Skalická nemocnica je nútená obmedziť činnosť neurologického oddelenia

Prioritou ostáva zachovanie fungovania tohto oddelenia pre pacientov

Fakultná nemocnica AGEL Skalica je nútená od 01. decembra 2022 pristúpiť k výraznému obmedzeniu činnosti neurologického oddelenia, neurologickej ambulancie a ústavnej pohotovostnej služby – urgentného príjmu v časti neurológie. Dôvodom na uvedený krok je výrazná redukcia personálu, keďže viacero zdravotníkov sa rozhodlo zmeniť svoje pôsobisko. Preto nemocnica, napriek enormnej snahe, vzhľadom na celkový nedostatok zdravotníkov na Slovensku nedokáže tento výpadok okamžite nahradiť a splniť tak požiadavky personálneho zabezpečenia doterajšieho chodu uvedených pracovísk.

,,V súčasnej ťažkej situácii v zdravotníctve sme urobili všetko preto, aby sme chod neurologického oddelenia udržali v doterajšej podobe. Bohužiaľ, viacero lekárov aj sestier sa rozhodlo zmeniť svoje pôsobisko, čo sme sa, samozrejme, snažili ovplyvniť a toto ich rozhodnutie zmeniť. Personálna situácia v rámci rezortu na celom Slovensku je však veľmi ťažká už niekoľko rokov a nových lekárov i sestier je extrémny nedostatok. Našou prioritou zostáva zachovanie oddelenia aj keď v terajšej oklieštenej podobe. Verím, že sa nám podarí získať nových kolegov, aby sme sa vrátili do pôvodného modelu fungovania neurológie v skalickej nemocnici,“ uviedol námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. Daniel Vidovič, MPH.

Neurologické oddelenie pozostáva aktuálne z troch častí: dvoch ošetrovacích jednotiek a jednej jednotky intenzívnej starostlivosti. Od 1. decembra zostane v činnosti len jedna ošetrovacia jednotka oddelenia v počte 15 lôžok a jedna jednotka intenzívnej starostlivosti s počtom 5 lôžok. Najbližšie neurologické oddelenie sa nachádza vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Trnava.

Neurologická ambulancia zostane v činnosti ako jedna ambulancia. Poskytovať bude špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore neurológia.

Všetky uvedené pracoviská budú od 01. decembra 2022 poskytovať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. A v súlade s ustanovením Zákona o zdravotnej starostlivosti toto bude možné len po hranicu únosného pracovného zaťaženia a reálnej priepustnosti uvedených pracovísk. Neurologické pracoviská FN AGEL Skalica budú prísne dbať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na jej neodkladnosť a budú sa riadiť Indexom závažnosti narušenia zdravotného stavu – ESI. ,,Taktiež predpokladáme výrazné predĺženie termínov  plánovaných a odkladných hospitalizácií na oddelení, nevylučujeme možnosť hospitalizácií týchto pacientov aj v iných zdravotníckych zariadeniach, budú sa ale predlžovať časy do poskytnutia adekvátnej zdravotnej starostlivosti z dôvodu sekundárnych transportov z ambulancie na lôžko,“ upozorňuje MUDr. Vidovič.

O uvedenej organizačnej zmene bol vyrozumený aj Trnavský samosprávny kraj, zdravotné poisťovne, Krajské operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR ako aj Fakultná nemocnica v Trnave a ďalšie regionálne ambulancie. 

Súčasná situácia v Trnavskom kraji je v odbore neurológia neúnosná. Po uzavretí ambulancie MUDr. Valáška v Senici koncom novembra zostanú na dva okresy Senica a Skalica (spád cca 107 000 obyvateľov) spolu len  2 neurologické ambulancie. Znamená to obrovský nápor pacientov a enormné čakacie časy. ,,Táto situácia je alarmujúca a pre tieto dve ambulancie v okresoch Senica a Skalica absolútne neprijateľná. Priam znemožňuje akékoľvek normálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Je nutné bezpodmienečné rozšírenie siete neurologických ambulancii aj v okresoch Senica a Skalica,“ uviedol námestník D. Vidovič. Neurologická ambulancia FN AGEL Skalica nie je aktuálne schopná prevziať starostlivosť o  chronických, dispenzarizovaných, ani časti akútnych  pacientov z okresu Senica, ktorí boli liečení a sledovaní na neurologickej ambulancii MUDr. Valáška, ktorá končí svoju činnosť 1. decembra 2022.

,,Máme v súčasnosti len jeden cieľ, zachovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore neurológia v našom regióne, preto sme vyzvali všetkých zúčastnených na efektívnu spoluprácu a pacientov prosíme o pochopenie. Túto situáciu nemocnica nezavinila, budeme sa snažiť všetko zvládnuť,“ dodal MUDr. Vidovič.

Zdroj: AGEL SK, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *