ŠÚKL: Vakcína AstraZeneca možná súvislosť medzi veľmi zriedkavými prípadmi nezvyčajných krvných zrazenín


Výbor pre hodnotenie rizík liekov Európskej liekovej agentúry dnes vydal stanovisko, že existuje možná súvislosť medzi veľmi zriedkavými prípadmi nezvyčajných krvných zrazenín s nízkymi hladinami krvných doštičiek a vakcínou Vaxzevria od AstraZeneca. Tieto zrazeniny boli pozorované v mozgu (cerebrálna venózna sínusová trombóza, CVST),  brušnej dutine (splanchnická venózna trombóza) a tepnách, a v niektorých prípadoch boli pozorované spolu s nízkym počtom krvných doštičiek a/ alebo krvácaním. Väčšina prípadov sa vyskytla u žien do 60 rokov do 2 týždňov po očkovaní, no v súčasnosti nie je možné určiť rizikové faktory pre tieto zriedkavé nežiaduce účinky, či už vek, pohlavie, alebo predchádzajúca anamnéza porúch zrážania krvi.

Jedna z pravdepodobných príčin vzniku krvných zrazenín je imunitná odpoveď, ktorá  vedie k poruche podobnej tej, aká vzniká u pacientov liečených heparínom (heparínom indukovaná trombocytopénia, HIT). V súčasnosti nie je možné identifikovať špecifické rizikové faktory pre vznik tejto poruchy podobnej HIT. Výbor si vyžiadal nové štúdie, ktoré by poskytli viac informácií o týchto zrazeninách.

V prípade výskytu takýchto krvných zrazenín je nevyhnutná včasná špecializovaná diagnostika a liečba. Pri včasnej identifikácií príznakov zrazenín je možné ich liečiť a vyhnúť sa závažným zdravotným komplikáciám. Medzi príznaky patrí dýchavičnosť, bolesť na hrudníku, opuch dolných končatín, pretrvávajúca bolesť v oblasti brucha, neurologické príznaky ako pretrvávajúca a závažná bolesť hlavy alebo rozmazané videnie a drobné krvné škvrny vo veľkosti špendlíkovej hlavičky pod kožou mimo miesta vpichu (petéchie). V prípade výskytu týchto príznakov je potrebné bezodkladne vyhľadať lekársku starostlivosť.

Vzhľadom na to, že vakcína poskytuje vysoký stupeň ochrany pred ochorením COVID-19 a pred jeho závažným a fatálnym priebehom a prípady takýchto nežiaducich účinkov sú veľmi zriedkavé, celkové prínosy vakcíny i naďalej prevyšujú jej riziká.

Štátny ústav pozorne monitoruje bezpečnostný profil vakcíny Vaxzevria a rešpektuje závery Výboru pre hodnotenie rizík liekov, v ktorom má Slovensko svojich zástupcov. Štátny ústav o záveroch informoval Ministerstvo zdravotníctva s cieľom otvoriť diskusiu ohľadom očkovacej stratégie na Slovensku.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, TS

FOTO:
Image by Willfried Wende from PixabayPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *