EMA skúma prípady myokarditídy a perikarditídy u malého počtu ľudí zaočkovaných vakcínami proti COVID-19

Európska lieková agentúra (EMA) skúma prípady myokarditídy (zápalu srdcového svalu) a perikarditídy (zápalu obalu srdcového svalu) u malého počtu ľudí zaočkovaných vakcínami proti COVID-19.

Preskúmanie bolo spustené v apríli po prípadoch myokarditídy hlásených v Izraeli po vakcíne Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech. Väčšina prípadov mala mierny priebeh a ochorenie ustúpilo do niekoľkých dní. Vyskytli sa najmä u mužov do tridsať rokov, pričom symptómy sa objavili zväčša niekoľko dní po druhej dávky vakcíny.

Hlásené prípady myokarditídy a perikarditídy v Európskom hospodárskom priestore ku koncu mája 2021 nájdete v tabuľke.

Může jít o obrázek text, kde se píše Hlásené prípady V Európskom hospodárskom priestore ku koncu mája 2021 názov vakciny myokarditída perikarditída počet podanych dávok zaokrúhlene Comirnaty (Pfizer/ BioNTech) 122 126 160 000 000 COVID-19 Vaccine Moderna 16 18 19 000 000 Vaxzevria (AstraZeneca) 38 47 40 000 000 COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson and Johnson) 1 2 000 000

EMA si vyžiadala dodatočné informácie od držiteľov registrácií jednotlivých vakcín. V súčasnosti analyzuje dostupné údaje s cieľom zistiť, či existuje príčinná súvislosť medzi prípadmi myokarditídy alebo perikarditídy a očkovaním proti COVID-19.

Myokarditída a perikarditída sú zápalové ochorenia srdca, ktoré sa môžu vyskytnúť po infekciách alebo imunitných ochoreniach. Ich výskyt v populácii v EHP sa pohybuje od 1 do 10 prípadov zo 100 000 za rok. Ochorenie má zväčša mierny priebeh a k zotaveniu zvyčajne dôjde spontánne alebo po nasadení liečby.

Pacientom, u ktorých sa po očkovaní vyskytnú nasledovné príznaky odporúčame vyhľadať lekársku starostlivosť:

– Dýchavičnosť

– Prudký tlkot srdca, ktorý môže byť nepravidelný

– Bolesť na hrudníku

EMA aj ŠÚKL vyzývajú zdravotníckych pracovníkov nahlásiť prípady myokarditídy alebo perikarditídy po očkovaní či iné podozrenia na závažné nežiaduce účinky. ŠÚKL ku dnešnému dňu eviduje 5 prípadov myokarditídy/perikarditídy. EMA úzko spolupracuje aj s inými liekovými a zdravotníckymi autoritami vrátane tých z Izraela. Nahlásené podozrenia na nežiaduce účinky sa starostlivo prehodnocujú a v prípade potreby sa prijímajú opatrenia na minimalizáciu rizík.

Zdroj, foto: prevzaté Štátny ústav pre kontrolu liečiv, FacebookPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *