Docent Farský: Tlačová správa k súčasnej zdravotnej situácii v Slovenskej republike

V Slovenskej republike je výsostne aktuálna otázka nízkej zaočkovanosti populácie proti Covid vírusu. V médiách vystupujú niektorí politici, napr. p. Pellegrini spolu so svojim kolegom Tomášom, ako veľkí zástancovia dobrovoľnosti pri očkovaní. Možno tento postup je účinný pri získavaní niektorých voličov, ale v princípe je úplne nesprávny. Ide tu o verejné zdravie, ktoré je nadradené nad osobnú slobodu. Ako k tomu príde zdravotná sestra alebo sanitárka, ktorá bude ošetrovať nezaočkovaného pacienta s Covidom a sama sa pritom nakazí, prípadne nakazí aj svoju rodinu. Alebo podnikateľ, ktorý bude musieť pre tretiu vlnu pandémie zatvoriť svoju prevádzku, pretože na Slovensku bude nízka zaočkovanosť.  Domnievam sa, že tí „experti“ na očkovanie, ktorí sa odmietajú dať zaočkovať, by mali hradiť svoje ošetrenie pri tejto chorobe z vlastného vrecka, prípadne by sa mohli dať zvlášť poistiť proti tejto chorobe v komerčnej poisťovni a z tejto poistky by potom hradili prípadné náklady. Áno, ide tu o negatívnu ekonomickú stimuláciu, v tomto prípade celkom oprávnenú. Podobne to funguje v každom poistnom systéme, plnenie nastáva len pri splnení stanovených podmienok.

Naproti tomu je potrebné zaviesť  pozitívnu ekonomickú stimuláciu na znižovanie úrovne rizikových faktorov, progresivitu v otázke zdravia. Zdravotné poisťovne by nemali považovať životný štýl pacientov len za ich súkromnú záležitosť, pretože výrazne ovplyvňuje náklady na verejné zdravotníctvo.  Naopak, nič nebráni tomu, aby pacient, ktorý je indikovaný na farmakologickú liečbu hypercholesterolémie, si zmenou stravovania zníži hladinu cholesterolu tak, že už nevyžaduje lieky, bol zdravotnou poisťovňou odmenený. Alebo obézny pacient s vysokým krvným tlakom schudne tak, že na liečbu hypertenzie potrebuje menej liekov alebo dokonca žiadne. Odmenený by mal byť  aj lekár, ktorý dokáže pacienta týmto spôsobom motivovať. To je cesta nielen na znižovanie  nákladov na farmakoterapiu, ale  aj zvyšovanie priemeru  hodnoty zdravého života v SR.

V súčasnosti sa vedú diskusie o investíciách do zdravotníctva z plánu obnovy. Zasa sme svedkom jednoduchých extenzívnych riešení: postavme nové nemocnice, zlepšime ich vybavenie, doplňme zdravotníckych pracovníkov, zvýšme im mzdu a pod. Ale to je cesta do čiernej diery s neustálym zvyšovaním nákladov resp. s problémovou udržateľnosťou financovania. Správna cesta je nastavenie systému tak, aby bolo menej chorých a menej chorôb. Pritom väčšinou ide o odvrátiteľné choroby, napr. až 80 % kardiovaskulárnych ochorení je preventabilných. Teda riešenie je jednoduché: účinná prevencia.   

V oblasti primárnej prevencie sú  pravidelné preventívne prehliadky len prvým krokom. Bolo by potrebné,  aby sa zbierali údaje od praktických lekárov pre dospelých (PLD) z každej preventívnej prehliadky. Hlásili by sa hodnoty: celkového cholesterolu, LDL, TG, glukóza, výška, hmotnosť a obvod pása, fajčenie, vek, pohlavie a krvný tlak. Sem patri aj výpočet kardiovaskulárneho rizika na nasledujúcich 10 rokov, ktorý sa dá z rizikových faktorov ľahko vypočítať,  môže sa tu uplatniť automatické vypočítavanie na web stránke HeartScore (v slovenskom jazyku). Tým by sa získali reprezentatívne údaje o úrovni rizikových faktorov v SR, o ich zmenám v priebehu času a aj o úspešnosti každého  PLD pri znižovaní ich úrovne (parameter kvality pre jednotlivých PLD po adjustácii na vekové a pohlavné zloženie súboru, prípadne aj na lokalitu). Každý poistenec by poznal úroveň svojho rizika a tiež by dostal informáciu, ako sa zmení jeho celkové riziko pri zmene niektorého rizikového faktora. Úspešní poistenci by mali byť zdravotnou poisťovňou bonifikovaní.

V oblasti sekundárnej prevencie s radosťou môžem konštatovať, že náš štandardný preventívny program „Ambulantná kardiovaskulárna rehabilitácia/sekundárna prevencia“ je po pripomienkovom konaní pripravený na podpis ministrovi zdravotníctva.

Tiež je potešujúce, že sa pripravuje vytvorenie medicínskeho inštitútu, ktorý bude vyhodnocovať efektivitu nových medicínskych výkonov, liekov a pomáhať laickej verejnosti orientovať sa v širokej palete výživových doplnkov a voľno predajných liekov.  Dúfam, že pomôže formovať verejnú mienku k jednoznačným liečebným zmenám životného štýlu na patričnej úrovni.

Je skutočnosťou, že väčšinu z týchto opatrení sme zahrnuli do projektu Domu srdca v Martine, v rámci projektov Svetovej banky pre Ministerstvo zdravotníctva SR, s názvom „Analýza možností financovania prevencie v SR“. Projekt bol akceptovaný na gremiálnej porade ministra Kováča v r. 2001 s jeho komentárom: Je to dobré, ale je to hudba budúcnosti. Nemýlil sa….

20.6. 2021

doc. MUDr. Štefan Farský, CSc, FESC, národný koordinátor kardiovaskulárnej prevencie pre SR v rámci European Society of Cardiology, European Association of Preventive Cardiology, predseda Slovenskej ligy proti hypertenzii a predseda pracovnej skupiny kardiovaskulárnej rehabilitácie pri Slovenskej kardiologickej spoločnostiPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *