MZ SR podáva trestné oznámenie pre tender na zabezpečenie prevádzky IT systémov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa  pre verejné obstarávania na poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky informačných systémov ISZI a MIS NCZI.

Vzhľadom k tomu, že existuje dôvodné podozrenie, že s podkladmi vypracovanými pre účely vyhlásenej verejnej súťaže mohlo byť manipulované osobami z externého prostredia, reprezentujúcimi obchodnú spoločnosť pôsobiacu v IT biznise, a to v súčinnosti so zamestnancami NCZI, ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo neodkladne postupovať v zmysle § 3 ods. 2 Trestného poriadku a oznámiť skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, orgánom činným v trestnom konaní.

Pre Ministerstvo zdravotníctva SR je prvoradá transparentnosť a efektívne využívanie verejných prostriedkov. Práve z toho dôvodu sa rozhodlo konať principiálne a podáva trestné oznámenie.

Predmetné verejné obstarávanie je už Národným centrom zdravotníckych informácií zrušené.

Ministerstvo zdravotníctva SR nevstupuje do procesu tvorby súťažných podmienok verejných obstarávaní rezortných organizácií, vzhľadom na to, že ide o samostatné právnické osoby a subjekty.

V prípade, že sa v budúcnosti podobné otázniky objavia aj pri iných verejných obstarávaniach, ministerstvo zdravotníctva uplatní rovnako razantný prístup.

Zdroj: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *