Prví študenti – medici a študenti ošetrovateľstva nastupujú ako výpomoc do nemocníc už dnes

Rezort zdravotníctva sa dôsledne pripravoval na vlnu variantu omicron ochorenia COVID-19 a v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami v SR zabezpečil lekárom a sestrám v nemocniciach výpomoc – výsledkom je nasadenie 361 študentov 4. a 5. ročníka študijného odboru všeobecné lekárstvo a študentov 2. a 3. ročníka študijného odboru ošetrovateľstvo už v týchto dňoch.

Študenti, ktorí sú kompletne zaočkovaní druhou dávkou a podanou treťou, booster dávkou, alebo tí, ktorí sú kompletne zaočkovaní druhou dávkou a ochorenie COVID-19 prekonali pred menej ako 90 dňami,  môžu poskytovať zdravotnú, resp. ošetrovateľskú starostlivosť v rozsahu, ktorý zodpovedá ich získaným teoretickým vedomostiam a praktickým zručnostiam nadobudnutým teoretickou a praktickou výučbou pod odborným dohľadom zdravotníckeho pracovníka (lekára, sestry) určeného poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Finančné ohodnotenie študentov bude vo výške 10,00 € za 1 hodinu a táto odmena bude zaradená do výdavkov spojených s vykonávaním opatrení hospodárskej mobilizácie, pričom preplácané bude aj prípadné ubytovanie študentov.

Účasť a doba pôsobenia študentov v zdravotníckych zariadeniach, alebo aspoň jej časť, bude uznaná ako praktické vyučovanie v rámci vysokoškolského štúdia.

Rezort zdravotníctva sa chce aj touto cestou poďakovať všetkým zapojeným vzdelávacím inštitúciám a najmä študentom za ich ochotu pomôcť našim enormne vyťaženým zdravotníkom pri zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom s ochorením COVID-19. V prípade, ak by  sa rozhodli pre pomoc nemocniciam ešte ďalší študenti, môžu tak urobiť vyplnením formulára v nasledovnom linku: ŠTUDENT :: COVID-19 V NEMOCNICIACH (covidvnemocniciach.sk)

Zdroj: MZ SR, TS

Foto: Freepik
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *