Stanovisko Slovenskej lekárskej komory k nariadeniu MZSR, týkajúce sa predpisovania liekov

• Posledné Nariadenie MZ SR vychádza z predpisov platných počas krízového stavu. Záverečná veta o nemožnosti odvolať sa a o platnosti po zverejnení na webe MZ SR je jednoznačná.

• Diskusia, ktorá prebiehala pri prvom on-line stretnutí organizovanom MZ SR, predstavovala pozitívny posun oproti stavu pred prijatím novely. Negatívom je vynechanie mnohých účastníkov pri niektorých následných diskusiách.

• Legislatívne platná časť nariadenia je presná, primerane krátka – dve strany, interpretácia nebude dvojzmyselná. (dlhé odôvodnenie má ako vždy pri prijímaní právneho rozhodnutia vysvetliť a podporiť Rozhodnutie).

• Rozhodnutie odstránilo najväčšie nedostatky predchádzajúcich materiálov.

• Pozitívom je, že sa prestalo hovoriť o liekoch bez preskripčného obmedzenia.

• Ostáva veľký nedostatok (aj keď korekcia k možnosti ústneho dohovoru je správna), aká je predstava dohody medzi lekármi v praxi, je to vraj jednoduché, tvrdíme, že nie je to jednoduché.

• Možnosť ponechania delegovanej preskripcie na obdobie 2 mesiace je neprimerane krátke.

• Vznikol priestor na ďalšiu pokojnú niekoľkomesačnú diskusiu a nie je vylúčené, že praktická aplikácia rozhodnutia bude lepšia, ako teraz vyzerá ma papieri.

• Slovenská lekárska komora informuje o svojich krokoch v časopise Medikom, bude sa snažiť na webovej stránke vysvetľovať nejasnosti a odpovedať na otázky svojich členov.

• Nemeníme názor, že je potrebné v NR SR urobiť korekcie v novele zákona.

Prezídium SLK, 18.2.2022

Zdroj: Slovenská lekárska komora/Slovak Medical Chamber

Foto: Arek Socha z Pixabay
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *