Špecialisti odhalili raritné nádory u matky aj dcéry

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice AGEL Zvolen získalo ocenenie

Lekári zvolenskej nemocnice získali  v uplynulých dňoch významné ocenenie. Na kongrese Kazuistiky v gynekológii a pôrodníctve predstavili raritné prípady ochorení, s ktorými sa stretli. V tomto prípade išlo o dva prípady, ktoré boli zaznamenané u žien, dokonca matky a dcéry.

,,Kazuistiky predstavujú raritné prípady ochorení alebo nezvyčajnú kombináciu viacerých diagnóz. Lekári sa takýmito diagnózami stretávajú len zriedkavo, a preto si vyžadujú individuálny prístup ako v diagnostike, tak aj liečbe.  Pre širokú odbornú verejnosť  sú kazuistiky zdrojom cenných informácii o tom, ako postupovať pri liečbe raritných prípadov, s ktorými sa v minulosti ešte nestretli,“ vysvetľuje námestník riaditeľa Nemocnice AGEL Zvolen a primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. Andrej Jenčo. Na kongrese v Jasnej predstavil spolu s kolegyňou MUDr. Kristínou Bihariovou raritný nález zhubného nádoru slepého čreva diagnostikovanom pri gynekologických operáciách.

,,V roku 2022 sme pri gynekologických operáciách odhalili takéto ochorenia až dvom rôznym pacientkam. Zhodou okolností išlo o priame príbuzné – matku a dcéru. Každá z nich podstupovala gynekologickú laparoskopickú operáciu z iného dôvodu a nádory na slepom čreve boli  zistené ako takzvané pridružené diagnózy. Odhalenie týchto nálezov však pre nich znamenalo možnosť podstúpiť včasnú onkologickú liečbu s lepšou prognózou ako pri záchyte ochorenia v pokročilom štádiu,“ hovorí odborník o raritných nálezoch.

Podobné prípady poukazujú na potrebu multidisciplinárneho prístupu ku každému pacientovi a predávanie informácii a zručností naprieč medicínskymi odbornosťami. Práve toto ocenila aj odborná porota. Pozitívne bolo hodnotené aj spracovanie prezentácie s kvalitnou obrazovou dokumentáciou. Súčasťou ocenenia je priestor na publikáciu kazuistiky v podobe článku v odbornom časopise Gynekológia pre prax. ,,Redakčná rada časopisu si pre budúci rok vybrala až 2 kazuistiky z nášho oddelenia. Dostali sme priestor na to, aby sme ich spracovali do podoby odborného článku pre časopis a budú vydané v prvom čísle ročníka 2024,“ hovorí primár MUDr. Andrej Jenčo.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice AGEL  Zvolen napreduje aj v implementácii nových miniinvazívnych operačných postupov. Medzi takéto operácie patrí aj totálna laparoskopická hysterektómia. Pre pacientku prináša menšiu bolestivosť, rýchlejšiu rekonvalescenciu, menšiu krvnú stratu a nižšie riziko infekcie po operácii oproti klasickej operácii. Špecialisti zo Zvolena už realizovali prvých dvesto takýchto operácii a ich výsledky odprezentovali na odbornom fóre, v rámci „Jarných gynekologických dní“. „Začiatky nám spomalila pandémia COVID-19, ale v súčasnosti už operácie bežia bez obmedzení a denno-denne vidíme  benefity, ktoré prináša  nová operačná technika pre naše pacientky.“ Zvolenskí odborníci boli zároveň požiadaní o spoluprácu aj s inými nemocnicami, kde by mali záujem implementovať techniku totálnej laparoskopickej  hysterektómie.

Zdroj, foto: AGEL SK, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *