VOU: Ambiciózny projekt modernizácie a výnimočná spolupráca, ktorá pomôže zefektívniť liečbu onkologickým pacientkam s rakovinou prsníka

Východoslovenský onkologický ústav, a.s. oslavuje 20 rokov.

Košice, 23. mája 2023 – Východoslovenský onkologický ústav, a.s. (VOU) v Košiciach je po 20 rokoch vyspelou inštitúciou v oblasti poskytovania onkologickej zdravotnej starostlivosti a stojí pred novými výzvami a cieľmi, aby sa dokázal kontinuálne zlepšovať v prospech pacientov. Je silným partnerom pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nielen v regióne, ale aj v rámci Slovenska. Zaznelo počas dvojdňovej odbornej konferencie v Košiciach, na ktorej si zamestnanci VOÚ a špičkové kapacity z onkológie a medicíny zo Slovenska a ČR pripomenuli vznik a uplynulých dvadsať rokov ústavu. 

„Spolu s kolegami a spolupracovníkmi otvárame modernú kapitolu jedinečnosti Východoslovenského onkologického ústavu. Na prahu najmodernejších technológií, umelej inteligencie, najnovších vedeckých objavov a poznatkov. Chceme zodpovedne využiť to, čo ústav získal pri svojom vzniku a čo sa podarilo vybudovať za 20 rokov jeho úspešnej existencie. Za kľúčové považujem, aby sme na týchto dobrých základoch ústav rozvíjali ďalej,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VOÚ, a.s. MUDr. Tomáš Sieber, MPH.

Zároveň predstavil odbornej verejnosti projekt modernizácie, na ktorom už osemnásť mesiacov spolu s kolegami intenzívne pracujú. „Najväčšou prioritou je priestorové dobudovanie onkologického ústavu a rozšírenie medicínskych činností.“

Nový pavilón chirurgických disciplín a diagnostiky VOU
„Cieľom projektu je vybudovať nové zázemie pre naše chirurgické odbory. Bude pozostávať z lôžkových oddelení, ambulancií, centrálnych operačných sál a sterilizácie, ale aj potrebného podzemného a nadzemného parkovania. Následne plánujeme dobudovať oddelenie paliatívnej onkológie, rozšíriť úsek ambulantnej chemoterapie a dobudovať priestory pre výučbu. Súčasťou tohto celku bude aj nový úsek rádiologickej diagnostiky,“ skonštatoval počas odbornej konferencie T. Sieber.

Projekt už získal kľúčové súhlasné stanovisko Inštitútu zdravotných analýz (IZA), vďaka čomu sa môže uchádzať aj o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR. Súhlas so stavebným zámerom získal aj od Útvaru hlavného architekta mesta Košice a Krajského pamiatkového úradu.

„Náš projekt moderného, špičkového onkologického ústavu prinesie obrovský skok v zlepšení kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti na východnom Slovensku. V prospech našich pacientov a jednoznačne aj v prospech zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov,“ dodal  generálny riaditeľ.  

Spolupráca s tímom Pavla Čekana MultiplexDX International posunie vpred liečbu pacientiek s rakovinou prsníka

Pri príležitosti 20. výročia založenia VOÚ počas slávnostnej konferencie v Košiciach podpísal generálny riaditeľ memorandum o spolupráci s MultiplexDX International v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, medicínskych postupov, výskumu, vývoja a vzdelávania. „Sme hrdí na to, že sa na našej konferencii osobne zúčastnil  Pavol Čekan a je pre nás veľkou cťou a záväzkom spolupracovať s ním a s tímom MultiplexDX International,“ uviedlo vedenie VOÚ.  

Memorandum nadväzuje na prvotnú spoluprácu, ktorú realizoval Čekanov tím v spolupráci s kolegami z VOU v prospech pacientky s nádorovým ochorením prsníka. „Splnili sme veľmi dôležitý míľnik na ceste nášho nového a presnejšieho diagnostického testu smerom k pacientkam s rakovinou prsníka.  Dôležité je to, že sme otestovali náš nový precízny test na konkrétnej pacientke VOÚ. Je to dôležité preto, že sme ukončili veľkú retrospektívnu klinickú validáciu na viac než tisíc vzorkách s rakovinou prsníka. Našli sme spôsob, ako diagnostiku  spraviť ešte precíznejšou a presnejšou a ako vydolovať z diagnostických informácií – dát, či už signatúry alebo kvantifikácie. Vďaka tomu vieme nájsť efektívnejšiu a personalizovanú liečbu konkrétnej pacientke. Tým pomôžeme onkológovi hneď na prvý krát ušiť pacientke liečbu na mieru,“ uviedol vedec.  

Pavol Čekan, slovenskej verejnosti známy viac v súvislosti s vývojom testov na COVID-19, ktoré sa používajú na celom svete, pôsobí v oblasti molekulárnej biológie, biochémie a molekulárnej onkológie. Podieľal sa na troch patentoch v oblasti výskumu RNA. Pred desiatimi rokmi začal pracovať v americkom Národnom onkologickom inštitúte ako výskumný pracovník v odbore bunkovej a rakovinovej biológie. 

Do povedomia odbornej verejnosti sa dostal vďaka svojmu výskumu v oblasti diagnostiky rakoviny prsníka, jeho diagnostická teória tzv. multiplexingu bola validovaná a odpublikovaná v roku 2013 v časopise The Journal of Clinical Investigation. Vďaka tejto technológii je možné podiel správne určených diagnóz zvýšiť až na 99 %. Spoločnosť  MultiplexDX založil spolu s dvoma spoločníkmi v roku 2016.

„Veľmi si prajem, aby sme našim testom dokázali pomôcť onkológom vybrať, na základe dát a dôkazov, tú najefektívnejšiu liečbu pre onkologické pacientky. Možno niektorým týmto zachránime život,“ uzavrel Pavol Čekan.

Spolupráca s Lekárskou fakultou UPJŠ Košice
„Určite sme to mnohí zažili. Človek je v plnom zdraví, zrazu zájde na vyšetrenie a objaví sa onkologická choroba. Zmení sa celý život človeka, mení sa celý život jeho okolia a rodiny. Musíme si vážiť ľudí, ktorí to zvládnu, pretože to nie je jednoduché po stránke medicínskej, ani psychologickej. Lekárske fakulta má tú úlohu, že vychováva študentov, ktorých v onkológii učíme nielen diagnostickým postupom, ale aj nevyhnutnej zručnosti rozprávať sa s takýmto pacientom. V onkológii totiž častejšie ako v iných medicínskych disciplínach nastávajú situácie, že pacienta neviete vyliečiť a je potrebné zabezpečiť mu paliatívnu starostlivosť, ktorá mu skvalitní život,“ uviedol na konferencii dekan LF UPJŠ Košice prof. MUDr.  Peter Jarčuška, PhD.

LF UPJŠ a VOÚ majú spoločné pracovisko: Kliniku onkológie a radiačnej onkológie. „Počas uplynulých dvadsiatich rokov naša spoločná klinika vychovala tisícky slovenských aj zahraničných absolventov, ktorí si z onkológie odnášajú adekvátne vedomosti. Chceme poďakovať aj za spoločné vedecko-výskumné aktivity a dúfam, že spolupráca medzi VOU a LF sa bude ďalej rozvíjať v prospech študentov.“   

Prácu onkológov si profesor mimoriadne váži. „Prajem VOU veľa vyliečených pacientov a tým, ktorým, žiaľ, nie je možné pomôcť, aby ste im skvalitnili život s onkologickým ochorením,“ uzavrel svoje vystúpenie.  

Spolupráca s Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura Košice
Vzájomnú spoluprácu zdravotníckych inštitúcií za uplynulých 20 rokov ocenil aj  MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. „Kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti je o vynikajúcej spolupráci, či už ide o spoluprácu v rámci oddelenia a kliniky alebo medzi nemocnicami, medzi inštitúciami v rámci mesta, regiónu, krajiny. Spolupráca medzi VOU a UNLP bola vždy dobrá, je nadštandardná a takou aj ostane. Naším jediným cieľom je, aby sme stále zlepšovali poskytovanú zdravotnú starostlivosť pacientom a špecificky onkologickým pacientom.“

Obe zdravotnícke zariadenia, ktoré pred časom podpísali memorandum o spolupráci, majú podľa riaditeľa UNLP veľa spoločného. „Okrem toho, že sídlime v jednej záhrade (areál na Rastislavovej ulici, tzv. Stará nemocnica), máme prepojené rôzne profesionálne tímy. Zamestnanci UNLP participujú v odborných komisiách v rámci VOÚ.  Podieľame sa na diagnostických procesoch v rámci diagnostiky pacientov a terapeutických proces v rámci liečby pacientov VOÚ. Máme množstvo pripravených projektov a programov či výziev, ktorými chceme tieto procesy ďalej zlepšovať.“

Perspektívu ďalšej spolupráce vidí Ľ. Beňa v revitalizácii a modernizácii oboch zdravotníckych zariadení. „V UNLP máme zároveň ambíciu významne podporiť našu Združenú tkanivovú banku, z ktorej by sme  chceli postupne vytvoriť kľúčového hráča v oblasti výskumnej a vývojovo-výrobnej, i v spolupráci s Lekárskou fakultou, ale aj ďalšími inštitúciami, ktoré pôsobia v Košiciach.“

20 rokov – VOU je už na prahu dospelosti
Východoslovenský onkologický ústav vznikol 1. júla 2003 a stal sa jedným z troch špecializovaných onkologických ústavov na Slovensku. Myšlienky na vznik onkologického ústavu sú však oveľa staršieho dáta. Odborníci sa s nimi pohrávali už v 80-tych rokoch minulého storočia. „Projekt na založenie ústavu však bol v tom čase neúspešný, myšlienka onkológie vtedy ešte nebola tak v popredí,“ uviedol počas výročnej konferencie doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc. riaditeľ pre vedu, výskum a vzdelávanie VOU, a.s.

Prelom pre onkológiu priniesli 90-te roky. Nádorové ochorenia sa dostávali do popredia, veľkú zmenu vo vnímaní verejnosti priniesol vznik Ligy proti rakovine. Lekári sa dostávali masovejšie do zahraničia, boli doslova šokovaní špičkovými ústavmi, či onkologickými pracoviskami. Koncom 90-tych rokov sa na Slovensko dostali lieky novej kategórie, monoklonálne protilátky, nové diagnostické prístroje, nové diagnostické postupy.

Postupne vznikla myšlienka na vytvorenie samostatných ústavou na Slovensku. „Projekt v Košiciach vyšiel. Za zložitých podmienok a súhry množstva okolností. Priniesol vyššiu efektivitu liečby pacientov v centrách a možnosť vytvárať multidisciplinárne odborné tímy. Postupne v ústave vznikali výborné chirurgické pracoviská, diagnostické pracovisko, rozširovali sa možnosti radiačnej onkológie a klinickej onkológie. Dosiahli sme možnosť štandardnej a vysoko nadštandardnej liečby,“ uzavrel docent Andrašina.   

20. februára 2006 sa VOU transformoval na akciovú spoločnosť s názvom Východoslovenský onkologický ústav, a.s.


Zdroj, foto: VOU, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *