Kliešť obyčajný ešte spí, na očkovanie však myslite už teraz

Prevažne teplé zimy prajú kliešťom, niektoré druhy, napríklad pijaka lužného, ktorý je nebezpečný pre psov, už môžeme pozorovať vo voľnej prírode – na južnom Slovensku a v nížinách. Majitelia psov by už preto mali nasadiť protikliešťovú ochranu. Kliešť obyčajný, ktorý napáda človeka, sa obvykle prebúdza v marci. Už počas zimných mesiacov sa však odporúča začať s prevenciou u ľudí – očkovaním proti kliešťovej encefalitíde, ktorá môže skončiť poruchami koncentrácie, pamäti až úmrtím. V roku 2022 sme zaznamenali najvyšší výskyt prípadov kliešťovej encefalitídy na Slovensku za posledných 60 rokov. 

Ak by aj počasie počas februára kliešťovi obyčajnému prialo, riziko pre ľudí je ešte aktuálne nízke.

Človek v tomto období chodí do prírody dostatočne oblečený, riziko zaklieštenia je minimálne. V tomto období môžeme vidieť skôr zaklieštených domácich miláčikov, a to najmä psy a mačky, ale v oveľa menšej miere, ako je to na jar, hovorí doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD, epidemiologička z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

Kliešť obyčajný vyhľadáva svoje obete najmä v čase rozmnožovania – párenia, a to je obdobie apríla až mája. To sa označuje ako jarná aktivita kliešťov. 

„S prevenciou proti kliešťovej encefalitíde však odporúčame začať už teraz, očkovaním aspoň dvoma dávkami, najvhodnejšie vo februári a marci, aby ste boli v apríli už chránení aspoň čiastočne. Tretiu dávku odporúčame v auguste, aby ste posilnili ochranu pred tzv. jesennou aktivitou kliešťov,” dodáva M. Avdičová z RÚVZ BB.

Kliešť obyčajný a pijak lužný sú aktívne v odlišných obdobiach roka.

Psí“ kliešť, teda pijak lužný, je už rozšírený po celom južnom Slovensku. Kliešť pijak sa prebúdza po roztopení snehu pri dennej teplote nad nulou. Za teplých zím bez snehu ho nachádzame aj v decembri a januári. Teda už je bdelý a na južnom Slovensku sa s ním psíčkari už stretávajú, no nie každý ho vie rozoznať od kliešťa obyčajného, a tak sa šíri poplašná správa – kliešte už sú tu,” vysvetľuje doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., vedúci Centra aplikovaného výskumu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Pijak lužný má podľa Peťka „siestu” v lete, na ktorú sa ukladá keď kvitnú agáty. Keď odkvitnú, čo je jún, tak už ho na vegetácii nenájdeme.

Pijak lužný (Dermacentor reticulatus) je nebezpečný pre psov, prenáša krvného parazita babéziu (Babesia canis). Tá napáda červené krvinky a spôsobuje vážne ochorenie, babeziózu psiu, na ktoré neliečené psy aj umierajú.

„Človeka tento kliešť bežne nenapadne, možno výnimočne, keď ich psíčkar oberá zo psa. Pre človeka však táto babézia psia nie je nebezpečná, aj keby ho takýto kliešť napadol.” informuje B. Peťko.

Kliešť obyčajný sa po zime prebúdza neskôr, zväčša v marci, keď denná teplota dosahuje 7 až 8 stupňov Celzia a trvá dlhšie.

Na vegetácii sa to prejavuje kvitnutím vŕb a osík, objavia sa „bahniatka“. Bahniatka ako symbol jari sú aj signálom, že sa prebúdza kliešť obyčajný. Aj ten s radosťou napáda psy, čo signalizuje kliešťovú sezónu v horskej (karpatskej) oblasti Slovenska, kde kliešť pijak ešte nie je, ale pomaly sa tam šíri. Koncom marca kvitnú bahniatka aj v Tatrách a kliešte sú už aj tam, bežne do výšok 1000 metrov nad morom, čo je napríklad poloha Starého Smokovca. Všetko, čo je nižšie (do 300 m n.m.), má už kliešte prebudené aj začiatkom marca. Máme nálezy kliešťa obyčajného z Teplého Vrchu už z februára,” približuje B. Peťko.

Čo je kliešťová encefalitída
Dňa 22. februára je Svetový deň encefalitídy, ľudovo povedané „zápalu mozgu“. Tento deň má upozorniť na ochorenie, ktoré môže zanechať celoživotné následky fyzického alebo psychického charakteru, prípadne skončiť úmrtím. Encefalitída môže byť zapríčinená rôznymi mikroorganizmami, najčastejšie ide o vírusy. Jedným z vírusov, ktorý infikuje mozgové tkanivo, je vírus kliešťovej encefalitídy (KE). Ide o akútne infekčné vírusové ochorenie, ktoré postihuje centrálnu nervovú sústavu. K nákaze u človeka dochádza 2 až 3 týždne po zaklieštení infikovaného kliešťa alebo po konzumácii nepasterizovaného mlieka alebo mliečnych výrobkov z infikovaného zvieraťa.

„Práve vďaka tomu, že KE sa prenáša aj prostredníctvom nepasterizovaného ovčieho či kozieho mlieka, sa na Slovensku vyskytujú ochorenia na KE po celý rok, teda aj v zime. Pamätná je veľká epidémia z roku 1951. V okrese Rožňava ochorelo 660 ľudí,” pripomína M. Avdičová z RÚVZ BB. Z celkových 660 prípadov kliešťovej encefalitídy bolo 271 osôb hospitalizovaných. Počas epidémie bol prvýkrát preukázaný prenos vírusu na človeka pitím nezvareného mlieka infikovaných zvierat. Väčšina chorých pila nedostatočne tepelne upravené kravské mlieko z miestnej mliekarne, kde sa dodávalo aj kozie mlieko.

  • Prvá fáza ochorenia sa prejavuje chrípkovými príznakmi – horúčka, nevoľnosť, nechutenstvo, bolesti hlavy a svalov. Nasleduje bezpríznaková fáza ochorenia, ktorá trvá 1 – 20 dní. 
  • Pre druhú fázu ochorenia s odstupom niekoľkých dní sú charakteristické príznaky postihnutia centrálneho nervového systému –  stupňujúce sa silné bolesti hlavy, vracanie, stuhnutie šije, poruchy vedomia, pamäti až dezorientácia, závraty, nervové obrny.

Dlhodobé následky KE môžu byť rôzneho charakteru (bolesti hlavy, únava, porucha pamäti, koncentrácie, ochrnutie). Ochorenie môže v rizikových prípadoch skončiť úmrtím. Tak ako pri každom ochorení, aj v tomto prípade závisí priebeh ochorenia od imunity jednotlivca.
 

 rok2010201120122013201420152016201720182019202020212022
počet prípadov91108102162117881747615716118693207

Vlani sme zaznamenali najvyšší výskyt prípadov kliešťovej encefalitídy na Slovensku za posledných 60 rokov. „Počet prípadov presiahol číslo 200, ktoré bolo naposledy prekročené v roku 1960,” upozorňuje MUDr. Jana Kerlik, PhD., z RÚVZ Banská Bystrica. 

Rastúci trend počtu prípadov kliešťovej encefalitídy podľa nej súvisí pravdepodobne s klimatickými zmenami. Kliešte nemajú rady sucho a horúco, preto sa posúvajú smerom na sever a do vyšších nadmorských výšok. V minulosti dlhodobo vykazovali najvyššiu chorobnosť kliešťovej encefalitídy oblasť Považia a Trenčiansky kraj. Od roku 2015 je najvyššia chorobnosť kliešťovej encefalitídy hlásená v Banskobystrickom a Žilinskom kraji. V roku 2022 oba kraje pokryli dve tretiny celkového počtu prípadov kliešťovej encefalitídy na Slovensku (33 % prípadov – Banskobystrický kraj, 32 % prípadov – Žilinský kraj).

Endemické oblasti kliešťovej encefalitídy nájdete tu.

Pred kliešťovou encefalitídou chráni očkovanie

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde, ktoré má vysokú účinnosť, sa odporúča vo veku od 1 roka všetkým, ktorí žijú v endemických oblastiach, alebo cestujú do rizikových oblastí.

Ponúkame odpovede na najčastejšie otázky:

OtázkaOdpoveď
Aká účinná je vakcína proti kliešťovej encefalitíde?Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde je vysoko účinné, výskumy opakovane preukazujú 95- až 99-percentnú účinnosť. 
Chráni očkovanie aj pred infekciou KE z nepasterizovaných mliečnych výrobkov alebo len pred infekciou z kliešťa priamo prisatého na telo?Očkovanie proti KE chráni pred vírusom bez ohľadu na to, či do tela prenikol prostredníctvom kliešťa alebo prostredníctvom nepasterizovaných mliečnych výrobkov.
Môžu kliešte z domáceho zvieraťa preliezť na človeka a infikovať ho kliešťovou encefalitídou?Infikovaný kliešť môže preliezť z domáceho zvieraťa na človeka a spôsobiť infekciu KE.
Kedy je najvhodnejší čas dať sa zaočkovať proti KE? Je potrebné dať sa zaočkovať ešte v zime, alebo má očkovanie proti KE zmysel aj v letných mesiacoch?Kliešte môžu začínať svoju aktivitu pri teplote nad 5°C, prípady KE však evidujeme takmer počas celého roka. Očkovanie proti KE je preto možné realizovať celoročne, aj keď ideálne je začať očkovanie už počas zimných mesiacov pred zvýšenou sezónnou aktivitou kliešťov.
Kto by sa mal dať zaočkovať proti kliešťovej encefalitíde? Je očkovanie proti KE pre niekoho povinné?Očkovanie je vhodné vo veku od 1 roka pre všetkých, ktorí
 žijú v oblastiach, kde sa kliešťová encefalitída vyskytuje, navštevujú krajiny s endemickým výskytom KE, trávia väčšie množstvo času v prírode, resp. rekreačne navštevujú oblasti s očakávaným výskytom kliešťov (turisti, cyklisti, rybári, hubári, chatári, kosci,…), konzumujú nepasterizované mlieko či mliečne výrobky (najmä ovčieho a kozieho pôvodu).


Lekár môže rozhodnúť o potrebe očkovania u osôb, ktoré majú v rámci profesie zvýšené nebezpečenstvo nákazy. Ide o  zamestnancov lesného a vodného hospodárstva, vrátane žiakov a študentov lesníckych učilíšť a škôl, poľnohospodárskych zamestnancov, zememeračov, geológov, značkárov turistických chodníkov, zamestnancov horských chát a lanoviek, zamestnancov rekreačných zariadení, príslušníkov Policajného zboru a colníkov, profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby, zamestnancov, ktorí vykonávajú práce spojené s prevádzkou a údržbou železničných dráh.
Očkovanie je povinnépre laboratórnych pracovníkov, ktorí môžu byť vystavení vírusu KE.
Ako prebieha očkovanie proti KE? Koľko vakcín a v akom časovom rozpätí je potrebné podať? Čo ak niektorú dávku vynechám, alebo potrebujem odložiť o pár týždňov, bude očkovanie stále účinné proti KE?Základné očkovanie pozostáva z podania troch očkovacích látok, prvú dávku je najvhodnejšie aplikovať v zimných mesiacoch – v januári alebo vo februári. Druhá dávka sa podáva jeden až tri mesiace po prvej, tretia päť až dvanásť mesiacov po druhej.
Existuje aj skrátená schéma, kedy sa druhá dávka podáva už dva týždne po prvej. Pred ochorením môžu čiastočne chrániť prvé dve dávky. 
Kompletné očkovanie chráni minimálne tri roky, po troch rokoch sa odporúča preočkovanie jednou dávkou očkovacej látky. Protilátky sa vytvoria o desať až štrnásť dní po podaní druhej dávky. 
Podrobnosti o možnosti zaočkovania, aj o prípadných kontraindikáciách povie pediater alebo praktický lekár pre dospelých.
Pokiaľ niektorú z dávok vynecháte, alebo ju dostanete s pár týždňovým oneskorením, očkovanie bude stále mať aspoň čiastočný ochranný účinok. Každá dávka sa počíta, keďže imunitný systém si podanú vakcínu zapamätá vďaka svojim pamäťovým bunkám. To platí aj v prípade preočkovania, ak je interval dlhší ako 3 až 5 rokov – netreba celé očkovanie začínať odznova, stačí sa dať preočkovať 1 dávkou vakcíny proti KE.
Ak človek ochorie na KE a vylieči sa, je už potom proti ochoreniu imúnny, alebo by sa mal tiež preventívne nechať zaočkovať?V prípade, že KE prekoná osoba v strednom a staršom veku, predpokladaná imunita je dlhodobá. Prekonané ochorenie na KE v mladšom veku však nemusí byť zárukou celoživotnej imunity. Preto sa osobám, ktoré prekonali ochorenie v mladšom veku, odporúča po 20 až 30 rokoch od prekonania ochorenia kontrola hladiny protilátok v krvi a konzultácia s ošetrujúcim lekárom.
Je očkovanie proti KE kontraindikáciou očkovania proti COVID-19? Je možné sa dať očkovať súčasne proti obom ochoreniam?Vo všeobecnosti sa za kontraindikácie očkovania považujú najmä alergické reakcie na zložky konkrétnej vakcíny. Inaktivované vakcíny, ktoré neobsahujú živý oslabený mikroorganizmus, sa vo všeobecnosti môžu podávať simultánne. Medzi inaktivované očkovacie látky patria aj očkovacie látky proti COVID-19 aj očkovacie látky proti kliešťovej encefalitíde. 
Odporučili by sme počkať aspoň dva týždne po podaní očkovacej látky proti COVID-19 a následne začať očkovací cyklus proti kliešťovej encefalitíde alebo naopak. Dvojtýždňový odstup medzi očkovaniami má v prvom rade pomôcť odlíšiť prípadné vedľajšie príznaky jednotlivých vakcín.
Aké sú kontraindikácie očkovania proti KE?Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v zložení vakcíny na príbalovom letáku. 
Kontraindikáciou je ťažká precitlivenosť na vaječné a kuracie bielkoviny, ktorá môže u citlivých jedincov spôsobiť závažnú alergickú reakciu.

Očkovanie sa musí odložiť, ak osoba trpí stredne závažným alebo závažným akútnym ochorením (s horúčkou, ale aj bez nej).

Základné informácie o kliešťoch
Kliešte nie sú hmyz, ale roztoče príbuzné pavúkom. Sú to parazity živiace sa krvou zvieracieho alebo ľudského hostiteľa. Majú viaceré vývinové štádiá: z vajíčka sa liahne larva a po nacicaní sa na hostiteľovi premení na nymfu. Nymfa sa po nacicaní krvi premení na dospelého jedinca. Nacicaná oplodnená samica nakladie vajíčka a hynie.

Človek môže byť hostiteľom pre všetky vývinové štádiá kliešťov a všetky dokážu preniesť na svojho hostiteľa kliešťovú encefalitídu alebo lymskú boreliózu. Larvy a nymfy sú okrem toho malé a takéto prisaté kliešte si človek na sebe ani nemusí všimnúť. Na človeku vyhľadávajú miesta, kde je najjemnejšia koža. V prvom momente po zaklieštení človek necíti nič, pretože kliešť miesto vpichu znecitlivie obsahom slín, ktoré vylúči.

Kým na prenesenie baktérií spôsobujúcich lymskú boreliózu kliešť potrebuje byť prisatý aspoň 24 hodín, vírus kliešťovej encefalitídy sa môže preniesť do pár hodín po zaklieštení.

Ako správne vybrať kliešťa a ďalšie kroky

  • Prisatého kliešťa odstraňujte pinzetou, ktorú pritlačte čo najbližšie ku koži. 
  • Vyťahujte ho plynulým kolmým ťahom smerom od kože, postupujte pomaly a bez točenia. Kliešťa nevykrúcajte prudko do strán, mohli by ste ho pretrhnúť. Najdôležitejšie je nepoškodiť a nerozmliaždiť ho.
  • Nekvapkajte na neho olej, vtedy sa začne dusiť a vyvráti natrávenú krv späť do rany. Treba vybrať celé telo kliešťa aj s hlavičkou.
  • Kliešťa po odstránení nikdy nemliaždite prstami. Hoďte ho do WC misy a ihneď spláchnite, vyhoďte ho do koša v uzavretej nádobe/v uzavretom vrecúšku, prípadne kliešťa dôsledne znehybnite lepiacou páskou a takto ho vyhoďte do koša.
  • Po vybratí miesto prisatia hneď vydezinfikujte. Ak nie je poruke dezinfekčný prostriedok z lekárne (lieh, jódová tinktúra), použite prípravok s obsahom alkoholu. Dezinfikujte aj pinzetu a povrchy, na ktoré dopadla tekutina z poškodeného tela nacicaného kliešťa a poriadne si umyte ruky.
  • Ak sa nepodarí odstrániť kliešťa celého, vyhľadajte zdravotnícku pomoc.
  • Poznačte si pre istotu dátum a pravdepodobnú lokalitu, kde ste mohli kliešťa chytiť. Ak ste ho mohli mať na tele už dlhší čas (zopár dní), poznačte si aj túto informáciu. Tieto informácie môžu byť užitočné pre vášho lekára v prípade, že sa u vás neskôr objavia príznaky, ktoré sú obvyklé v prípade infekcií prenášaných kliešťami. Nasledujúci mesiac venujte pozornosť príznakom ako väčšie začervenanie v mieste odstráneného kliešťa, horúčka, bolesť svalov, bolesť hlavy či opuch a bolesť kĺbov. Ak sa vyskytnú, konzultujte svoj stav s lekárom.

Ďalšie informácie o kliešťoch a o monitoringu ich výskytu nájdete vo videu tu: https://youtu.be/mgokAFpEUtY

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva

Foto: Catkin z Pixabay
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *