MZ SR: Digitálny COVID preukaz EÚ nie je zdravotnou dokumentáciou

Častým argumentom ľudí, ktorí sa nechcú preukázať svojím Digitálnym COVID preukazom EÚ napríklad pri návšteve reštaurácií býva, že tento preukaz je zdravotnou dokumentáciou. V tomto prípade však platí zákonom stanovená výnimka podľa § 102al ods. 2 zákona 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení. V takejto situácii sa preto výsledky antigénových testov a RT-PCR testov nestávajú súčasťou zdravotnej dokumentácie osoby. 

Rovnako tak v zmysle čl. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna  2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní  proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID  preukaz EÚ) „digitálny COVID preukaz EÚ“ sú interoperabilné potvrdenia obsahujúce informácie o držiteľovom očkovaní, výsledku testu alebo prekonaní ochorenia vydané  v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Digitálny COVID preukaz EÚ ja vytvorený na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci  pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní  proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (Digitálny COVID  preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie. Preukazy obsahujú iba obmedzený súbor nevyhnutných informácií a pri overovaní sa kontroluje len platnosť a pravosť preukazu overením toho, kto preukaz vydal a podpísal. Deväťmiestny alfanumerický kód je automaticky vygenerovaný a pridelený občanovi systémom, z čoho tiež vyplýva, že nie je súčasťou zdravotnej dokumentácie.

Prevádzky teda pri svojej povinnosti kontrolovania Digitálnych COVID preukazov EÚ neporušujú zákon a návštevníci majú povinnosť preukázať sa dokladom o očkovaní, prekonaní či o výsledku testov na COVID-19, ktoré nie sú zdravotnou dokumentáciou.

Úrad verejného zdravotníctva SR aktualizoval manuály pre gastroprevádzky a pre obchody a služby, v ktorých sú uvedené všetky informácie o opatreniach, rozšírené o najčastejšie otázky a odpovede:

GASTRO:

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/UVZSR_Manual_pre_gastro_sektor_podla_COVID_Automatu_12102021.pdf

OBCHODA SLUŽBY:

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/UVZSR_Manual_pre_prevadzky_a_sluzby_podla_COVID_Automatu_12102021.pdf

Zdroj: MZ SR, TS

Foto: Freepik
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *