Svetový deň hepatitídy: Ako sa chrániť pred „žltačkou“, liečba a prevencia

Svetový deň hepatitídy, ktorý si každoročne pripomíname 28. júla, vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu (WHA) v roku 2008. Jeho cieľom je zvýšenie povedomia o „žltačke“, zápalového ochorenia pečene. Aké typy hepatitídy rozlišujeme? Ako sa pred ňou chrániť? Téme sa venuje lekárka z Hepatologickej ambulancie Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Táňa Hudáková.

Čo je hepatitída a prečo je nebezpečná?
Hepatitída znamená zápal pečene. V dôsledku zápalu dochádza k poškodeniu, prípadne až  k odumretiu buniek pečene. Pri úbytku 80 až 90 % normálnej funkčnej kapacity pečene dochádza k zlyhaniu pečene, k rozvratu rovnováhy vnútorného prostredia organizmu a následnej smrti. Rýchlosť zániku funkcií pečene môže byť rôzna. Hovoríme o akútnom zlyhaní pečene (to sa ďalej delí na fulminantné, akútne a subakútne) alebo o akútnom zlyhaní pri chronickom ochorení pečene, kedy vzniká cirhóza pečene s vyšším rizikom vzniku hepatocelulárneho karcinómu.  

Aké hepatitídy rozlišujeme?
Vírusové hepatitídy spôsobujú: vírus hepatitídy A, B, C, D, E, Herpes simplex vírus, Varicella zoster vírus (pôvodca pásového oparu), Cytomegalovírus (význam u osôb so zníženou imunitou), Vírus Epsteina-Barrovej (pôvodca infekčnej mononukleózy), enterovírusy, adenovírusy a ďalšie. Nealkoholová tuková hepatitída súvisí s celosvetovou epidémiou obezity a s jej metabolickými prejavmi. Alkoholová hepatitída s rôznym stupňom závažnosti poškodenia pečene  u osôb, ktoré konzumujú nadmerné množstvo alkoholu. Hepatitída môže vzniknúť aj na podklade autoimunity – zápal vyvolaný protilátkami proti vlastnému tkanivu.

Pri akých príznakoch je potrebné zbystriť pozornosť?
Príznaky akútnej hepatitídy môžu byť viaceré alebo len niektoré z nich, prípadne môžu chýbať:  žltačka (ikterus) – ožltnutie očných bielkov a kože, svetlá alebo až bielosivo sfarbená stolica, tmavý moč,  tlaková bolesť pod pravým rebrovým oblúkom, únava, porucha čuchu a chuti, zvýšená chuť na sladké jedlá, naopak, odpor k mastným jedlám, prípadne úplný odpor k jedlu, v štádiu hojenia, naopak, nadmerná chuť až tzv. vlčí hlad, môže byť nevoľnosť, vracanie, hmotnostný úbytok, brušný diskomfort –  pocit nafukovania v bruchu, svrbenie kože. Pri chronickej hepatitíde na začiatku ochorenia príznaky môžu chýbať, v pokročilom štádiu, pri cirhóze pečene, okrem vyššie spomenutých, môžu byť poruchy sexuálnych funkcií, odreniny na koži – po škrabaní svrbiacej kože, pavúčikové névy – charakteristické zmeny na koži v hornej časti hrudníka, vzácne aj rozšírenie väčších žíl v oblasti brucha, červené, niekedy škvrnité sfarbenie na dlaniach a prípadne aj na chodidlách, deformita štvrtého a piateho prsta na ruke, zmeny ochlpenia, pri zlyhávaní pečene prejavy poruchy zrážania krvi, zmenený celkový vzhľad, napríklad zväčšené brucho a tenké nohy, niekedy  opuchy dolných končatín, charakteristický tras prstov rúk, dezorientácia, spavosť až porucha vedomia a ďalšie. 

Ako sa ochorenie prenáša? Koho postihuje?
Prenosné sú vírusové hepatitídy. Hepatitída A nikdy neprechádza do chronického ochorenia, takmer vždy má benígny priebeh. Prenáša sa fekálno-orálnou cestou priamo (choroba špinavých rúk) alebo nepriamo infikovanými potravinami, vodou (veľké epidémie). Hepatitída B je prenosná krvou, napríklad pri transfúzii krvných derivátov (pri nevyšetrení darcu), sexuálnym stykom, spoločnými ihlami a striekačkami u injekčných užívateľov narkotík, z matky na novorodenca v priebehu pôrodu alebo pri dojčení. Akútna hepatitída B je väčšinou ľahko prebiehajúce ochorenie, vo väčšine prípadov so spontánnym uzdravením, asi v 1 % prípadov má fulminantný priebeh s vysokou úmrtnosťou. Niekedy prechádza do chronickej choroby. Chronická hepatitída B je infekcia trvajúca viac ako pol roka. Hepatitída C je tiež prenosná krvou, krvnými derivátmi, u vnútrožilových užívateľov narkotík, v minulosti, pred zavedením jednorazových ihiel, striekačiek a iných zdravotníckych inštrumentov, u dialyzovaných pacientov, pri profesionálnej expozícii, pri kontakte v rodine s HCV pozitívnou osobou, z matky na novorodenca pri pôrode. Diagnóza akútnej hepatitídy C je vzácna. Častejšia je diagnóza chronickej hepatitídy C. Ide často o náhodný nález, prebieha mnoho rokov bez príznakov, v prípade príznakov ide už o pokročilé štádium ochorenia. Hepatitída D neexistuje samostatne, nutná je súčasne hepatitída B. Hepatitída E bola v minulosti spájaná s cestami do rozvojových krajín Ázie, Latinskej Ameriky, Afriky. V súčasnosti, vďaka lepšej diagnostike, prevládajú v európskych štátoch infekcie vyvolané genotypom 3, ide o sporadické zoonózy. K prenosu dochádza nedostatočne tepelne spracovaným bravčovým mäsom alebo divinou. Vírus sa môže preniesť aj z matky na dieťa už v maternici. V  tomto prípade je vysoké riziko potratu, pôrodu mŕtveho plodu, narodenie dieťaťa s vrodenou hepatitídou E. Prenos je možný aj transfúziou krvi. U osôb so zníženou imunitou je možná aj chronická hepatitída E.

Aká je prevencia?
Hygienické opatrenia, očkovanie: hepatitída A – u zdravotníkov, záchranárov, cestovateľov do krajín s nižším hygienickým štandardom, v prípade epidémie aj u osôb v kontakte s infekciou hepatitídy A. Hepatitída B – existuje aj kombinovaná vakcína proti hepatitíde A a B, v súčasnosti sa plošne očkujú už deti, pokračuje očkovanie rizikových skupín obyvateľstva začaté v 80. rokoch (pacienti pred začatím hemodialýzy, zdravotníci…). Racionálna životospráva, prípadne sprísnenie životosprávy – pre nealkoholovú tukovú hepatitídu. Vyhýbanie sa nadmernej konzumácii alkoholu – pre alkoholovú hepatitídu.

Ako prebieha liečba ochorenia?
Liečba hepatitídy A je symptomatická, dôležité je telesné šetrenie, šetriaca strava, podporná liečba, zvyčajne hospitalizácia na infekčnom oddelení. Akútna hepatitída B väčšinou nevyžaduje protivírusovú liečbu, je symptomatická. Chronická hepatitída sa lieči antivírusovými liekmi, infekcia sa nedá úplne eliminovať. Hepatitída C je vyliečiteľná virostatikami, v prípade pokročilého štádia choroby je to transplantácia pečene a virostatická liečba. Hepatitída E sa lieči symptomaticky ako hepatitída A, protivírusová liečba sa podáva v prípade zníženej imunity.

Ako často máte v ambulancii pacientov práve s týmto ochorením?
V ambulancii máme prakticky len objednaných pacientov. Ambulancia funguje len v priemere 2 dni v týždni. Každý pacient s chorobou pečene má zvyčajne, okrem iného, aj vyšetrenie na vylúčenie vírusových hepatitíd. V ambulancii sa najčastejšie stretávam s nealkoholovou tukovou hepatitídou, s ľahšie prebiehajúcou alkoholovou hepatitídou. Ťažšie prebiehajúca alkoholová hepatitída sa zvyčajne lieči na lôžkovom oddelení Internej kliniky. Vírusové hepatitídy sa najčastejšie liečia na klinikách alebo oddeleniach infektológie, aj  ambulantne.  

Zdroj: AGEL SK, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *