POZVÁNKA na Deň otvorených dverí na UPJŠ LF 

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí na Lekárskej fakulte UPJŠ, ktorý sa koná po troch rokoch prezenčne.

Čas a miesto konania: 16. február 2023, 10.00 – 12.30 h.,

budova UPJŠ LF, Trieda SNP 1 (aula, posluchárne, ústavy)

Cieľová skupina: študenti 3. a 4. ročníkov gymnázií a stredných škôl, ev. pedagógovia a rodičia

           PROGRAM:

 Úvodný program
    Aula, 10.00 – 10.30 h.
 privítanie účastníkov – prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., dekan UPJŠ LF
 krátke predstavenie fakulty
◦ predstavenie študentských organizácií – prezentácia činnosti spolkov zástupcami SMMK a SSŠZL
 organizačné pokyny k ďalšiemu programu

 Predstavenie štúdia na LF         
■ Prezentácia študijných programov VL a ZL:    
    posluchárne, 
10.30-12.30 h.
 P1: PREDKLINICKÉ ODBORY(Mgr. Marcela Výrostková a kolegovia z Ústavu anatómie)
 P2: CHIRURGICKÉ ODBORY(MUDr. Róbert Kilík, PhD.; MUDr. Denis Radótzy; MUDr. Tomáš Molnár)
 P3: INTERNISTICKÉ ODBORY(MUDr. Štefan Sotak, PhD., MPH, EMBA, LL.M)
 P4: ZUBNÉ LEKÁRSTVO(doc. MUDr. Silvia Timková, PhD.; MDDr. Jaroslav Ďurica)

 Prezentácia zdravotníckych odborov:  

◦ od 10.30 v priestoroch Ústavu ošetrovateľstva CHCEŠ PRACOVAŤ AKO SESTRA? ŠTUDUJ OŠETROVATEĽSTVO“ (PhDr. Jana Michalková, PhD.)

+ seminárna miestnosť:
◦ 10.30 h.
 „ČO VÁM PONÚKNE ŠTÚDIUM FYZIOTERAPIE“ (doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH)
◦ 11.00 h. „PREČO ŠTUDOVAŤ VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO“ (Mgr. Marianna. Kizeková, PhD.)
◦ 11.30 h
„PRÍĎ ŠTUDOVAŤ LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE“ (doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.)

 Sprievodný program
    pri posluchárňach, 10.30-12.30 h.
 Informačný stánok študijného oddelenia 
 Informačný stánok prípravného kurzu (RNDr. Helena Mičková, PhD.)
 Aktivity študentov (členovia SMMK a SSSZL: meranie glykémie, tlaku a percenta tuku v tuku v tele, dentálny hygiena)
  
 Predstavenie zaujímavých pracovísk

 od 11.00 h., poslucháreň P3: Predstavenie Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny (MDDr. Jakub Jánošík)
 od 11.00 
Návšteva Laboratória výskumných biomodelov (RNDr. Darina Petrášová, PhD.)
 od 11.00 
Návšteva Združenej tkanivovej banky (RNDr. Lucia Slovinská, PhD.)

Zdroj: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *