Deň otvorených dverí prilákal na Lekársku fakultu UPJŠ vyše sedemsto záujemcov o štúdium medicíny a zdravotníckych odborov

Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach sa po troch rokoch konal prezenčný Deň otvorených dverí, ktorý pritiahol viac ako sedemsto stredoškolákov z východoslovenského regiónu, aj iných kútov Slovenska. Program podujatia bol rozdelený na úvodnú časť v aule a pestré aktivity v posluchárňach a na ústavoch. V rámci úvodnej polhodinky v Aule LF privítal stredoškolákov, ich pedagógov a rodičov dekan fakulty prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., ktorý im v krátkosti priblížil radosti i strasti medicíny, s ktorými sa lekári a iní zdravotníci stretávajú vo svojej každodennej praxi. Budovu fakulty a ponúkané študijné programy návštevníkom DOD predstavila hovorkyňa RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD. a rôzne aspekty študentského života vykreslili zástupcovia študentských organizácií pôsobiacich na fakulte – prezident Spolku medikov mesta Košice Samuel Paľo a prezidentka Slovenského spolku študentov zubného lekárstva Katarína Vendeľová. Na záver zaznela študentská hymna Gaudeamus igitur a po nej sa študenti rozišli do ďalších posluchární a na vybrané pracoviská, kde nich čakali pestré aktivity ilustrujúce štúdium doktorských študijných programov všeobecné a zubné lekárstvo i zdravotníckych odborov ošetrovateľstvo, fyzioterapia, verejné zdravotníctvo a laboratórne vyšetrovacie metódy.

Okrem zaujímavých prednášok venovaných rôznym študijným programom čakali na návštevníkov DOD aj zaujímavé videá, modely ľudského tela, skutočné kosti a zuby, okrem toho si mohli vyskúšať rozličné chirurgické pomôcky, či vŕtanie zubov na zubnom trenažéri. Na dni otvorených dverí sa prezentovalo ak viaceré pracoviská, napríklad Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny, ktorého pracovníci po prezentácii využitia virtuálnej reality v prednáškovej miestnosti vzali zvedavcov aj svojich priestorov na prehliadku špičkových simulátorov slúžiacich na výučbu. Návštevníci DOD tiež mohli navštíviť Združenú tkanivovú banku a Laboratórium výskumných biomodelov. V informačných stánkoch získali informácie týkajúce sa prijímacieho konania a prípravného testu a v rámci študentských aktivít im medici študujúci všeobecné lekárstvo zmerali hladinu cukru v krvi, tlak, pulz a obsah tuku a študenti zubného lekárstva ich inštruovali v oblasti ústnej hygieny a popri tom porozprávali o veselom študentskom živote.

Lekárska  fakulta  UPJŠ v Košiciach
Má už 75-ročnú históriu – od  svojho  založenia  v septembri 1948 pripravila na svoje budúce povolanie už vyše 16-tisíc úspešných absolventov. Na UPJŠ LF aktuálne študuje v dennej forme vyše tritisíc študentov v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia, vrátane zahraničných študentov z vyše 50 krajín sveta. UPJŠ LF realizuje aj postgraduálne vzdelávanie – doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Popri pedagogickej činnosti vyvíja fakulta bohaté vedecko-výskumné aktivity v rámci rôznych národných a medzinárodných projektov.

Viac: https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/

Zdroj: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *