Peľová situácia v SR za 11. týždeň 2022

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, brest, jaseň, topoľ, vŕba, dub
  • spóry húb – Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Teplejšie počasie v uplynulom kalendárnom týždni prispelo k výraznému nárastu denných koncentrácií peľu na celom území Slovenska. Pokračovala peľová sezóna liesky, jelše, drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, jaseňa a topoľa. Peľová sezóna liesky a jelše na strednom, severnom a východnom Slovensku nabrala druhý dych. Peľ liesky a jelše v ovzduší dosahoval miestami veľmi vysoké denné koncentrácie najmä vďaka peľu transportovanému z chladných horských dolín. Peľová sezóna drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité a jaseňa sa z teplejších oblastí pomaly posúva aj na stred, sever a východ Slovenska. Výraznejšie sa zvýšili aj denné koncentrácie peľu topoľa a vŕby.

  • Najvyššie denné koncentrácie peľu liesky zachytila monitorovacia stanica v Žiline, a to 1030 peľových zŕn v mvzduchu, v Banskej Bystrici 480 peľových zŕn v mvzduchu a v Košiciach 384 peľových zŕn v mvzduchu.
  • Najvyššiu dennú hladinu peľu jelše zachytili v Banskej Bystrici, 801 peľových zŕn v mvzduchu, v Žiline 335 peľových zŕn v mvzduchu , v Košiciach 163 a v Bratislave 100 peľových zŕn v mvzduchu.
  • Peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité dosiahol najvyššie denné koncentrácie v Bratislave – 1128 peľových zŕn v mvzduchu, v Žiline 1040 peľových zŕn v mvzduchu, v Nitre 731 peľových zŕn v mvzduchu a v Banskej Bystrici 358 peľových zŕn v mvzduchu.
  • Najvyššiu dennú koncentráciu peľu jaseňa zachytili v Žiline, 358 peľových zŕn v mvzduchu, v Bratislave a Nitre 63 peľových zŕn v mvzduchu .
  • Peľ topoľa dosiahol najvyššiu dennú koncentráciu v Nitre, 139 peľových zŕn v mvzduchu, a v Banskej Bystrici 72 peľových zŕn v mvzduchu.

Okrem peľu spomínaných druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ brestu, duba a vŕby. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali väčšinou nízke hladiny.

Prognóza peľovej situácie v SR na 12. týždeň 2022

Peľová sezóna liesky už prešla svojím vrcholom na celom území Slovenska. Na strednom, východnom a severnom Slovensku denné koncentrácie peľu liesky môžu dosahovať vysoké hladiny najmä vďaka transportovanému peľu z horských oblastí. Peľ jelše sa udrží vo vyšších koncentráciách najmä v chladnejších oblastiach Slovenska, na ostatnom území výraznejšie poklesne. Vyššie denné koncentrácie peľu jaseňa, topoľa a drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité už očakávame na celom území Slovenska. Pribúdať bude aj peľ brestu, duba a vŕby. Mierny nárast denných hladín predpokladáme aj u spór húb (plesní). Pokles denných hladín peľu môže byť lokálne ovplyvňovaný najmä ochladením a zrážkovou činnosťou.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR, TS

Foto: Freepik
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *