Monitoring vitálnych funkcií pre klientov v domovoch sociálnych služieb

Ako v súčasnej náročnej pandemickej situácii zefektívniť zdravotnú starostlivosť o klientov DSS, či chronických pacientov v domácej starostlivosti? Telemedicínske riešenie TELEMON umožňuje jednoduchým spôsobom merať vitálne funkcie pacientov prostredníctvom najnovších telemedicínskych zariadení a namerané údaje zdieľať aj na diaľku s ošetrujúcim lekárom.

Riešenie je dnes už pripravené aj pre zdravotnú starostlivosť o klientov v domovoch sociálnych služieb. Je určené pre všetky zariadenia a domovy sociálnych služieb, ktoré chcú zlepšiť dostupnosť a rozsah zdravotných služieb, a tiež zefektívniť starostlivosť o klientov a chronicky chorých pacientov.

Set nástrojov na monitoring

Na monitoring vitálnych funkcií slúžia moderné telemedicínske zariadenia. Odporúčaný set pre domovy sociálnych služieb pozostáva zo siedmich prístrojov – EKG 30, glukomer, tlakomer, spirometer, teplomer, digitálna váha a oxymeter. Tento set je ideálny na meranie vitálnych funkcií pre približne 30 až 40 klientov DSS. Každý prístroj je nastavený a pripravený k okamžitému použitiu. Všetky zariadenia sú ľahké, prenosné a jednoduché na používanie.

Ako to funguje?

Personál má možnosť pravidelne merať životné funkcie klientov. Meranie je jednoduché a rýchle, nie sú k nemu potrebné žiadne papierové zápisy – na prenos a zápis nameraných hodnôt stačí internetové pripojenie. Namerané údaje je možné zdieľať priamo zo zariadení s ošetrujúcim lekárom, ktorý má tak okamžite k dispozícii všetky výsledky. Dáta sú odoslané prostredníctvom privátnej zabezpečenej siete do dohľadového centra. Údaje sú zapísané do zdravotnej karty klienta a zároveň sú okamžite k dispozícii ošetrujúcim lekárom a špecialistom.

Včasné alarmy

Personál DSS má možnosť pravidelne monitorovať životné funkcie klientov a tieto údaje zdieľať s odborným zdravotným personálom. TELEMON tak umožňuje dlhodobo sledovať vývoj stavu klientov v reálnom čase. Pomáha včas identifikovať zhoršujúci sa stav a po dohode s lekárom upraviť alebo nastaviť vhodnú liečbu. V prípade prekročenia hodnôt je možné nastaviť alarmy pre ošetrujúci personál.

Digitalizácia s minimálnou investíciou

Telemedicína je užitočným nástrojom pre automatizáciu a digitalizáciu služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti. Ošetrujúci personál a lekári DSS majú vďaka TELEMON riešeniu k dispozícii na jednom mieste aktuálny záznam o zdravotnom stave klientov. Údaje sú zobrazené prostredníctvom prehľadných grafov, lekárom pomôže lepšie analyzovať výsledky a určiť diagnózu.

Nižšie riziko šírenia COVID-19 a iných infekčných ochorení

TELEMON umožňuje konzultovať zdravotný stav klientov a pacientov s lekárom aj bez nutnosti osobnej návštevy. Výrazným spôsobom tak prispieva k zníženiu rizika šírenia COVID-19 medzi ošetrujúcim personálom, klientmi, či ambulantnými pacientmi.


Viac o projekte TELEMON
Riešenie vzniklo vďaka 2-ročnej spolupráci technologického partnera Goldmann Systems, STU Bratislava a odbornými garantmi – poprednými odborníkmi z radov lekárov špecialistov na hepatológiu, gastroenterológiu, diabetológiu, endokrinológiu, infektológiu, pneumológiu a ftizeológiu.
Overené riešenie
Do využívania riešenia TELEMON sa zapojilo množstvo klientov alebo pacientov v nemocniciach, liečebných ústavoch, zdravotníckych zariadeniach a DSS v Čechách a na Slovensku. V najbližších dvoch rokoch plánujeme monitorovať vyše 10 000 pacientov s rôznymi diagnózami. Monitoring pacientov bude realizovaný vďaka spolupráci s lekármi, ktorí sa do projektu zapojili alebo zapoja.
Ako sa zapojiť? Jednoducho a rýchlo.
TELEMON je možné spustiť do prevádzky už v priebehu niekoľkých dní – nevyžaduje žiadne investície do technického vybavenia, na jeho prevádzku stačí internetové pripojenie a ochotný personál. Riešenie je pripravené pre monitoring vitálnych funkcií klientov v DSS, ale aj vzdialený monitoring chronických pacientov v špecializovaných ambulanciách, monitoring post-covidových pacientov a pacientov po operáciách, ktorých je potrebné dlhodobo sledovať aj po prepustení do domácej liečby.
Máte záujem o nezáväznú konzultáciu a testovanie?
Kontaktujte nás na telemedicina@goldmann.sk
Viac informácií o TELEMON:
www.goldmann.sk/telemedicina

Lepšia starostlivosť o seniorov v DSS

TELEMON umožňuje ošetrujúcemu personálu uskutočňovať merania pravidelne alebo v okamihu pocitu zdravotných problémov. Personál má zároveň možnosť okamžite konzultovať zdravotný stav klienta s lekárom DSS a podať podnet ku kvalifikovanej intervencii. Výhodou TELEMON je aj možnosť zdieľať údaje o stave klienta s viacerými špecialistami súčasne.

Optimalizácia činnosti ošetrujúceho personálu

TELEMON prispieva k menšiemu zaťaženiu personálu, pomáha zjednodušiť dennú starostlivosť o klientov a pre lekárov aj ošetrujúci personál prináša výraznú úsporu času.

Telemedicína pre klientov DSS

Telemedicína je užitočným nástrojom, ktorý prispieva k prevencii zdravotných rizík a to najmä v prípade odvrátiteľných ochorení. Vzdialený monitoring vitálnych funkcií zjednodušuje, zlepšuje a automatizuje starostlivosť o chronických pacientov. Prispieva k rýchlejšej diagnostike a zníženiu počtu transportov, ktoré môžu byť pre klientov DSS a ošetrujúci personál v aktuálnej pandemickej situácii zbytočne rizikové.


MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA – špecialista v odbore diabetológia a odborný garant riešenia
TELEMON nám umožní liečiť pacientov komplexne

TELEMON je úžasný v tom, že nám umožní liečiť našich pacientov komplexne. Neliečime zvlášť glykémiu, artériovú hypertenziu, poruchy metabolizmu tukov, či iné ťažkosti. Na človeka sa pozeráme v celej jeho integrite. My lekári tak budeme mať k dispozícii set dôležitých informácií, ktoré vieme komplexne vyhodnotiť a pacientovi účinne poradiť optimálnu liečbu.


MUDr. Peter Marko MPH, všeobecný lekár pre dospelých vo Veľkej Lomnici
Telemedicína môže byť mimoriadne prínosná pre všeobecných lekárov

Telemedicína môže byť okrem iného mimoriadne prínosná pre všeobecných lekárov pôsobiacich na vidieku, či periférii. Vďaka zariadeniam môžu sledovať stav aj menej mobilných pacientov. Nemusia tak zakaždým za nimi cestovať s taškou z obce do obce.

Veľký potenciál pre vzdialený monitoring vidím u pacientov po operácii alebo hospitalizácii v domácej starostlivosti. Telemedicínske zariadenia sú bezpochyby veľkou pomocou u dekompenzovaných pacientov či diabetikov. Osobitnú skupinu dnes tvoria post-covidoví pacienti s ťažkými komplikáciami a s nízkou saturáciou kyslíka, ktorú treba sledovať.


Mgr. Michal Petrovaj, riaditeľ DSS a zariadenia pre seniorov v Stupave
Presvedčila nás jednoduchosť a garancia spoľahlivého merania

Pre TELEMON sme sa rozhodli aj v Domove sociálnych služieb v Santovke. Na riešení nás zaujala jednoduchosť jeho používania, možnosť rýchlej implementácie do niekoľkých dní, garancia spoľahlivého merania prostredníctvom certifikovaných medicínskych zariadení. A predovšetkým nízka investícia do vybavenia. TELEMON je jedno zo šikovných a užitočných riešení, ako zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre našich klientov DSS s ohľadom na ich zázemie a komfort.


FOTO:
goldmann.sk