávratný finančný príspevok na výstavbu nových budov, modernizáciu a rekonštrukciu existujúcich budov, prístavbu, nadstavbu alebo stavebné úpravy a rekonštrukciu vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov, ako aj na zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, dodávku zdravotníckej techniky či zariadenia a vybavenia,“ vysvetlila ministerka zdravotníctva.

Finančné prostriedky môžu žiadať samosprávy a neziskové organizácie, ktorých zakladateľom je samospráva. Podrobnosti výzvy sú zverejnené na stránke MZ SR v časti „Eurofondy“ a v informačnom monitorovacom systéme ITMS, cez ktorý sa môžu žiadatelia zapojiť do výzvy.

Tak, ako aj v minulom programovom období z eurofondov v rámci nášho Integrovaného regionálneho operačného programu pomohli zmodernizovať 30 zdravotníckych zariadení za viac ako 163 miliónov eur, pokračujeme v úsilí, aby mali ľudia vo všetkých regiónoch prístup k zdravotnej starostlivosti na európskej úrovni,“ uviedol minister investícií Richard Raši. Ako doplnil, chcú priniesť väčšiu istotu, že citlivé údaje o zdravotnom stave sú v bezpečí, a že nemocnice sú riadne pripravené na kybernetické útoky. Tento mesiac MIRRI SR avizovalo vyhlásenie výzvy z Programu Slovensko, ktorá podporí projekty na zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti (KIB) v zdravotníckych zariadeniach Dôležitosť tohto problému podčiarkujú množiace sa hackerské úroky na nemocnice po celom svete, ale skúsenosť máme aj na Slovensku. Spomeniem napríklad incident z roku 2017, keď technici dlhé dni naprávali škody po kyber útoku na Fakultnú nemocnicu v Nitre alebo to, keď web košickej nemocnice zostal v roku 2021 po útoku hackerov úplne paralyzovaný, a to až na viac ako 2 týždne. S podobnými útokmi sa museli vysporiadať aj susedia z Českej republiky, keď hackeri napadli tri polikliniky v Prahe a jedným z najväčších útokov bol ten na Fakultnú nemocnicu v Brne v roku 2020, ktorý vyradil z prevádzky väčšinu zdravotníckych systémov. Ich obnova trvala zhruba dva mesiace, no s dôsledkami útoku nemocnicu trápili aj roky potom. Práve aj na to tu máme eurofondy, aby sme chránili nemocnice pred podobnými útokmi a zaistili ich čo najväčšiu bezpečnosť,“ dodal na záver minister investícií Raši.

Zdroj: MZ SR, TS

Foto: Rawpixel.com, Freepik
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *