Prelomová reforma ambulantnej siete dostala zelenú. Zlepší dostupnosť ambulantnej starostlivosti na Slovensku

Vláda SR na svojom dnešnom zasadnutí schválila dva návrhy nariadení na systematické zlepšenie dostupnosti ambulantnej starostlivosti, ktorá v budúcnosti prinesie zlepšenie dostupnosti ambulantnej starostlivosti v regiónoch. Na rozdiel od predošlého stavu ide o dynamické definovanie siete na základe určených parametrov s každoročným vyhodnocovaním, monitorovaním siete a klasifikáciou okresov ako zabezpečených, nedostatkových, rizikovo nedostatkových a kriticky nedostatkových, čím sa určili jasné parametre.

Zámerom prvého predloženého návrhu nariadenia je definovať postup a podrobnosti nového spôsobu definovania verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú všeobecnú ambulanciu so zohľadnením potrebnej kapacity  – teda, aby bol dostatok všeobecných lekárov, ako aj  miestnej dostupnosti, zohľadňujúc čas dojazdu na úrovni okresov.

Definuje tiež parametre potrebné na každoročné vyhodnocovanie stavu siete, akými sú: maximálny čas dojazdu, spôsob výpočtu miestnej dostupnosti, spôsob výpočtu potrebnej kapacity, normatívny počet kapitovaných poistencov, spôsob určenia hodnôt vnútroštátnej migrácie, parametre klasifikácie okresov a podrobnosti o postupe, povinných subjektoch, sprístupňovaných údajoch a o výsledkoch vyhodnocovania stavu verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

Zavádza nový nástroj na identifikáciu rizikových okresov, kde nie je dostatočne zabezpečená všeobecná ambulantná starostlivosť. Parametre pre klasifikáciu okresov sú: počet poistencov okresu, ktorí nemajú zabezpečenú miestnu dostupnosť, miera naplnenia potrebnej kapacity a demografická štruktúra všeobecných lekárov.

Dôsledok tejto legislatívnej úpravy vyplývajúcej z vládneho návrhu zákona, a teda aj dôsledok formovania novej verejnej minimálnej siete všeobecnej ambulantnej starostlivosti, bolo nevyhnutné premietnuť do nariadenia vlády č. 640/2008 Z. z., ktoré  doposiaľ určovalo minimálne počty všeobecných lekárov v krajoch a nezohľadňovalo žiadne ďalšie parametre definície verejnej minimálnej siete uvedené vo vládnom návrhu zákonu.

Schválené nariadenia je možné považovať za začiatok reformy ambulantného sektora v SR, ktorej cieľom je zabezpečiť dostatok všeobecných lekárov pre občanov naprieč Slovenskou republikou, a aj tým zvýšiť kvalitu a dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti v našej krajine. 

Komplexný materiál je k dispozícii tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26819/1; https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26820/1

Zdroj: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *