COVID-19: Na národnej linke na podporu duševného zdravia bezplatne pomáhajú skúsení psychológovia

Národná linka na podporu duševného zdravia od leta zadarmo poskytuje psychologické poradenstvo ľuďom zasiahnutým pandémiou ale aj pri iných ťažkých životných situáciách. Pomoc so zvládnutím psychického náporu je dostupná  aj pre profesionálov z radov zdravotníkov. Odborníkov na duševné zdravie možno kontaktovať na telefónnom čísle  0800 193 193.

Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo v lete Národnú linku na podporu duševného zdravia. Od vtedy psychológovia pomohli  takmer 900 volajúcim. Odborníci s dlhoročnou praxou na telefonickej linke riešia hlavne duševné problémy v súvislosti s pandémiou COVID-19. Linka poskytuje poradenstvo pre širokú verejnosť aj pre zdravotníkov, na ktorých je v súčasnosti extrémny tlak.

„Linka poskytuje poradenstvo a podporu zdravotníkom, ale aj širokej verejnosti. Zahŕňa to poskytovanie informácií a nasmerovanie volajúceho k dostupnej psychologickej resp. psychiatrickej starostlivosti v jeho okolí, ale aj krízovú intervenciu pri zvládaní akútnej stresovej reakcie, či príznakoch oneskorenej reakcie na mimoriadne intenzívnu stresovú udalosť,“ vysvetľuje jeden zo psychológov poskytujúci poradenstvo na linke. Ako ďalej doplnil, pomáhajú ľuďom zvládať široké spektrum problémov súvisiacich s pandémiou (obavy z nakazenia, vysporiadanie sa so smrťou príbuzných, ohrozenie sociálnych istôt, nútená karanténa a pod.). Ministerstvo zdravotníctva SR sa aktívne venuje oblasti duševného zdravia. Okrem národnej linky aktívne zasadá Rada Vlády SR pre duševné zdravie.

Ministerstvo zdravotníctva SR odporúča zdravotníckym zariadeniam zriadenie psychosociálnych podporných tímov priamo v nemocniciach. S rovnakým cieľom, ako funguje národná linka – pomôcť zdravotníkom zvládnuť zvýšený psychický nápor. 

Národná linka na podporu duševného zdravia funguje v pracovných dňoch od 14.00 do 22 h a počas víkendov od 10.00 do 18.00 h. Keďže najväčší nápor na psychiku je počas sviatkov, ministerstvo rozširuje dobu prevádzky počas týchto dní. Na Štedrý deň (24.12.2021) bude linka fungovať od 10.00 do 22.00 h a počas Silvestra (31.12.2021) od 10.00 do 24.00 h. Volať môže každý, kto potrebuje rady a usmernenie od skúseného psychológa.

Číslo Národnej linky na podporu duševného zdravia je 0800 193 193.

Linka v číslach

  • Od začiatku fungovania linky evidujeme približne 880 hovorov.
  • Najkratšie hovory trvali 4 až 15 min.
  • Najdlhšie hovory trvali 75 až 90 min.
  • Priemerne hovor trval 15 až 30 min.

Najčastejšie riešené  problémy

  • Osamelosť, strata kontaktov, sociálna izolácia kvôli ich psychiatrickému ochoreniu čo vedie k potrebe „vyrozprávania sa“.
  • Depresia, beznádej, úzkostné stavy.
  • Nedostatok terapeutických denných skupín a stacionárov, nedostupnosť pomoci duševne chorým.

Zdroj: MZ SR, TS

Foto: Gundula Vogel z Pixabay
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *