Ivermektín pravdepodobne znižuje trvanie a infekčnosť ochorenia COVID-19

Ivermektín (viac o Ivermektíne tu), liek používaný na boj proti parazitom v krajinách tretieho sveta, by podľa nedávneho výskumu Sheba Medical Center v Tel Hashomer, mohol pomôcť skrátiť dĺžku infekcie u ľudí, ktorí sa nakazia koronavírusom.

Prof. Eli Schwartz, zakladateľ Centra cestovnej medicíny a tropických chorôb v Šebe (Izrael), uskutočnil v období od 15. mája 2020 do konca januára 2021 randomizovanú, kontrolovanú, dvojito zaslepenú štúdiu s cieľom vyhodnotiť účinnosť ivermektínu pri znižovaní vylučovania vírusu nehospitalizovaných pacientov, ktorý mali mierne až stredne závažný priebeh ochorenia COVID-19.

V Schwartzovej štúdii bolo  89 dobrovoľníkov starších ako 18, ktorým bol diagnostikovaný koronavírus a ktorí boli ubytovaní v štátnych hoteloch. Dobrovoľníci boli rozdelení do dvoch skupín: 50 % dostalo ivermektín a 50 % placebo podľa hmotnosti. Lieky dostali tri dni po sebe, hodinu pred jedlom. Dobrovoľníci boli testovaní každé dva dni pomocou štandardného PCR testu s cieľom vyhodnotiť, či po ukončení liečby došlo k zníženiu vírusovej záťaže.

Takmer 72 % dobrovoľníkov liečených ivermektínom malo do šiesteho dňa negatívny test na vírus. Naopak v skupine, ktorá dostávala placebo, malo negatívny test iba 50 %. Počas Schwartzovej štúdie sa medzi užívateľmi ivermektínu nevyskytol žiadny významných vedľajších účinok. Iba päť pacientov bolo hospitalizovaných, pričom štyria z nich boli zo skupiny s placebom. „Naša štúdia v prvom rade ukazuje, že ivermektín má antivirotický účinok…“ tvrdí profesor Schwartz, ktorého štúdia nepreukázala, že je ivermektín účinný ako profylaktikum. Štúdia sa objavila na webu MedRxiv, ale zatiaľ nebola recenzovaná.

„Pretože ivermektín používame na tropické choroby a existovali náznaky, že by to mohlo fungovať, rozhodol som sa ísť na to.“ povedal profesor a pokračoval, že aj iní vedci po celom svete začali skúmať ivermektín približne v rovnakom čase. Keď však videli pozitívne výsledky, nikto ich nechcel zverejniť, tvrdí Schwartz a dodáva: „Je tu veľký odpor. Pokúsili sme sa to zverejniť a tri časopisy nám to neuverejnili. Nikto o tom nechcel ani počuť. Musíte sa opýtať, ako to, keď svet trpí. Tento liek neprinesie žiadne veľké ekonomické zisky.“

Zdroj: The Jerusalem Post

Foto: Freepik
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *