Prístup ku kvalitnej starostlivosti o diabetikov je dôležitý

Svetový deň diabetu sa pripomína každoročne 14. novembra od roku 1991 a je podporovaný Medzinárodnou diabetologickou federáciou (IDF), Svetovou zdravotníckou organizáciou a OSN. V tento deň sa narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Banting, ktorému sa v roku 1921 podarilo izolovať vo forme použiteľnej pre pacienta z pankreasu inzulín a za tento objav získal Nobelovu cenu. Diabetikom tak svitla nádej dostať ochorenie pod kontrolu, preto Svetový deň diabetu symbolizuje pokrok liečby cukrovky a jeho cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt diabetu vo svete a zvýšiť informovanosť o tomto ochorení, nazývanom aj pandémiou tretieho tisícročia, o možnostiach diagnostiky a liečby.

Podľa WHO má cukrovku na svete približne 422 miliónov ľudí, pričom väčšina z nich žije v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Každoročne sa priamo cukrovke pripisuje až poldruha milióna úmrtí. Počet prípadov sa v posledných desaťročiach neustále zvyšuje a výnimkou nie je ani Slovensko; kým v roku 1980 bolo u nás sledovaných 122 197 diabetikov, podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií je to v súčasnosti okolo 350 tisíc pacientov s diabetes, čo predstavuje nárast o takmer 230 tisíc osôb.

Témou tohtoročného Svetového dňa diabetu je „Prístup k starostlivosti o diabetikov“, pričom kampaň je zameraná na dôležitosť poznania rizika diabetu 2. typu a na dostupnú pomoc pri oddialení, alebo predchádzaní, rozvoja tohto ochorenia a súčasne zdôrazňuje dôležitosť prístupu k správnym informáciám a starostlivosti na zabezpečenie včasnej liečby. Medzinárodná diabetická federácia odhaduje, že
s diabetom žije celosvetovo 1 z 10 dospelých, pričom medzi chorými jednoznačne prevláda diabetes 2. typu. Predpokladá tiež, že až polovica chorých netuší, že má cukrovku a svoje ochorenie nijako nerieši.

Fakty o diabetes mellitus
Ochorenie je charakterizované dlhodobo zvýšenou hladinou glukózy v krvi. Vyskytuje sa vtedy, keď pankreas neprodukuje dostatok inzulínu, alebo keď ho telo nedokáže efektívne využiť. Inzulín produkujú Langerhansove ostrovčeky pankreasu. Je to hormón, ktorý reguluje hladinu glukózy v krvi. Transportuje glukózu, resp. cukor z krvi do buniek, kde slúži ako zdroj energie. Pre správne fungovanie organizmu je dôležitá normálna hladina hladina cukru v krvi; u väčšiny zdravých ľudí nalačno do 5,6 mmol/l, dve hodiny po jedle do 7,8 mmol/l, pre ľudí s cukrovkou nalačno do 7,0 mmol/l a dve hodiny po jedle do 11,1 mmol/l.

Faktormi ovplyvňujúcimi glukózu v krvi sú: príjem jedla (sacharidov) ju zvyšuje, rovnako tak to môže spôsobovať stres, naopak, zníženie hladiny glukózy spôsobuje telesná aktivita ale aj, napríklad, alkohol. Príznakmi cukrovky môžu byť: nadmerné potenie, neustály smäd, zvýšená chuť do jedla, pálenie alebo brnenie končatín, zhoršená ostrosť zraku, celková únava, opakované kožné infekcie a zlé hojenie rán. Trvá však niekedy aj roky, kým im človek začne pripisovať význam, v dôsledku čoho býva choroba diagnostikovaná neraz aj roky po nástupe.

Včasná diagnostika je kľúčová, aby sa predišlo následkom – tými môže byť poškodenie tkanív, predovšetkým očí, obličiek, periférnych nervov a ciev. Najlepším spôsobom včasného odhalenia cukrovky sú pravidelné kontroly u lekára a krvné testy.

Cukrovka 2. typu (diabetes mellitus 2. typu) sa vyskytuje najčastejšie. Vzniká v dospelosti, ale v súčasnosti postihuje aj mladších ľudí. Trpia ňou osoby najmä s vyššou telesnou hmotnosťou a sedavým spôsobom života. Veľmi často sa vyskytuje u pokrvných príbuzných (matka, otec, súrodenci, tety, strýkovia). Jej príznaky nie sú výrazné, ochorenie prebieha dlhé roky bez akýchkoľvek známok. Veľmi často sa prejaví až závažnými komplikáciami. Mnohokrát jej predchádza hraničná glykémia nalačno, porucha glukózovej tolerancie a cukrovka zistená počas ťarchavosti.

Cukrovka 1. typu (diabetes mellitus 1. typu) je ochorenie, pri ktorom zanikli B-bunky, ktoré tvoria inzulín v pankrease. Veľa ráz sa prejaví po prekonanej infekcii. Telo si vytvára protilátky proti vlastným bunkám, čím ich ničí. Inzulín je nevyhnutný pre zachovanie života, preto sa tento typ cukrovky prejaví výraznými príznakmi: veľkým smädom a častým močením, závratmi a spavosťou, plytkým a zrýchleným dýchaním, čo súvisí s rozvratom vnútorného prostredia. Vyskytuje sa najčastejšie u mladých ľudí. Gestačná cukrovka sa vyskytuje v tehotenstve a väčšinou zmizne po narodení dieťaťa. Súvisí s hormonálnymi zmenami v tehotenstve, ktoré znižujú schopnosť tela využívať inzulín. Ak žena v tehotenstve trpela touto cukrovkou, je pravdepodobné, že sa u nej môže objaviť aj v staršom veku. Test na tehotenskú cukrovku sa vykonáva medzi 24. až 28. týždňom tehotenstva.

Zabrániť, alebo oddialiť, nástup cukrovky 2. typu sa dá zdravou stravou, pravidelnou fyzickou aktivitou, udržiavaním normálnej telesnej hmotnosti, vyhýbaním sa fajčeniu. To platí najmä pre ľudí so zvýšeným rizikom diabetu, ale aj pre tých, ktorí už trpia predstupňom diabetu. Tiež je dôležité udržať v norme krvný tlak a cholesterol.

Rizikovými faktormi, spájajúcimi sa s diabetom 2. typu sú: rodinná anamnéza, nadváha, nesprávne zloženie stravy a jej nadmerné množstvo, fyzická nečinnosť, zvyšujúci sa vek, vysoký krvný tlak, porucha glukózovej tolerancie. K všeobecným odporúčaniam patrí zmena stravovacích návykov (zvýšiť porcie zeleniny, vyberať si vodu alebo čaj namiesto sladených nápojov, obmedziť príjem alkoholu, uprednostniť chudé mäso, celozrnné pečivo či cestoviny, uprednostniť výber nenasýtených tukov) a zvýšenie fyzickej aktivity (akýkoľvek pohyb napomáha znižovaniu rizika vzniku cukrovky).

Liečba ochorenia
Najviac pacientov bolo v roku 2022 sledovaných pre diabetes mellitus 2. typu (91,3 % prípadov, v počte 319 049 pacientov). Na diabetes mellitus 1. typu sa liečilo 7,3 % pacientov (25 473 osôb), gestačný diabetes mellitus predstavoval 0,8 % prípadov (2 734 žien) a iné typy diabetu malo 0,7 % pacientov (v počte 2 339). Pokiaľ ide o liečbu cukrovky, pacienti do 19 rokov sú dlhodobo najčastejšie liečení inzulínom. V poslednom sledovanom roku 2022 bol inzulín podávaný až 95 % z nich (v počte 2 260 pacientov). Aj v tomto prípade badať stúpajúci trend počtu detských pacientov odkázaných na inzulín. Z uvedeného počtu 2 260 detských pacientov, ktorým bol v roku 2022 podávaný inzulín, sa až 1 432 detských pacientov liečilo v tzv. intenzifikovanom režime. To znamená, že mali inzulín podávaný minimálne v troch a viacerých denných dávkach s následným monitorovaním hladiny krvnej glykémie.

Ochorenie z pohľadu všeobecného lekára
Cukrovku pomerne často odhalí všeobecný lekár. Ak sa diabetes mellitus diagnostikuje na základe klinických príznakov pri už rozbehnutom ochorení, tak zväčša je diagnóza jasná a vyšetrenie glykémie z prsta to len potvrdí. Všeobecný lekár na ambulancii však zachytáva oveľa častejšie skoršie formy diabetu, kedy pri preventívnej prehliadke zachytí vyššiu hladinu cukru.

Vyššia hladina znamená od 5,8 do 6,1 mmol/l (podľa laboratória a veku) do tých 10,8. V takom prípade ďalším krokom v diagnostike je realizácia záťažového testu, tzv. oGTT (orálny glukózový tolerančný test).

„Záťažový test nám odhalí ako pacient, respektíve jeho pankreas, reaguje na definovanú dávku glukózy. Pomáha nám to zaradiť pacienta do presného ,,diagnostického chlievika“. Ak hodnoty po záťaži sú nad 11, hovoríme už o cukrovke, ak hodnoty nie sú vyššie ako 11, ale sú nad 7, tak hovoríme o poruche glukózovej tolerancie. Vyššia hladina nalačno, ale normálna hodnota po záťaži, má názov zvýšená hladina cukru nalačno,“ vysvetľuje MUDr. Rastislav Zanovit, všeobecný lekár pre dospelých z ambulancie v Námestove.

Vo všetkých troch situáciách je liečebným krokom diéta. Ak stav vyžaduje liečbu, tak všeobecný lekár môže začať a predpísať metformín s postupnou titráciou a kontrolou glykovaného hemoglobínu každé 4 mesiace až do stabilizácie glykémie. Ak v prípade, že má podozrenie na typ I., respektíve typ LADA, čo je tiež typ závislý na inzulíne, odosiela pacienta na diabetologické vyšetrenie, nakoľko terapeutické možnosti diabetológa sú ďaleko širšie ako možnosti všeobecného lekára.

„Pokiaľ ide o výskyt diabetes mellitus, tak najrozšírenejší je typ dva, naozaj zriedkakedy sa stretávame s typom jedna, najčastejšie ide o LADA typ. Väčšina diabetikov druhého typu sú ľudia, ktorí majú obezitu. Čo sa týka vekových kategórií, tak s vekom pravdepodobnosť výskytu cukrovky typu dva stúpa a všeobecne ako starne populácia, tak počet liečených diabetikov stúpa tiež. Našťastie, pribúda počet ľudí, ktorí sa zúčastňujú preventívnych prehliadok, čiže tie subtílnejšie formy zachytávame oveľa skôr a vieme s tými ľuďmi pracovať, vieme pacientov edukovať o životnom štýle, o možnostiach liečby cukrovky diétou,“ pripomína MUDr. Zanovit.

Tu je úloha všeobecného lekára, resp. zdravotnej sestry na ambulancii všeobecného lekára nezastupiteľná. Vďaka internetu existuje množstvo zdrojov, ktoré pojednávajú o tomto probléme a lekár ich vie svojim pacientom sprostredkovať. Dôležité je, aby pacienti pochopili, že cukrovka je chronické metabolické ochorenie a že s cukrovkou sa treba naučiť žiť. Treba ich zbaviť stresu, ktorý v nich vyvoláva diagnóza cukrovka, aby ju prijali za vlastný problém a neschovávali sa pred ňou.

„Ja mojim pacientom hovorím tieto princípy: po prvé, ak sú obézni, nech skúsia zhodiť 5 percent hmotnosti, po druhé – jesť treba častejšie a menšie porcie, po tretie – vyhýbať sa priamym cukrom, po štvrté – vláknina zrýchľuje peristaltiku a v nižších partiách tenkého čreva sa cukor vstrebáva pomalšie a posledná vec – sval nepotrebuje inzulín na to, aby spracoval cukor, preto pravidelná aeróbna aktivita znižuje hladinu cukru. A čo sa týka diéty, tak ich informujem, že keď sú dve hodiny po jedle do 8, tak je to v poriadku. A na záver – teším sa, že technologicky ideme bližšie k pacientovi a že je len otázkou času, kedy si každý bude môcť merať cukor neinvazívne pomocou mobilného telefónu,“ dodáva MUDr. Zanovit.

Národný register diabetes mellitus
Predmetom zberu a spracovania dát v tomto národnom registri sú vybrané epidemiologické a klinické údaje o pacientoch s diabetes mellitus. Údaje z hlásení do národného registra pacientov s diabetes mellitus sú východiskom pre získavanie informácií o trendoch vo vývoji diabetes mellitus podľa prioritných zdravotných a demografických ukazovateľov na národnej i regionálnej úrovni. Cieľom registra je prispieť k analýze efektivity intervenčných postupov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (s dôrazom na kvalitu života pacientov) a k realizácii preventívnych programov v populácii.

Údaje z registra sú dôležité pre medzinárodné porovnania v databázach Svetovej zdravotníckej organizácie, OECD, EUROSTAT-u a pre medzinárodné odborné spoločnosti. Štruktúra ukazovateľov v registri je koncipovaná pre 2 rôzne cieľové skupiny pacientov, u ktorých sú okolnosti vzniku diabetes rozdielne, čo si vyžaduje aj špecifický prístup v komplexnej starostlivosti o pacienta s DM. Národný register pacientov s diabetes mellitus sa člení na register diabetes mellitus – deti a register diabetes mellitus – dospelí. Údaje sa do registra poskytujú prostredníctvom hlásení o detských pacientoch a dospelých pacientoch.

Podpora pre pacientov s DM
Informácie a podporné aktivity pre pacientov s diabetes mellitus a ich rodiny prináša niekoľko organizácií, zaoberajúcich sa problematikou tohto ochorenia. Slovenská diabetologická asociácia (SDiA) je občianske združenie, spoločné združenie lekárov a pacientov s diabetes mellitus. Hlavným poslaním asociácie je podieľať sa na zlepšovaní úrovne starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus a podmienok jej poskytovania. Zakladateľmi a členmi SDiA sú lekári a pacienti s diabetes mellitus a ďalší zdravotnícki pracovníci, pôsobiaci v odbore diabetológia a spolupracujúcich odboroch, ako aj osobnosti spoločenského a kultúrneho života, aktivizujúce sa v oblasti diabetes mellitus. SDiA realizuje ciele svojho poslania komunikáciou a spoluprácou s orgánmi štátnej správy a samosprávy, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, odbornými spoločnosťami a zdravotnými poisťovňami. Jednou z kľúčových foriem činnosti SDiA je poskytovanie vzdelávania, edukácie a tvorba vzdelávacích projektov pre pacientov aj lekárov. Asociácia spolupracuje s odbornými spoločnosťami a pacientskymi organizáciami na domácej ako aj medzinárodnej úrovni. Zväz diabetikov Slovenska (ZDS) je dobrovoľné občianske združenie, založené v súlade so zákonom o združovaní občanov v roku 1990. V základných organizáciách v jednotlivých mestách Slovenska združuje diabetikov všetkých vekových skupín, rodinných príslušníkov diabetikov, zdravotníkov, rizikové skupiny a sympatizantov diabetikov. Poslaním zväzu je chrániť práva diabetikov ako pacientov, spotrebiteľov, občanov, informovať o právach a povinnostiach diabetikov, edukovať diabetikov, rodinných príslušníkov diabetikov, ale aj rizikové skupiny.

-jps-

Foto: Freepik

Lekárske noviny november/2023
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *