Lekár o liečbe kmeňovými bunkami: Pacientov, ktorí prišli na amputáciu a chodia, máme desiatich

Vynikajúci odborník MUDr. Ján Babík, CSc., ktorý stál pri zrode vývoja liečby popálenín na Slovensku, pracuje na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Nemocnici AGEL Košice-Šaca už 50 rokov. Osobne je tak svedkom toho, ako sa medicína posúva vpred. Od roku 2013 používajú v zdravotníckom zariadení bunkovú liečbu so zameraním na diabetickú nohu a kritickú ischémiu končatín s hroziacou amputáciou. Súčasne realizujú výskum kožnej náhrady s možnosťou nosiča buniek pre liečbu rozsiahlych popálenín a bunkovú liečbu využíva aj Chirurgická klinika pri liečbe Crohnovej choroby a na chronické perianálne fistuly.

V minulosti, keď nemali pre pacienta dostatok kože, darovali ju príbuzní, rodičia alebo spolupracovníci a koža sa odoberala z mŕtvych darcov orgánov. „V súčasnosti je snaha pestovať ľudskú kožu, lepšie povedané – vypestovať bunky kože, povrchové aj vnútorné. Bunková liečba je už metódou voľby u  pacientov, ktorí prišli na amputáciu pre poruchu prekrvenia končatín. Pacientov, ktorí prišli na amputáciu a chodia, máme už desiatich, u ktorých sa vytvoril nový krvný obeh,“ vyjadril sa MUDr. Babík CSc., ktorý ďalej priblížil, ako to prebieha. „Zoberieme kostnú dreň, tú odstredíme a po spracovaní pripravíme bunky, ktoré napicháme do končatiny, ktorá by ináč neprežila. Teraz sa zistilo, že nemusí byť kostná dreň, že stačí odobrať tuk a z toho tuku sa dajú vyrobiť kmeňové bunky, ktoré pôsobia rovnako. Túto bunkovú terapiu by sme chceli zaviesť aj do iných profesií – poruchy miechy, operácie kolien, mnohé neurologické choroby,“ uviedol lekár, podľa ktorého dnes zaznamenávajú menej ťažkých úrazov ako kedysi. „Predtým sme mávali každý mesiac jeden ťažký úraz, v súčasnosti je ťažký termický úraz zriedkavý. Tohto je podstatne menej. Aj priemyselných úrazov je menej. Keď sme začínali, rozbiehala sa výroba vo VSŽ aj s úrazmi, spúšťala sa plynofikácia po dedinách a mestách a mnohí si to robili vo vlastnej réžii, z čoho vznikali úrazy. Veľmi často sa používali propán-butánové bomby a tam vždy došlo k nejakej netesnosti, úniku. To sa stáva ešte aj teraz,“ vysvetlil MUDr. Babík, CSc., ktorému je najviac ľúto, keď ide o detské úrazy, pretože sekunda nepozornosti potom stojí 60 dní liečby, množstvo transfúzií a plastickú chirurgiu.

„Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie pracuje s bunkami na vytvorenie náhrady kožného krytu pri rozsiahlych termických úrazoch od roku 1993. Má k tomu tkanivové zariadenie, ktoré kultivuje a skladuje kožu ako aj bunky kože (keratinocyty a fibroblasty). Kmeňové bunky, ktoré sú odoberané z kostnej drene, predstavujú riziko infekcie odberového miesta a pacienti s infekciou popálených plôch sú kontraindikovaní, preto ich využitie pre popálených pacientov bolo limitované. V súčasnosti odber a kultivácia buniek z tuku je dostupná a menej riziková, preto je možné použitie aj pri termických úrazoch,“ objasnil lekár, ktorý ďalej dodal, že klinika v spolupráci s ďalšími pracoviskami rieši a testuje nosič  buniek, tzv. bio-syntetický kryt s aplikáciou buniek kože a kmeňových buniek, ktoré by umožnili rýchlo nahradiť straty kože po popálení. „Aplikácie kmeňových buniek boli testované v rôznych podaniach, v závislosti od typu ochorenia a technickej možnosti aplikácie. Klinika popálenín pracuje s kmeňovými bunkami z kostnej drene od roku 2013, ktoré podáva viacnásobnou injekciou do svalov postihnutej končatiny a zároveň aj aplikáciou na ranu a injekciou do jej okolia. Aplikácia kmeňových buniek z tuku sa podáva do rany a blízkeho okolia. Ak sú bunky ďalej kultivované v laboratóriu, je možné ich podať po otestovaní aj do cievy a do svalu. Infúzna liečba kmeňovými bunkami sa používa pri iných ochoreniach, napr. s neurologickou a imunologickou diagnózou,“ priblížil MUDr. Babík, CSc.

Ako to vlastne funguje? Aplikácia kmeňových buniek sa uskutočňuje priamo na operačnej sále, keď po odobratí kostnej drene alebo tuku sa bunky pripravia centrifugáciou a  koncentrát buniek sa aplikuje do chorej končatiny opakovaným vpichnutím do svalu aj do rany. Získanie buniek z kostnej drene sa vykonáva v celkovej anestéze a odber sa robí z bedrovej kosti v množstve 120 ml. Odber tuku je možné robiť v lokálnej anestéze, v oblasti prednej brušnej steny, v množstve 60 až 100 ml. „Odber a aplikácia kmeňových buniek má presné indikácie a kontraindikácie. Obmedzenia odberu z kostnej drene sa kontraindikujú pri ochoreniach krvotvorby, v tehotenstve, pri onkologických ochoreniach a stavoch  s poruchou zrážania krvi. Odber z tuku je limitovaný pri kožných infekciách v odberových miestach a poruchách zrážania krvi. Vlastné kmeňové bunky, ktoré sú od toho istého pacienta, nemajú negatívnu reakciu. Naopak, majú v rámci svojich regeneračných schopností pozitívny imunologický vplyv,“ dodal MUDr. Babík na záver.

Zdroj: AGEL SK, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *