Národná linka na podporu duševného zdravia

Po ťažkej dvojročnej dobe pandémie COVID-19 vkročili zdravotníci okamžite do ďalšej výzvy.

Vojna na Ukrajine vplýva tiež aj na bežnú populáciu. Rezort preto má zriadenú Národnú linku na podporu duševného zdravia (ďalej len „NLPDZ“), ktorá je poradným orgánom zriadeným Ministerstvom zdravotníctva SR v rámci opatrení Plánu obnovy a odolnosti v oblasti podpory duševného zdravia.

Cieľom NLPDZ je poskytovanie online a telefonického psychologického poradenstva s cieľom  poskytnúť anonymnú a dištančnú formu komunikácie pri poskytovaní služieb v oblasti starostlivosti o duševné zdravie:

– poskytnutie psychologického poradenstva, krízovej intervencie a bezpečného priestoru pre rozhovor o neistote, obavách či psychických problémoch v časoch následkov pandémie Covid-19 a aktuálneho vojenského konfliktu,

– podpora zdravotníkom, ktorí  zažívajú nadmernú záťaž a sú vystavení zvýšenej pravdepodobnosti rozvoja stresom podmienených psychických porúch,

– poskytnutie poradenstva a podpory zdravotníkom, ale aj širokej verejnosti pri zvládaní akútnej stresovej reakcie či príznakoch rozvíjajúcej sa posttraumatickej stresovej reakcie na mimoriadne stresové udalosti.

Služby poskytujú profesionálni pracovníci v oblasti duševného zdravia, najmä psychológovia so špecializáciou v klinickej psychológii a psychiatri  s certifikáciou v  psychoterapii a krízovej intervencii v aktuálnom počte 29 odborníkov. Linka je v prevádzke v pracovné dni v čase od 14:00 do 22:00 a cez víkendy v čase od 10:00 – 18:00 0800 193 193

Zdroj: MZ SR

Foto: FreepikPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *