Zaviazali sme sa odpolitizovať zdravotníctvo konať transparentne a nediskriminačne, preto ministerka Zuzana Dolinková rešpektuje odporúčanie Rady pre tvorbu siete

Na základe odporúčaní Rady pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc rozhodlo Ministerstvo zdravotníctva SR o zaradení zdravotníckych zariadení Nemocnice BORY a Kardiocentra Šaca AGEL do siete kategorizovaných nemocníc.

Rezort zdravotníctva reagoval na doručené námietky a pri konečnom rozhodnutí sa v plnej miere držal rozhodnutí rady. Ministerka zdravotníctva teda konala v súlade s Programovým vyhlásením, v ktorom sa Vláda SR zaviazala k odpolitizovaniu zdravotníctva, transparentnému konaniu a princípu nediskriminácie.

Dňa 23.10.2023 sa konalo hlasovanie Rady pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc, na ktorom rada hlasovala o prijatí / neprijatí spoločného stanoviska k doručeným námietkam od žiadateľov o zaradenie do siete kategorizovaných nemocníc. Na základe stanoviska a odporúčania rady,  v ktorej sú zastúpení ÚDZS, zdravotné poisťovne, VÚC, Asociácia na ochranu práv pacientov, zástupcovia nemocníc a ministerstvo zdravotníctva, bola nemocnica Bory v zmysle podanej žiadosti poskytovateľa zaradená do III. úrovne s doplnkovými programami.

Rada odporučila ministerke zdravotníctva, rozhodnúť o vyhovení žiadosti aj v prípade Kardiocentra Šaca a odporučila ministerke zdravotníctva jej zaradenie ako špecializovaná s konkrétnymi doplnkovými programami. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková pre kardiocentrum Šaca zároveň stanovila pri zaradení do siete podmienku splynutia s všeobecnou nemocnicou Agel Košice Šaca.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková tak následne konala plne s odporúčaniami Rady pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc. „V zmysle programového vyhlásenia vlády sme sa zaviazali konať v súlade s odbornými odporúčaniami, čo sme v maximálnej miere urobili a rozhodovali sme pri kategorizácii týchto zdravotníckych zariadení na základe rozhodnutia Rady pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc,“ uviedla ministerka zdravotníctva. I keď rozhodnutie rady, má len odporúčací charakter, ministerka Zuzana Dolinková rešpektuje názor v nej zastúpených odborníkov. Keby tak neurobila, podkopala by samotný význam a účel rady. Rezort zdravotníctva pripomína, že postupoval v súlade s legislatívou schválenou počas predchádzajúcich vedení rezortu prijatej k Optimalizácii siete nemocníc.  

V zmysle programového vyhlásenia sú a budú všetky kroky ministerstva zdravotníctva transparentné a zverejňujeme anonymizovanú verziu hlasovania rady o zaradení  Nemocnice Bory a Agel Košice Šaca do siete kategorizovaných nemocníc.

Kompletná sieť je dostupná na stránke www.sietnemocnic.sk, konkrétne na odkaze nižšie. V tomto zozname sú odzrkadlené aj zmeny navrhnuté Radou pre tvorbu siete: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/Siet-nemocnic/Zoznam_nemocnic_v_sieti-20231031.xlsx

Anonymizovaný záznam Rady pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc nájdete zverejnené: https://www.health.gov.sk/?Siet-nemocnic.

Zdroj: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *