CINRE – medzinárodné školiace centrum excelentnosti

Po úspešnom ošetrení 10 vysokorizikových pacientov v sérii (aktuálne najviac vo svete) s rozsiahlym obliterujúcim trojcievnym koronárnym postihom, vrátane kmeňa ľavej koronárnej tepny, s nízkou ejekčnou frakciou srdca a pri pridružených závažných komorbiditách, pomocou PulseCATH iVAC dočasnej pulzatilnej mechanickej podpory srdca, ktoré sa postupne uskutočnili na kardiologických katetrizačných sálach Nemocnice CINRE, boli naši špecialisti na používanie tejto vysokoúčinnej kardiopodpornej metódy MUDr. Ota Hlinomaz, PhD. a MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE ako jedni z prvých na svete odcertifikovaní holandským výrobcom tejto high-tech intervenčnej pomôcky a zároveň zaradení do medzinárodného tímu školiteľov pre PulseCATH.

Katetrizačné pracovisko nemocnice CINRE sa zároveň stalo medzinárodným školiacim centrom excelentnosti pre túto komplexnú kardiointervenčnú liečbu, kde ide o systém podpory srdca v synchronizácii s EKG, ktorý počas ošetrovania zúžení a uzáverov koronárnych tepien priamo nasáva krv z ľavej komory počas systoly srdca a v diastole ju vháňa do odstupov koronárnych tepien a aorty. Týmto mechanizmom umožňuje iVAC od PulseCATH vykonávať v lokálnej anestéze, na bijúcom srdci a jeho koronárnych tepnách komplikované rekonštrukcie nahradzujúce kardiochirurgické bypassy, často aj u pacientov kontraindikovaných z rôznych príčin na kardiochirurgické ošetrenie a nevhodných na konvenčné intervenčné riešenie.

V kombinácii s PulseCATH podporou bol v Nemocnici CINRE prvýkrát na svete úspešne realizovaný aj unikátny komplexný zákrok viaccievnej koronárnej intervencie spolu s kmeňom ľavej koronárnej tepny a zároveň simultánne ošetrenie veľkej sakulárnej penetrujúcej brušnej aneuryzmy stentgraftami, to všetko bolo realizované pre vysoké riziko pacienta v jednom sedení.

Zdroj, foto: CINRE, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *