UNLP napreduje v transplantáciách. Plánujeme štvrtú krížovú výmenu obličiek medzi dvoma pármi

Darovaním orgánu v prípade smrti mozgu je možné zachrániť život viacerým ťažko chorým ľuďom. Takáto pomoc inému je najvyšším prejavom šľachetnosti a ľudskosti. V roku 2020 bolo na Slovensku zachránených spolu 181 pacientov tým, že im bol transplantovaný niektorý zo životne dôležitých orgánov – realizovaných bolo 131 transplantácií obličiek, 19 transplantácií pečene a 27 transplantácií srdca. „Napriek vlaňajšiemu pandemickému roku sa nám podarilo udržať transplantačný program,“ hovorí MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC, prezident Slovenskej transplantologickej spoločnosti (STS) a výkonný riaditeľ UNLP Košice pre liečebno-preventívnu starostlivosť. UNLP patrí medzi šesť špičkových pracovísk na Slovensku, kde sa prioritne realizujú transplantácie. Naše Transplantačné centrum sa špecializuje na transplantácie obličiek.


V UNLP realizujeme najviac transplantácií obličiek na Slovensku

Transplantáciu obličky si ako najvhodnejšiu metódu liečby v súčasnosti vyberá väčšina pacientov, ktorým oba tieto životne dôležité orgány zlyhávajú. Môže byť realizovaná od mŕtveho alebo od žijúceho darcu, keďže obličky sú párový orgán. Transplantovaný pacient žije dlhšie ako pacient liečený dialýzou. Kvalita jeho života je vyššia a cena liečby je po úspešnej transplantácii nižšia.

Najviac pacientov čaká v súčasnosti na darovanie obličky, až 276 pacientov, pričom 100 z nich je z východu krajiny. „Počet pacientov čakajúcich na transplantáciu obličky sa zvyšuje úmerne s nárastom výskytu cukrovky, ktorá je u dospelých najčastejšou príčinou zlyhania obličiek. Aj ostatné civilizačné choroby, ako sú hypertenzia či obezita, sa podieľajú na vzniku a progresii chronických chorôb obličiek,“ vysvetľuje Ľuboslav Beňa a dopĺňa: V Transplantačnom centre UNLP vykonáme ročne 45 – 50 transplantácií obličiek od mŕtvych darcov a 5 – 10 transplantácií od darcov žijúcich.“

Aby oblička dlho a dobre fungovala, príjemca musí dodržiavať diétne a hygienické opatrenia a najmä pravidelne užívať lieky. „Pravidelnými vyšetreniami v ambulancii kontrolujeme celkový stav pacienta a funkciu transplantovaného orgánu. Kontroly v prvých týždňoch po transplantácii robíme 3 – 4 krát mesačne. Prvé mesiace po transplantácii obličky sú najkritickejšie – príjemca má zvýšené riziko infekcií, môžu sa prejaviť nežiaduce účinky liekov alebo známky odvrhovania tzv. rejekcie transplantovaného orgánu. Preto sa niekedy nevyhneme ani opakovanej hospitalizácii,“ hovorí primárka Transplantačného oddelenia, MUDr. Tatiana Baltesová, PhD.

UNLP pokračuje v programe krížových transplantácií obličiek od roku 2015

28. januára 2015 sa v UNLP, súbežne s Univerzitnou nemocnicou v Martine, uskutočnila prvá krížová transplantácia obličiek na Slovensku od žijúcich darcov medzi dvomi transplantačnými centrami. Vzájomnú výmenu orgánov u dvoch párov realizujeme, ak priame darcovstvo nie je možné pre nezhodu krvnej skupiny medzi darcom a príjemcom alebo pre prítomnosť protilátok proti darcovským bunkám u príjemcu. V januári 2015 sa našla zhoda medzi sesterským párom z Košíc a manželským párom v Martine,“ spomína primárka Baltesová. „Transplantačný tím UNLP odvtedy úspešne zrealizoval tri krížové transplantácie a aktuálne pripravujeme štvrtú,“ prezradil Ľ. Beňa.

Generálny riaditeľ UNLP, MUDr. Ján Slávik, MBA, považuje aktivity Transplantačného centra „za úspešný a komplexný multidisciplinárny program UNLP, ktorý stavia našu nemocnicu do pozície lídra medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti regiónu na východe Slovenska“.  

Darovanie za života

Obličku si môžu darovať ľudia v príbuzenskom vzťahu, je medzi nimi genetická súvislosť. Potom je tu ešte emočná spriaznenosť – orgán vám môže darovať kolega, priateľ. Napr. manželia spĺňajú emočnú spriaznenosť, ale nie genetickú. Darcovstvo žijúcich darcov riešia etické komisie. Altruistický dar, teda darovanie orgánu bez udania konkrétneho príjemcu na Slovensku zatiaľ neexistuje, v budúcnosti to snáď možné bude. Takto „altruisticky“ funguje dnes u nás len darovanie krvi,“ spresňuje Ľ. Beňa.

K téme transplantácie Vám ponúkam rozhovor s výkonným riaditeľom MUDr. Ľuboslavom Beňom, PhD., CETC: https://www.youtube.com/watch?v=stlVX_JxMEM

Viac informácií o legislatíve, darcovských kampaniach, ako aj vakcinácii transplantovaných pacientov + štatistické prehľady nájdete na:

Národná transplantačná organizácia: www.nto.sk

Slovenská transplantologická spoločnosť: https://www.transplant.sk/

Zdroj, foto: UNLP Košice, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *