Obmedzenie pohybu zákazom vychádzania sa nevzťahuje na osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o prekonaní COVID – 19, nie starším ako 180 dní

Úrad vlády SR a Úrad verejného zdravotníctva SR evidujú nesúlad medzi uznesením vlády č. 203 zo 16. apríla 2021 a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 187 v bodoch, ktoré stanovujú platnosť potvrdenia o prekonaní COVID-19.

Úrad vlády SR postupoval pri tvorbe uznesenia vlády v zmysle schválených dokumentov, ktorým bol i záver Pandemickej komisie vlády SR zo dňa 14.apríla 2021. Tá vo svojom odporúčaní stanovila lehotu 90 dní.

Úrad verejného zdravotníctva pri tvorbe vyhlášky vychádzal z najnovších odporúčaní konzília odborníkov a medzinárodných zdravotníckych inštitúcií a stanovil lehotu 180 dní, ktoré  do odporúčaní a záverov Pandemickej komisie vlády SR premietnuté neboli.

K odstráneniu nesúladu príde na najbližšom zásadní vlády SR v stredu 21. apríla tak, že časový interval potvrdenia po prekonaní COVID-19 sa predĺži z 90 na 180 dní.

Príslušné kontrolné orgány budú do tohto času usmernené, aby rešpektovali potvrdenia o prekonaní COVID-19, ktoré nie sú staršie ako 180 dní.

Úrad vlády SR

Úrad verejného zdravotníctva SR

Foto: Brian Merrill z Pixabay
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *