Štátna tajomníčka MZ SR pozvala odborárov zo záchrannej zdravotnej služby na stretnutie – preberali sa najpálčivejšie otázky

Na pozvanie štátnej tajomníčky MZ SR Lenky Dunajovej Družkovskej a za jej osobnej účasti sa na Ministerstve zdravotníctva SR uskutočnilo stretnutie zástupcov odborových združení Záchrannej zdravotnej služby a Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov so zástupcami rezortu.

Témami, ktorými sa účastníci zaoberali, boli najmä tie, ktoré priviedli záchranárov v Bratislave k vyhláseniu štrajkovej pohotovosti. Patria medzi nich najmä otázky zvyšovania platov, kompetencií zdravotníckych záchranárov, rizikových faktorov na pracovisku či rozdielnosti v samotných posudkoch Pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľov.  Predsedníčka Základnej odborovej organizácie pri Záchrannej službe Bratislava, MUDr. Zuzana Pukancová identifikovala ako kľúčový problém záchranárov práve pracovné podmienky, prostredie a rizikové faktory, s ktorými sa záchranári stretávajú v teréne.

Rezort zdravotníctva podáva pri riešení týchto tém pomocnú ruku  – v otázke platov v zdravotníctve by sme výsledok rozhodnutí mali spoznať do konca júna.  V prípade upozornenia na rozdielnosť posudkov Pracovnej zdravotnej služby u jednotlivých poskytovateľov ZZS ministerstvo prisľúbilo preverenie problému v podobe zabezpečenia štátneho zdravotného dozoru Úradom verejného zdravotníctva. Čo sa týka kompetencií zdravotníckych záchranárov, ako aj ich nedostatku v nadväznosti na ich odmeňovanie, zástupcovia odborov ZZS konštatovali, že „to dlho trvá“, na čo bol zo strany ministerstva vyslovený prísľub predstavenia nového konceptu kompetencií už na jeseň tohto roka.

Zástupcovia odborových združení hovorili o vyhlásení štrajkovej pohotovosti ako o „zdvihnutom prste“, pretože doposiaľ s nimi o ich problémoch nikto nekomunikoval: „Sme radi, že sme sa po 1,5 roku dostali na MZ SR, a že donesieme posolstvo našim členom,“ skonštatovali Mgr. Róbert Nadaský a Mgr. Lukáš Jurina – predstavitelia zástupcov zamestnancov a Odborových združení Záchrannej zdravotnej služby Košice a Bratislava. Zároveň prisľúbili, že štrajkovou pohotovosťou nebudú v nijakom prípade ohrozovať pacientov.

Rezort zdravotníctva prítomných hostí informoval aj o reformách riešených v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý sa venuje práve možnostiam zlepšenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti záchranárstva, kde je prioritou zabezpečiť pre 90 % populácie dojazd ZSS do 15 minút, ako aj príjazd k život ohrozujúcim stavom do 8 minút pre 80 % populácie – čo sa má dosiahnuť optimalizáciou siete staníc ZSS, výstavbou a rekonštrukciou sídel, ako aj obnovou vozového parku, či novou definíciou neodkladnej starostlivosti.

Štátna tajomníčka MZ SR L. Dunajová Družkovská stretnutie ukončila s návrhom na jeho opätovné uskutočnenie v septembri tohto roka, kedy rezort zdravotníctva prinesie konkrétnejšie riešenia, resp. výsledky svojich prisľúbených aktivít.

Zdroj, foto: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *