VYZÝVAME POSLANCOV NR SR: NEPODPÍŠTE SA POD LIKVIDÁCIU AMBULANCIÍ

Lekárka zradila lekárov!

K rečníckemu pultu v národnej rade sa postavila MUDR. Anna Záborská, aby predniesla pozmeňovací návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Má sa ním zrušiť vykonávanie prehliadok mŕtvych mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti  organizátormi a opätovné vrátenie tejto povinnosti na plecia ambulantných lekárov. 
73 ročná poslankyňa a lekárka za rečníckym pultom predniesla návrh namierený aj voči  rovnako starým kolegom!!!

Takýto návrh zásadne odmietame!  Je  nepremyslený a nebezpečný. Nebol prerokovaný s odbornou verejnosťou.

V čase, kedy  sa rieši reforma všeobecnej ambulantnej starostlivosti a je nevyhnutné riešiť aj reformu špecializovanej ambulantnej starostlivosti, v čase kedy je nesporný nedostatok ambulantných lekárov,  je takýto krok  len ďalším krokom k úplnému rozkladu ambulantného sektora. Nie je pravdou, že návrh nemení postavenie ambulantných lekárov.  Obsahuje síce dobrovoľnosť v prehliadkach mŕtvych tiel, ale všetci veľmi dobre vedia, že dobrovoľníkov nie je dostatok. Zatial neporita 1/3 obhliadok. Samozrejme, že ÚDZS v takej situácii pristúpi k tomu najjednoduchšiemu a na základe novelizovaného zákona spraví rozpis.

Preto pristupujeme k tomuto kroku a dôrazne vyzývame poslancov SNR

  • aby neprispeli k apokaliptickému scenáru, ktorý nás uplatňovaním takýchto nepremyslených krokov čaká.
  • aby nepodporili tento návrh, cieľom ktorého je hospodárnosť, jeho výsledkom však bude dramatický úbytok ambulantných lekárov.
  • nenúťme našich ambulantných lekárov, aby po skončení ordinačných hodín, od živých pacientov museli „utekať“ k prehliadke mŕtveho, ktory leži na ceste niekolko hodin.
  • nenúťme 60, 70 aj 80 ročných lekárov, ktorých je minimálne polovica, aby bez ochranných pomôcok, s tlačivom a preklepovými papiermi, cez deň aj v noci, v daždi aj snehu, museli vyraziť k mŕtvemu telu do lesa, na železničnú trať, na diaľnicu (s vlastným autom, bez majáku…)
  • nedopustite, aby na základe predloženého návrhu bola prehliadka mŕtveho tela síce vykonaná bezodkladne po skončení ordinačných hodín v ambulancii, čo v praxi môže znamenať, že bude vykonaná aj po 10 hodinách

Myslite na svojich voličov. Myslite na svojich rodičov, blízkych. Neostáva nám veľa času ambulancie ostanú prázdne

Zdroj: ZDRAVITA, NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV, TSPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *