Slovensko chce znížiť úmrtnosť na rakovinu – pomôžu nám odborníci z agentúry IARC

Projekt s názvom Zlepšenie koordinácie a skríningu rakoviny v Lotyšsku a na Slovensku ICCCS odštartovali zástupcovia IARC osobne počas trojdňového pracovného stretnutia, ktoré im pomohlo získať relevantné a komplexné informácie o stave onkologických ochorení v SR, o ich liečbe, prevencii, teda najmä skríningoch, o spolupráci štátu s pacientskymi organizáciami aj o informovaní širokej verejnosti o témach, ktoré s touto témou súvisia. Hostia  diskutovali so zástupcami ministerstva zdravotníctva s účasťou štátnych  tajomníkov, vedúcich zamestnancov z  odboru verejného zdravia, skríningu a prevencie MZ SR, NCZI, pacientskych organizácií, NOI a ďalších kľúčových zainteresovaných strán, a to najmä o skríningu a prevencii onkologických ochorení. Tím z IARC navštívil počas utorka a štvrtka okrem  rezortu  zdravotníctva Národný onkologický ústav, Onkologický ústav svätej Alžbety a Národné centrum zdravotníckych informácii. Návšteva pomohla odborníkom oboznámiť sa bližšie s existujúcou zdravotníckou infraštruktúrou na Slovensku a prediskutovať možnosti pre zlepšenie skríningových programov rakoviny prsníka, rakoviny krčka maternice a kolorektálneho karcinómu.

Dr. Andre Carvalho, koordinátor projektu ICCCS: „Získané informácie z našej osobnej  návštevy sú veľmi dôležité aj preto, lebo vďaka nim môžeme nastaviť slovenský projekt „na mieru“ tým problémom, ktorým SR v tejto oblasti čelí. Chceme, aby účinné programy skríningov boli vďaka projektu využívané v širšej miere než doposiaľ a rovnako tak budeme Slovensku pomáhať s nastavením procesov pre plánovanie a implementáciu programov na prevenciu rakoviny.“

Projekt agentúry IARC teda  pomôže na Slovensku reformovať infraštruktúru a služby zdravotnej starostlivosti s osobitným zameraním na zlepšenie informačného systému používaného na identifikáciu a pozývanie obyvateľstva oprávneného na skríning, čím sa vytvorí rámec pre pravidelný zber údajov na monitorovanie onkologických skríningových programov. Projekt poskytne aj stratégiu pre komunikačnú podporu na zvýšenie informovanosti o význame skríningu ako prevencie rakoviny.

Pri ministerstve zdravotníctva je zriadená aj pracovná skupina pre komunikáciu skríningov, v ktorej majú okrem rezortu zastúpenie pacientske organizácie, zdravotné poisťovne, ako aj  Národný onkologický inštitút a ktorá koordinuje zásadné výstupy o prevencii rakoviny. Jej cieľom je vytvorenie spoločnej a jednotnej obsahovej a vizuálnej podoby tejto komunikácie tak, aby bola pre občanov jednoduchá, jednoznačná a prijateľná.

Rezort zdravotníctva tento projekt víta. Nielen zníženie úmrtnosti na onkologické ochorenia, ale aj reálne zvýšenie prístupu ľudí ku kvalitnému skríningu rakoviny prsníka, krčka maternice a kolorektálneho karcinómu vďaka koordinovanej komunikácii navonok, vnímame ako veľkú výzvu a priblíženie sa zdravotnej starostlivosti vo vyspelých  krajinách EÚ. Sme radi, že sme sa osobne mohli stretnúť, diskutovať a spoločne s našimi hosťami z agentúry IARC tento proces nastaviť,“  skonštatoval štátny tajomník ministerstva Róbert Babeľa.

Zdroj, foto: MZ SRPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *