Počet pacientov s alergiami a astmou pribúda

Bratislava, 11.5.2023 – Na Slovensku každoročne významne pribúda počet pacientov s alergiami a astmou. Tieto dve ochorenia zároveň spolu úzko súvisia. Ak sa alergická rinitída adekvátne nelieči, rozvíja sa v mnohých prípadoch postupom času do astmy a taktiež ďalších možných komplikácií. Odborníci preto opätovne pripomínajú, že je potrebné, aby sa k alergii a astme pristupovalo ako k závažným ochoreniam, ktoré je potrebné včas a najmä účinne liečiť. Zároveň vyzývajú k zvýšeniu používania alergénovej imunoterapie na Slovensku.

Celosvetový, ale aj slovenský problém
Alergie sú aktuálne najčastejším chronickým ochorením v Európe a podľa odhadov bude v roku 2025 s alergiou zápasiť až polovica európskej populácie.[1] Na Slovensku trpia alergickou nádchou približne až 3 z 10 Slovákov, v prípade astmy ide o 1 z 10 Slovákov.[2] „Ak sa alergická nádcha včas a adekvátne nelieči, vo väčšine prípadov sa vyvíja do ďalších alergických ochorení a tiež do astmy,“ vysvetľuje prepojenie medzi týmito dvomi ochoreniami mim. prof. MUDr. Peter Pružinec, CsC., hlavný odborník MZ SR pre klinickú imunológiu a alergológiu. Zároveň dodáva, že takmer polovica pacientov s alergiami trpí oboma ochoreniami a až takmer 70 % prípadov bronchiálnej astmy je spôsobených alergiou.

Najohrozenejšie sú deti
Výskyt alergií vo svete sa stále zvyšuje najmä u detí.[1] Naviac, deti, ktoré trpia alergiou, majú až 9 násobne vyššiu šancu na rozvoj astmy v dospelom veku.[3] Astma je zároveň najčastejšie chronické ochorenie v detskom veku, čo potvrdzujú viaceré európske údaje o dôvodoch absencií v škole, návštevách na lekárskej pohotovosti, či počte hospitalizácií. „Základom prevencie by preto mala byť včasná diagnostika a správna liečba alergie a astmy už v detskom veku.“ dopĺňa MUDr. Iveta Neuschlová z Kliniky detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH.

Na Slovensku je k dispozícii účinná liečba, využíva sa však stále málo
Napriek tomu, že dnes slovenskí pacienti, vrátane detí, majú k dispozícii účinnú liečbu, na Slovensku sa stále používa v nízkej miere. Ide o alergénovú imunoterapiu, ktorú Európska lieková agentúra označuje za jediný spôsob liečby, ktorý dokáže modifikovať priebeh ochorenia a nepotláča len symptómy. Pri tejto liečbe je alergikovi v nízkych dávkach podávaný alergén, na ktorý je alergický. „Alergénová imunoterapia je schopná liečiť príčinu najrozšírenejších typov alergií na pele, roztoče či jed blanokrídleho hmyzu. Cieľom je naučiť imunitný systém organizmu daný alergén tolerovať a na tento alergén nereagovať prehnanou, teda alergickou reakciou. Okrem vyliečenia hovoríme aj o znížení rizika rozvoja nových alergií a astmy.“ vysvetľuje prof. Pružinec.

Podľa dát zdravotnej poisťovne Dôvera, využívanie alergénovej imunoterapie na Slovensku v posledných rokoch mierne rastie, no stále sa používa málo. V roku 2019 bolo alergénovou imunoterapiou liečených len 11 % z celkového počtu ich poistencov, ktorí trpia alergickou rinitídou. V roku 2021 to bolo 13 % poistencov. „Tieto údaje však stále poukazujú na vysoký podiel neliečených pacientov, ktorým by účinná terapia mohla zlepšiť kvalitu života a zmeniť nepriaznivú prognózu v dospelosti, či v neskoršom veku.“ upozorňuje MUDr. Svetlana Hadvabová, alergologička z Ambulancie klinickej imunológie a alergológie v Komárne.

Významne pomôcť môžu zdravotné poisťovne
Zlepšiť situáciu s liečbou alergénovou imunoterapiou na Slovensku sa ako prvá zo zdravotných poisťovní rozhodla Dôvera. „Od roku 2023 sme ako prvá zdravotná poisťovňa na Slovensku umožnili alergológom zvoliť si hodnotiaci parameter, vďaka ktorému môžu získať lepšie finančné ohodnotenie, ak budú častejšie využívať alergénovú imunoterapiu u svojich pacientov s alergiami. Aj týmto spôsobom ich motivujeme k častejšiemu predpisovaniu účinnej cielenej liečby,“ uviedol Mgr. Ing. Roman Mužik, PhD., MSc. z odboru strategického plánovania zdravotnej poisťovne Dôvera.

Odborníci krok zdravotnej poisťovne Dôvera vítajú a veria, že situácia s alergiami, astmou a ich liečbou sa v najbližších rokoch zlepší. Okrem zmeny prístupu hodnotenia a motivovania lekárov zo strany zdravotných poisťovní by pomôcť mohol aj vznik Národného programu prevencie a liečby alergie a astmy pre deti a adolescentov, či podpora zapojenia pediatrov a lekárov prvého kontaktu k včasnému odosielaniu pacientov k alergológovi a sústredenie sa na ďalšie investície do modernej a kvalitnej liečby na Slovensku, ktoré majú očakávanú vysokú úroveň návratnosti.


[1] EAACI: The European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Advocacy Manifesto Tackling the Allergy Crisis in Europe – Concerted Policy Action Needed (2015)

[2] Kniha EFA o respiračných alergiách – Zvýšiť informovanosť, zmierniť záťaž; Európska federácia združení pacientov s alergiami a ochoreniami dýchacích cest; editor Erkka Valovirta;

[3] Pamela E. Martin, BSc (Hons), J Allergy Clin Immunol April 2011; doi: 10.1016/j.physletb.2003.10.071

Foto: Benzoix z Freepik

Zdroj: SEESAME, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *