Ministerstvo zdravotníctva stransparentňuje využívanie zdravotných odvodov

Ministerstvo zdravotníctva posiela do predbežného pripomienkového konania dlho očakávanú legislatívu, ktorá zoptimalizuje využívanie zdravotných odvodov tak, aby profitujúcim bol v prvom rade pacient. Novela zákona o zdravotnom poistení zároveň zefektívni financovanie zdravotného systému a sprehľadní súčasný mechanizmus uhrádzania zdravotných úkonov.

„V roku 2021 sa z verejného zdravotného poistenia uhradilo vyše 5,6 miliardy eur, čo je takmer o 400 miliónov eur viac ako predchádzajúci rok. O to dôležitejšie je, aby sa financie poistencov využívali s maximálnou efektivitou, pričom profitujúcim musí byť v prvom rade pacient,“ vyhlásil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Rezort novelou zákona o zdravotnom poistení upravuje súčasný systém nakladania so zdravotnými odvodmi. Nová legislatíva zadefinuje takzvaný optimálny výsledok hospodárenia pre poisťovne –  ak poisťovňa presiahne optimálny výsledok hospodárenia, zvyšok bude môcť použiť výlučne na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre poistencov.

„Samotný optimálny výsledok hospodárenia zachováva motivačný prvok pre poisťovne. Bude zohľadňovať, napríklad, zazmluvnenosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a plnenie ďalších záväzkov poisťovní voči ich klientom či štátu. Zároveň vytvorí transparentný a predvídateľný priestor pre primeraný zisk spoločnostiam pôsobiacim vo verejnom zdravotnom poistení,“ doplňuje Vladimír Lengvarský.

Novela obsahuje aj ďalšiu kľúčovú zmenu, ktorú si vyžiadala aplikačná prax. Prináša väčšiu transparentnosť mechanizmu uznávania a uhrádzania zdravotných výkonov. Poisťovne budú po novom revízne pravidlá zverejňovať na svojej webstránke a ich zmeny vykonávať len raz za kalendárny rok. V prípade neuznania výkonu musí poisťovňa svoje rozhodnutie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti odôvodniť.

V neposlednom rade nová legislatíva reaguje aj na pravidelné podnety týkajúce sa takzvaného podvodného prepoistenia a zabezpečuje tiež prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých účastníkov systému verejného zdravotného poistenia.

Ministerstvo zdravotníctva legislatívnu zmenu pripravovalo niekoľko mesiacov. Na jej znení priebežne participoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zástupcovia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ďalšie dotknuté subjekty. Rezort zdravotníctva očakáva zaradenie novely zákona na rokovanie vlády v septembri tohto roka po ukončení pripomienkových konaní.

Zdroj: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *