Košická UN LP hostila špičkových neurochirurgov z celého sveta

Slovenská neurochirurgická spoločnosť, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Lekárska fakulta UPJŠ a jej Neurochirurgická klinika v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek pripravili odborné podujatie Pracovné dni Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 6. – 8. októbra v Košiciach.

Neurochirurgická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a Lekárskej fakulty UPJŠ existuje od roku 1981 a lieči pacientov s ochoreniami a poraneniami centrálneho a periférneho nervového systému a jeho podporných štruktúr. Liečebno-preventívnu starostlivosť poskytuje pre zhruba 1,5 milióna obyvateľov celého východoslovenského regiónu, pričom pracovisko má k dispozícii 3 moderné operačné sály, na ktorých vykonáva širokú paletu neurochirurgických operácií.

O usilovnosti a zodpovednosti našich neurochirurgov vedia mnohé špičkové svetové neurochirurgické pracoviská. Po vyše dvojročnej covidovej odmlke sa totiž neurochirurgovia UNLP v tomto roku už stihli prezentovať na poprednom svetovom neurochirurgickom kongrese v Bogote, na americkom kongrese vo Philadelphii, taktiež vo Phoenixe (Arizona), ako aj na európskom OncoSpine v poľskom Krakowe. Dlhoročná aktívna spolupráca, neúnavné online konzultácie a lekárske cezhraničné priateľstvá majú spoločného menovateľa – komfortný život pacienta bez väčších obmedzení napriek náročným diagnózam.

„Ako internista – nefrológ som vždy hľadel na neurochirurgov ako na tých, ktorí robia ozajstnú medicínu. Mám na mysli vážne operácie, do ktorých sa púšťajú. Som hrdý, že práve naša nemocnica takých odborníkov má. Ste pre nás a našich pacientov kľúčoví a za vašu prácu vám ďakujem,“ povedal v úvode trojdňového odborného podujatia riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.

Problematika neuroonkochirurgie
Prácu svojho tímu predstavil odborný garant kongresu a prednosta Neurochirurgickej kliniky UNLP Košice a LF UPJŠ doc. MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA. „Pilierom našej operatívy je aktuálny neuroonkochirurgický program – operácie mozgových nádorov. Vynikajúce výsledky dlhodobo dosahujeme aj v neurovaskulárnom programe – operácie a endovaskulárna liečba napríklad aneuryziem. Na vysokej úrovni je spinálna neurochirurgia a neurotrauma,“ uviedol prednosta. Výnimočnosťou košickej neurochirurgie je, že každý program v réžii Neurochirurgickej kliniky je zvládnutý na najvyššej úrovni, vrátane okrajových častí tejto disciplíny, ako sú hlboké mozgové stimulácie pri liečbe epilepsie a dystónie. A ako jedno z mála pracovísk na Slovensku poskytuje aj neurochirurgickú starostlivosť o detského pacienta.

Úmrtnosť musí byť nulová
V Košiciach sa okrem celosvetovo uznávaných neurochirurgov z Veľkej Británie a Saudskej Arábie stretla slovenská i česká špička neurochirurgie. So zaujímavou prednáškou o operácii, ktorú zrealizoval len deň pred odchodom na kongres do Košíc, sa predstavil 85-ročný neurochirurg z Česka, ocenený Medailou Jána Evangelistu Purkyně, prof. Eduard Zverina, M.D., PhD., FCMA – odborník na operácie mozgu, chrbtice a periférnych nervov. Vďaka zdraviu a vitalite stále slúži vo viacerých nemocniciach a vedie mladú generáciu k najzložitejším operáciám. „Predvčerom som operoval vestibulárny švanóm. Keď sme pred 50 rokmi s týmito operáciami začínali, úmrtnosť bola 80 %, dnes musí byť nulová. Neurochirurgia sa nedá robiť on-line, tá sa musí robiť rukami a niekto ju musí učiť. O tom, ako sa to dá všetko zvládnuť sa nedočítate v knihách,“ pripomenul priekopník mikrochirurgie a chirurgie lebečnej bázy v bývalom Československu a hrdý člen Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti.

Srdce neurochirurgického odboru
Náročný lekársky zákrok, ktorý človeku zachráni život a chorému zlepší kvalitu života, neprinesie želateľný výsledok bez sestier, ich odbornosti, zručnosti a kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti. „Ste srdcom neurochirurgického odboru, bez ktorého klinika neprežije a nedokáže adekvátne fungovať,“ otvorila sesterskú sekciu kongresu námestníčka Úseku ošetrovateľstva UNLP PhDr. Alena Kellnerová, MPH. Vo svojich odborných prednáškach sa neurochirurgické sestry zamerali najmä na ošetrovateľské prístupy po vertebroplastikách, kyfoplastikách a lumbálnych drenážach. Ide o špeciálny prístup, ktorý by si mnohé sestry z iných zariadení mali osvojiť v prípade ďalšieho manažovania pacienta, ktorého im z neurochirurgie prevezú, skonštatovala Mgr. Martina Čurilová, vedúca sestra Neurochirurgickej kliniky.

Sestry si na odbornom podujatí odovzdali množstvo skúseností a poznatkov, načerpali novú energiu a vytvorili si pracovné vzťahy, ktoré plánujú v budúcnosti využiť na prínosné výmenné stáže najmä s Českou republikou. Lebo byť dobrou sestrou si v tomto zložitom čase vyžaduje výnimočný dar v podobe obetavosti pre pacienta, ktorý práve od nich očakáva trpezlivosť, pozornosť a empatiu. Ocenenie košických odborníkov Kolektív Neurochirurgickej kliniky v týchto dňoch získal aj uznanie verejnosti za najväčšie pokroky v neuroonkochirurgii – liečbe mozgových nádorov, na ktoré sa v poslednom období klinika zameriava. Ročne vykonajú vyše 200 operácií zhubných i nezhubných nádorov mozgu. Ocenenie si v košickej Historickej radnici prevzal prednosta Vladimír Kaťuch a vedúca sestra kliniky Martina Čurilová. „Udelená medaila nám bude zdôrazňovať významný prínos pre obyvateľov tohto kraja a je pre nás motiváciou na vytváranie ďalších pokrokov v neurochirurgii,“ zdôraznil prednosta.

jps

Lekárske noviny október 2022Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *