MZ SR: Minister ešte v utorok poslal šéfovi LOZ plán úloh vyplývajúci z požiadaviek lekárov

Ministerstvo zdravotníctva SR sa k problematike výpovedí lekárov stavia značne zodpovedne a zaujíma sa o dianie v nemocniciach. Nielen s týmto zámerom, ale aj na základe poznania, že lekári nemajú správne informácie o riešení ich 8 požiadaviek, sa vedenie rezortu rozhodlo navštíviť najväčšiu nemocnicu v Bratislave. Z diskusie so zdravotníkmi vyplynulo, že nedisponujú dokumentami ministerstva o plnení požiadaviek LOZ. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský pritom šéfovi LOZ Petrovi Visolajskému dokument poslal ešte v utorok podvečer a jeho prijatie odborársky predák obratom potvrdil.

Nakoľko lekári nedisponujú kompletnými informáciami, ktoré poskytuje Ministerstvo zdravotníctva SR vedeniu LOZ, uvedený dokument zverejňujeme v plnom znení. Zároveň zverejňujeme aj odpočet splnených úloh, ktoré vyplývajú z Programového vyhlásenia vlády. Aj tento dokument bol predsedovi LOZ doručený a jeho prijatie tiež potvrdil.

Ministerstvo zdravotníctva SR je rozčarované z prístupu predsedu LOZ, ktorý sprostredkúva lekárom neúplné alebo žiadne informácie a mnohí lekári v nemocniciach sú, ako to vyplynulo aj z diskusií uvádzaní do omylu.

Máme za to, že prístup vedenia LOZ je neférový, keď opakovane počas prebiehajúcich rokovaní cielene mení požiadavky ako napríklad navyšuje mzdové nároky (t. j. zvyšovanie koeficientu za odpracovaný rok z 0,03 na 0,05) alebo nastoľuje ďalšie požiadavky nad rámec tých, o ktorých sa rokuje (v závere augusta 2022 zaslalo ministerstvu ďalších 13 požiadaviek).

Ministerstvo od roku 2020 aj napriek mimoriadnym celospoločenským udalostiam aktívne pracovalo, pracuje a má absolútny záujem riešiť situáciu v zdravotníctve, čoho dôkazom sú aj splnené úlohy z Programového vyhlásenia vlády SR. Vedenie rezortu zdravotníctva v maximálnej miere podporuje zvýšenie mzdového ohodnotenia zdravotníckych pracovníkov, úpravu systému vzdelávania a zavedenie jasných pravidiel pre financovanie a hospodárenie nemocníc (DRG). Ku všetkým rokovaniam pristupuje s vážnosťou a rešpektom voči partnerom s cieľom nájsť dohodu. Nájsť dohodu si však vyžaduje splniť tri základné podmienky u zainteresovaných strán: BYŤ SLUŠNÝ, BYŤ KOMPETENTNÝ a v neposlednom rade CHCIEŤ.

Zdroj, foto: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *