Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov sprístupnilo webovú stránku Biblioterapia.sk

Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, o. z. Bratislava ako dcérska spoločnosť Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov v týchto dňoch sprístupnilo odbornej verejnosti webovú stránku Biblioterapia.sk https://www.biblioterapia.sk/, ktorá je výsledkom jednoročného tvorivého úsilia medzinárodného kolektívu autorov v rámci projektu Erasmus+ „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu“, kľúčová akcia KA210 – Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Webová stránka, ktorá prináša približne 100 príspevkov vo forme učebných textov v slovenskom, českom, anglickom a maďarskom jazyku, 126 minút audionahrávok (kurz a audionahrávky diel) a jedno demonštračné video z terapeuticko-výchovnej práce s deťmi školského veku s konkrétnym literárnym textom, je ako interaktívna učebná pomôcka určená pre samoštúdium profesionálov pôsobiacich praxi a študentom pomáhajúcich profesií. Čitateľ sa z nej dozvie viac o význame literárneho umenia ako súčasti terapeutickej výchovy a vzdelávania, ochrany a zdravia, zdravotnej starostlivosti, o jednotlivých druhoch biblioterapie, možnostiach štúdia biblioterapie na Slovensku a v zahraničí, ako aj o konkrétnych odporúčaniach pre výkon biblioterapie. Učebné texty majú charakter odborných a vedeckých článkov, odborných recenzií literárnych diel, kazuistík, odporúčaných a overených postupov, metodík a námetov na terapeutické výchovno-vzdelávacie programy. Obsahuje aj zoznam odporúčanej odbornej a vedeckej literatúry.

Vznikla na podporu samoštúdia v oblasti biblioterapie hlavne u liečebných pedagógov a logopédov registrovaných v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov. Môže  však byť cenným zdrojom inšpirácií aj pre prácu psychológov, lekárov, sestier a iných profesionálov pôsobiacich v oblasti osobnostného rozvoja, ochrany a podpory zdravia a podobne. Súčasťou projektu sa tiež stalo vydanie publikácie Slovo ako nástroj v terapii autora Vlada Babku, ktorá práve vychádza v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve Bratislava. Publikáciu bude možné v krátkom čase kúpiť v slovenských kníhkupectvách.

Veríme, že každý z odborníkov, ktorý stránku navštívi, či už pôsobí v oblasti mentálneho zdravia, všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej zdravotne starostlivosti, poradenskej alebo konzultačnej činnosti, psychoedukácie, osobnostného rozvoja a podobne, si na nej nájde zaujímavé inšpirácie pre svoje profesionálne pôsobenie a keďže je aj možnosť obohatiť príspevkami z vlastnej praxe s uplatnením krásnej literatúry alebo svojpomocných kníh ako súčasti psychologického, výchovno-terapeutického, poradenského alebo iného zdravotne podporného alebo preventívneho pôsobenia, prípadne pozdieľa vlastné skúsenosti. Príspevky je možné zasielať priebežne na adresu redakcia@biblioterapia.sk v zmysle pokynov pre autorov, ktoré sú na stránke uverejnené. Ďakujeme vopred za spoluprácu!

V Bratislave, 27.7.2023.

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH

Prezidentka PRO SKIZP, o. z. a viceprezidentka SKIZP pre legislatívu a inovácie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *